Pavlína Langerová - lektorka, koučka, majitelka společnosti Audica


foto: Lenka Hatašová
09.06.2015 23:04 | Michaela Lejsková

Podnikatelka, která sama ženy v podnikání podporuje. Historicky například z jedné z klíčových pozic v Moravské asociaci podnikatelek a manažerek regionálního klubu Brno. Společnost AUDICA se sídlem v Brně založila Pavlína Langerová s chutí rozvíjet nejen druhé, ale také sebe sama, což se jí úspěšně daří zejména díky otevřenosti, pracovitosti a dobrým zásadám. Její společnost se záhy stala na trhu vzdělávání, poradenství a koučování tzv. silným hráčem. Pavlína Langerová dokázala skloubit práci a rodinný život a našla si čas i na rozvíjení vlastních zálib, mezi něž patří potápění, kterému se dlouhodobě aktivně věnuje.

Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

Kdy a proč jste si vybrala zrovna obor, ve kterém jde o vzdělávání?

Začátek přišel po mé manažerské pozici v personální agentuře společnosti Manpower v Praze před 17 lety. Mým úkolem bylo vybudování pobočky v Brně a už tehdy jsem pochopila, že bez soustavného vzdělávání v něm sama neobstojím. Byla to doba, kdy se zásadně měnila výběrová řízení, firmy již nechtěly kandidáty jen na základě životopisů, ale požadovaly i testování kandidátů pomocí assessment center a další jejich rozvoj ve vzdělávání, ať manažerském či jiném.

Jaké cíle jste měla na začátku a v čem se zásadně změnily?

Mým cílem na začátku bylo naplnění manažerské smlouvy, to znamená vybudování samostatné a úspěšné pobočky. To se povedlo a mně se uvolnily ruce na vlastní podnikání, a to již z oblasti personalistiky na založení vlastní společnosti v oboru vzdělávání.

Jak dlouhodobé cíle je podle vás ideální si stanovovat?

Ideální je kombinace krátkodobých i dlouhodobých cílů, a to od týdne, protože celá Evropa funguje v týdenních rytmech, až třeba po desetileté. K těm se dobře směřuje pomocí jednotlivých kroků, které daná osoba musí akceptovat, a to nejen sama, ale se všemi, kdo se na nich budou podílet.

Kdo jsou obvykle lidé, které školíte, koučujete?

Jsou to jednotlivci i společnosti, většinou z České republiky a napříč celým spektrem, od podnikatelů a podnikatelek, přes školství, státní instituce, zdravotnictví až po neziskové organizace.

Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

Koučink je obor, do kterého laik těžko pronikne. Co to vlastně obnáší, být koučem?

Koučink je o zvládnutí metodiky, jde o hodně hodin učení se, o naslouchání, respektu i úctě ke koučovanému. Kouč věří v potenciál koučovaného, sám mu nesmí radit, vede jej k cíli a učí ho pracovat na svých cílech. Prostě žít kvalitně tady a teď, a to ve všech oblastech jeho života, rodinném, pracovním i osobním.

Kde ideálně by měl koučing probíhat?

Tam, kde mají oba klid a mohou se na koučování soustředit. Ideální je místnost, kde jsou okna, možnost větrání i denního světla a kde nesedí proti sobě, ale vedle sebe, v tzv. koučovací pozici. Kouč dělá ze sezení zápis a je potřeba, aby koučovaný do něj stále viděl.

Jaký je váš názor na koučování po Skypu?

Pro někoho může být příjemnější, někdo bude preferovat osobní koučování, kde se využívají všechny složky komunikace – a to rétorika i neverbální komunikace. Záleží na dohodě obou stran. Já preferuji osobní kontakt a Skype jako doplňkový nástroj.

Jaká vidíte největší úskalí vaší práce?

Kouč pracuje se všemi složkami inteligence, IQ, EQ i CQ. IQ se týká studia, které je zakončeno mezinárodním certifikátem a zkouškami, také velkým počtem odkoučovaných hodin. EQ neboli emoční inteligenci, či česky vcítění, musí kouč stále zapojovat. Úskalím může být příliš velké vcítění. Kouč musí poznat, kdy se jedná ještě o koučování a kdy je vhodné koučování ukončit a nabídnou např. kontakt na psychologa. A CQ neboli kreativní inteligence, je potřeba také, jedná se o stálý trénink i samotného kouče v koučovacích metodách, ve vzdělávání, v tom, že se nesmí držet stereotypů.

Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

Používáte při školení či koučování i nějaké nekonvenční metody?

Používám doporučené metody, např. metodu 3 dobrých rádců, kdy se koučovaného ptám, co by mu poradily 3 osoby, kterých si velmi váží, a potom ho tyto rozhovory nechám prožít. Také je možné uvolnění v hladině alfa, či práce s koučovacími kartami, kde se pracuje s metodou vizualizace cíle.

Někým jako koučkou, spíše pomocnou rukou, jste byla svého času v Moravské asociaci podnikatelek a manažerek regionálního klubu Brno. Dnes už je možná název pozměněn. Kudy vedla vaše cesta do této organizace?

Při začátku svého podnikání jsem hledala sdružení, kde bych se o své zkušenosti mohla podělit a sdílet je, a v Brně jsem našla právě tuto organizaci. Nyní je již zavedena i v Praze a jiných městech.

Jak vnímáte tuto organizaci přínosnou společnosti obecně?

Organizace sdružuje ženy podnikatelky a manažerky, v tomto roce slaví 20 let trvání. Pomáhá ženám nejen s podnikáním, ale i přenosem zkušeností od úspěšných žen, a to formou pravidelných setkávání, mentoringu, projektů a mezinárodních konferencí.

Co nejdůležitějšího jste se v ní sama naučila?

Pro mě byla velkým přínosem samotná setkání s podobně smýšlejícími ženami a potvrzení si, že pouze spokojená žena dělá spokojené i své okolí. To znamená pracovat s úctou k ostatním i sobě samotné a myslet právě na slaďování pracovní profese i s osobním životem.

Co myslíte, že ženy v podnikání a managementu nejvíce postrádají, kde mají slabiny?

Moje zkušenost je, že si málo věří a že se mnohdy bojí podělit se o své starosti i v rámci rodiny. Hodně v nich má v sobě model: „musím to zvládnout sama“, ale bez podpory blízkých to nejde.

Slyšela jsem, že naší nejsilnější předností je přiznat si vlastní slabiny. Co si o tom myslíte?

S tímto tvrzením souhlasím, učím v koučování, ať si člověk převede slabiny na rezervy, a s tím už se daleko lépe pracuje.

Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

Naopak pro některé ženy může být složité přiznat si své přednosti. Jak na to?

Bohužel se obecně málo chválíme, někdy to čekáme od ostatních, ale mozek to nerozlišuje, je rád, že ta pochvala prostě je, stačí si ji říci i tzv. v duchu. A psychologové potvrdili, že když je pochvala konkrétní, posiluje nám to zdravé sebevědomí.

S kým a jak se vám pracuje, když se podíváme na vaši úlohu koučky z genderového pohledu?

V koučování mám ženy i muže, na genderovou otázku tam také narážím, většinou předsudky zmizí, když si uděláme ukázkovou hodinu zdarma a dotyční pochopí, o čem koučování je a kde je jeho přínos.

Vaše společnost AUDICA nabízí celou řadu možností. O jaké programy je největší zájem?

Firmy v dnešní době řeší marketingové strategie, je to obor, který propojuje přesně to, co chtějí jejich zákazníci, aby to firmě přineslo zisk. Dále o manažerské dovednosti, jako je vedení a řízení lidí, umění zvládat konflikty, umění profesionální prezentace a rétoriky, time managementu, work lide balance, a třeba i rozvoj kreativního myšlení a koučování.

Které naopak patří k méně atraktivním, ale neméně důležitým?

Podceňuje se umění efektivní komunikace, a ta je naprostý základ ke všem ostatním dovednostem.

Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

Máte stručný návod na udržení pozornosti?

Buďte připravení, dejte do toho váš zájem, emoční inteligenci, a naučte se dobře prezentační dovednosti. Využijte i poznatky z marketingu, a to, že např. očima vynecháme všichni úhel 30 stupňů vpravo i vlevo od svého těla. Tito posluchači se potom mohou nudit.

Jaké znaky neverbální komunikace o lidech nejvíce prozradí?

Ne nadarmo se říká, že oči jsou okna do duše. Proto v Evropě kouč či lektor pracuje s očním kontaktem a zároveň s vcítěním do svých posluchačů. Gesta mohou být někdy nesprávně interpretována, doporučuji sledovat celou řeč těla.

Jak pracujete s aspektem zavděčit se co možná nejvíce lidem, což musí být nesmírně těžké?

Hodně se zvládne kvalitní přípravou a vědomím, že všichni účastníci jsou pro vás stejně důležití. Pracuje se s očekáváním, které si na začátku ověříte, potom se lépe strefíte.

Vy sama máte, nebo měla jste svého kouče? Najímá si kouč kouče?

Ano, je dobré, když i kouč má svého kouče, protože i jeho to nesmírně rozvíjí.

Jakým způsobem naplňujete svůj volný čas určený pro odpočinek?

Mít čas na odpočinek je nesmírně důležité, je to nejen dostatek spánku, ale i čas sama pro sebe. Věnuji se technickému potápění, jednou týdně mě najdete pod vodou s lidmi, se kterými tento koníček sdílím. Je to o prima partě i samotném pobytu ve vodě. Do toho cvičím každé ráno jógu.

Jaký máte názor na aktivní dovolenou? Funguje to na dobití energie?

Na mě to funguje, ale věřím, že každý to máme jinak, někdo bude rád relaxovat u moře nebo v přírodě, já pod vodou nebo aktivně na horách.

Kdybyste mohla něco v životě vrátit, co by to bylo?

Jsem spokojená se vším, co jsem prožila a prožívám.

Jak vidíte sama sebe, jak si připouštíte vlastní úspěch?

Sebe vidím jako úspěšnou podnikatelku, manažerku i koučku. Vybudovala jsem vlastní společnost, dostudovala v Praze před 4 lety vysokou školu s oborem marketing, kterou jsem si moc přála, vychovala dvě dcery, které jsou obě na vysokých školách a umím si sladit svůj pracovní i rodinný život tak, že mě stále práce baví i naplňuje.

Jaké je podle vás ideální měřítko na dosažený úspěch?

Měřítko bude mít každý jiný, úspěch může být dosažení čehokoli, po čem toužíte. Můžou to být peníze, vztahy, počet titulů či věcí. Za sebe je to radost, radost z kvalitně prožívaného života tady a teď. Aby se nestalo, že toužíme najít duhovou kuličku a když ji najdeme, tak nevíme, co s ní. A platí, že nemůžeme být úspěšnými jen sami za sebe, žijeme ve společnosti lidí a jsme úspěšní natolik, nakolik umíme ostatním něco předat – a to třeba i jako žena, lektorka a koučka.

Děkuji za rozhovor.

 

 

Text: Michaela Lejsková

Foto: Lenka Hatašová www.lenkahatasova.com

Make up: Pavel Kortan

Vytvořeno ve spolupráci:

AUDICA www.audica.cz

Designhotel Elephant Prague www.hotel-elephant.cz

Prague Hotel Grandior www.hotel-grandior.cz/

LE Hotels Group www.le-hotels.cz

Korektura textu: Vladana Hallová

Produkce: Michaela Lejsková

Publisher: Profesní magazín Best of www.ibestof.cz

Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová
Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová
Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová
Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová
Pavlína Langerová, foto: Lenka Hatašová

Partneři

Designehotel Elephant Praha
Hotel Grandior
LE - Hotels Group


KomentářeKategorie
Příbuzné články
Patrik Nový - ředitel KB SmartSolutions
Patrik Nový - ředitel KB SmartSolutions

22.04.2020 | Patrik Nový byl spoluzakladatelem, členem představenstva a akcionářem úspěšné start-up pojišťovny ...


Jan Vážný – obchodní zástupce Moto Italia
Jan Vážný – obchodní zástupce Moto Italia

19.02.2020 | Značka Ducati má za sebou rekordní rok na českém trhu. Loni si zákazníci zaregistrovali 243 nových ...


Tomáš Loukota – dovozce Suzuki ČR
Tomáš Loukota – dovozce Suzuki ČR

25.01.2020 | Do zastoupení japonské značky Suzuki přivedla šéfa motocyklové sekce Tomáše Loukotu celoživotní ...


Michal Janda – Food and Beverage manager hotelu Grandium
Michal Janda – Food and Beverage manager hotelu Grandium

11.11.2019 | Michal Janda má na starost kompletní gastronomický provoz pražského hotelu Grandium. Vystudoval ...


Milan Švára – ředitel Le Hotels Group
Milan Švára –  ředitel Le Hotels Group

07.10.2019 | Hotelový skladatel puzzle dílků. Tak sám sebe označuje generální ředitel Milan Švára. Jeho ...