Benke Aikell – vydavatel Prague Leaders Magazine


Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová
15.09.2013 07:51 | Hana Robinson

Mnozí z těch, kteří navštíví naši zemi, si ji zamilují. Mnozí se rozhodnou zůstat a prožít zde svůj život. Ale ne každému se u nás podaří založit životaschopný business, který je navíc i odrazem společnosti. Benke Aikell se svými nápady přišel ve správný čas. Na počátku devadesátých let působil jako majitel realitní společnosti, poté jako vášnivý golfista začal pořádat golfové turnaje. K tomu vydával vlastní golfový magazín. Brzy bylo nutné najít pro magazín nový směr, a tak se v současnosti každé dva měsíce těšíme z jeho Prague Leaders Magazine, tištěného na křídovém papíře. V tomto exkluzivní magazínu v anglickém jazyce najdeme sto padesát stran plných rozhovorů s vůdčími osobnostmi naší společnosti či fotoreportáže z vybraných společenských akcí. „Business, politika, diplomacie, kultura a lifestyle. To je naše zaměření,“ říká jeho majitel, švédský podnikatel Benke Aikell.

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

 

Co vás přimělo k tomu, abyste v České republice začal podnikat? Byla to náhoda, anebo promyšlený plán?

Poprvé jsem do České republiky, do Prahy, přijel na jaře roku 1990 a přiznám se, že mě sem táhla spíše zvědavost. Ale okamžitě jsem si Prahu zamiloval. Nemusím připomínat, jak rozdílné to tenkrát bylo. Po týdenní návštěvě jsem se vrátil zpět do Švédska, abych se sešel s mým obchodním partnerem z naší realitní společnosti a pohovořil s ním o mých nápadech na podnikání. Zdálo se mi, že pro realitní činnost byla ta doba v České republice více než příznivá.

 

Co přesně jste si na Praze zamiloval? 

Porevoluční atmosféra byla naprosto vzrušující, rodila se zde demokracie. Sympatizoval jsem s lidmi, byli milí a vstřícní. Samozřejmě musím dodat, že mě okouzlovaly i zdejší krásné ženy. Ale především to bylo tím, že v té době byla Praha městem velkých příležitostí.

 

Jako dobrý podnikatel jste viděl příležitost, a tedy ji využil. 

Samozřejmě. Přibližně pět let jsem cestoval mezi Švédskem a Prahou. To bylo náročné. Poté jsem se ale rozhodl usadit se v Praze natrvalo. S mým obchodním partnerem jsme zde založili realitní společnost a koupili hned několik nemovitostí, jednu například v dnes slavné Pařížské ulici. Občas se stalo, že jsme měli problémy s nájemníky, ale většinou se vše rychle vyřešilo. Bylo ovšem obtížné tento business financovat, protože půjčit si peníze od banky ve Švédsku bylo téměř nemožné, a od těch v České republice to bylo nemožné absolutně.

 

Kdy jste se rozhodl založit Prague Leaders Magazine a co jste si vytyčil jako jeho cíl? 

Vedle podnikání v oblasti realit jsem se také hodně zajímal o dění v golfu, který v České republice začínal být v té době velmi populární. Sám jsem golf hrál řadu let. Založili jsme golfový klub a organizovali mnoho turnajů. V rámci klubu jsem se rozhodl vydávat drobný, zprvu dvanáctistránkový klubový magazín v anglickém jazyce. Osobně jsem se staral o fotografie a byl jsem autorem většiny příspěvků. Když jsem cítil, že je pro tento magazín zapotřebí najít novou cestu, byli jsme už na čtyřiceti osmi stránkách. To bylo v době, kdy větší golfové společnosti začaly pořádat své vlastní turnaje, a tak jsem se vydal jinou cestou. V roce 2001 tak vznikl Prague Leaders Magazine. Cílem bylo zapojit se do společnosti a nabídnout lidem informace o politice, businessu a kultuře.

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

 

Do vydavatelského světa jste přišel ze světa sportovního. Přesto se toho o sportu ve vašem magazínu příliš nedozvíme. Proč? 

Na trhu je spousta sportovních magazínů. Náš koncept je zkrátka jiný. Jak jsem již zmínil, jde nám hlavně o politiku, business a kulturu a různé reportáže z důležitých akcí v těchto oblastech. Občas publikujeme i o vzdělávání či něco málo z historie, ale není to časté.

 

Kdo je vaší cílovou skupinou? 

Jsou to politici, podnikatelé a různé osobnosti ze světa kultury. Kdokoli, kdo umí anglicky a zajímá se o politické či kulturní dění v této zemi.

 

Jaké jsou vaše náklady?

Vydáváme kolem patnácti tisíc výtisků každý druhý měsíc. Prague Leaders Magazine není typem časopisu, který po přečtení vyhodíte do koše. Lidé ho obvykle odloží na konferenční stolek, aby si v něm opět po čase mohli počíst.

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

 

Bylo těžké najít zaměstnance s dobrými jazykovými znalostmi? Jak vypadá váš tým? 

Snažíme se být efektivní. Náš tým pracuje pouze ve čtyřech lidech, ale samozřejmě například fotografa či tisk si objednáváme. V dnešní době je mnohem jednodušší najít anglicky mluvící zaměstnance, než tomu bylo například před patnácti lety, v době, kdy jsem obchodoval s nemovitostmi. Tenkrát to byla skutečná výzva.

 

Přispíváte vy sám do magazínu, ať už články nebo fotografiemi? 

(smích) Ne, rozhodně už dávno nefotím a až na mé „Poznámky vydavatele“ v každém čísle málokdy přispívám články do časopisu sám.

 

Co ve vydavatelském podnikání pro vás bylo největší výzvou? 

Největší výzvou bylo po celá ta léta přežít. Věřím, že kvalita se vyplatí. Věřím také, že máme „niche“ na trhu, kde jsme úplně sami a to je pro nás velmi důležité. Magazín se v dnešní době také rozšiřuje do Bruselu, což zaručuje i dobré PR pro Českou republiku. Z toho mám velikou radost.

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

 

Lze Prague Leaders Magazine také koupit? Kde? 

Náš magazín se prodává v obchodním domě na Václavském náměstí v Praze. Lidé si ho mohou samozřejmě také předplatit. Obvykle je ale časopis zdarma rozdáván na společenských akcích či seminářích. Máme také velmi navštěvovanou on-line verzi.

 

Kolik čtenářů má magazín dnes?

V současné době máme na našich webových stránkách kolem půl milionu zobrazených stránek za měsíc, šedesát pět tisíc čtenářů a unikátních návštěvníků třicet pět tisíc každý měsíc. Pokud jde o tištěnou verzi, to je samozřejmě obtížné odhadnout.

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

 

Magazín je tištěn na křídovém papíře. Ve velké většině pak rozdáván. Jak se vám daří tohle všechno financovat? 

Kvalita je pro nás velmi důležitá. Náš magazín je opravdu určen horním deseti tisícům. Jako většina magazínů, i my financujeme chod prostřednictvím reklamy.

 

Je v dnešní době těžké získat nové klienty pro reklamu? 

Ano, to bezpochyby je, zvláště pokud země prochází těžkým ekonomickým obdobím. Firmy ani jednotlivci nemají pro svoji reklamu dostatek finanční podpory. Spolu s tím nás omezuje také fakt, že mnoho reklamních aktivit je v rukou reklamních agentur, které mají svá vlastní pravidla.

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

 

Jak se Prague Leaders Magazine změnil a vyvíjel v průběhu let? 

Z počátku jsme například publikovali čtvrtletně. Uvědomili jsme si ale, že musíme být více časově v souladu s událostmi, které se v magazínu objevovaly. Dnes časopis vychází každý druhý měsíc.

 

Váš magazín je vydáván pouze v anglickém jazyce. Myslíte si, že lidé v České republice mluví anglicky dobře natolik, aby v něm mohli bez problémů číst? 

Čas od času se snažíme publikovat článek nebo dva v českém jazyce, ale není na to příliš prostoru. Vrcholoví manažeři obvykle mluví velmi dobře anglicky. Bohužel nemohu totéž říci o politicích.

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

 

Vidíte to jako problém? Domníváte se, že to může ovlivnit naše vztahy s ostatními zeměmi? 

Ano, vidím to jako velký problém pro tuto zemi, protože politici bez dobré znalosti především angličtiny tak přece nemohou dobře reprezentovat svoji zemi. Doufám, že mladší generace se bude snažit více.

 

Je možné, že dabování filmů a seriálů v televizi tento problém dále prohlubuje? 

Dabování filmů je obecně velmi špatné. Vláda by měla dělat to, co je nejlepší pro národ, a ne pro velký business, kterým dabování v České republice jistě je. Ve Švédsku je většina filmů a televizních seriálů v původním znění s titulky. I malé děti se tak běžně anglicky domluví.

 

Žijete v České republice déle než dvacet let. Jaký je váš názor na politické dění zde? 

To je velmi těžká otázka. Ve zkratce… politici by rozhodně mohli odvádět lepší práci. Každý, kdo je zapojený do politiky, by měl myslet především na tuto zemi a na blahobyt jejích obyvatel, a teprve až poté na sebe. Bohužel se to děje přesně naopak.

 

Sledujete politickou scénu v rodném Švédsku? V čem vidíte hlavní rozdíly?

Ve Švédsku je všechno více regulovány vládou. Není tak možné, aby lidem prošly věci, které jim s přehledem procházejí zde. Ve Švédsku máme samozřejmě vlastní politické skandály, ale zákony jsou nekompromisní. Pokud uděláte chybu jako politik, a to i tu sebemenší, jste za to potrestán.

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

 

Mnoho politiků se dostalo na titulní stranu vašeho časopisu. Spřátelil jste se s některými z nich? 

Přátelé je silné slovo. S některými z nich jsme se stali spíše známými. S politiky a podnikateli se pravidelně setkávám na konferencích, společenských akcích či seminářích.

 

Není to tak dávno, co jsme u nás prožívali první přímé prezidentské volby. Co si myslíte o našem novém prezidentovi?

S prezidentem Zemanem jsem se setkal již několikrát. Je přímočarý, chytře mluví, ale hlavně je volbou lidu. Nezapomínejme na tuto skutečnost. Jsem přesvědčen, že je jedním z mála politiků, kterým ve skutečnosti na této zemi a jejích obyvatelích záleží.

 

Co bylo od vzniku Prague Leaders Magazine vaší největší odměnou? 

Skutečnost, že je magazín vyhledáván a respektován. Také fakt, že mohu pomoci při propagaci České republiky v Evropské unii.

 

Je něco, co byste udělal jinak? 

Neřekl bych.

 

Přemýšlíte o nějakých dalších vydavatelských projektech? 

Ano, je tu možnost franšízových příležitostí našeho magazínu.

 

Jaké klíče k úspěchu můžete předat budoucím vydavatelům? 

Nebát se tvrdé práce. Vydavatel se nikdy nesmí vzdát, ani ve špatných časech. Ale především ať nečekají, že zbohatnou. (smích)

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

Text: Hana Robinson

Foto: Lenka Hatašová www.lenkahatasova.cz

Vytvořeno ve spolupráci s hotelem Radisson Blu Alcron www.alcron.cz

Make up: Pavel Filandr www.pavelfilandr.cz

Korektura textu: Vladana Hallová

Produkce: Michaela Lejsková

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová
Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová
Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová
Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová
Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová
Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová
Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová
Benke Aikell, foto: Lenka Hatašová

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Mgr. Martin Řezníček – novinář, moderátor, zpravodaj
Mgr. Martin Řezníček – novinář, moderátor, zpravodaj

15.10.2020 | Na konci roku 2017 se po pěti letech vrátil ze Spojených států, kde působil jako zpravodaj České ...


Karel Kašák – moderátor, sportovec
Karel Kašák – moderátor, sportovec

06.05.2020 | Je mladý, sympatický, urostlý, stále usměvavý a kolem sebe šíří pozitivní energii. Letos oslaví ...


Martin Tománek – PR manažer společnosti Yamaha
Martin Tománek – PR manažer společnosti Yamaha

02.03.2020 | Do Yamahy přišel takříkajíc z druhého břehu. Dlouho o motorkách psal a firma mu hodila lano, ...


Mgr. Jana LeBlanc – novinářka a blogerka
Mgr. Jana LeBlanc – novinářka a blogerka

19.02.2020 | Jana LeBlanc, vlastním jménem Jana Rýznerová, pochází z jihomoravských Dražovic a v současné ...


Klára Doležalová - moderátorka a herečka
Klára Doležalová - moderátorka a herečka

13.12.2019 | Klára Doležalová je známou profesionální moderátorkou a divadelní a příležitostnou filmovou ...