Iva Matyášová – odborná poradkyně a lektorka Feng Shui


Iva Matyášová
21.12.2021 01:00 | Michaela Košťálová

Od roku 2017 předává tzv. Deekshu, která probouzí vnitřní sílu a uzdravuje na psychické, duchovní i fyzické úrovni. Disponuje několika certifikáty ze seminářů škol Ba-Gua, energie čchi, intuitivního Feng Shui a Školy tvaru a kompasu. Absolvovala školu celostní architektury se zaměřením na využití geomantie, vlivu zemských a kosmických sil na dlouhodobý pobyt člověka. Je zasvěcena do 3. stupně reiki, na základě vzdělání u indiánky Arbolity Pashak z Mexika se věnuje také šamanské cestě moudrosti v rámci léčení člověka i jeho obydlí. Nejčastěji ve své praxi provádí diagnostiku obytných prostor na podporu zdraví, vztahů a všeobecné spokojenosti jejich obyvatel. Vedle Feng Shui pro dospělé je Iva Matyášová taktéž autorkou dětské knížky Lesní příběhy s vílou Lilou.

Iva Matyášová

 

Vaše profese je velmi zajímavá. Přesto se musím hned v úvodu zeptat, zda bylo právě duchovno oblastí, která vás lákala odmalička.

Duchovno ke mně přicházelo spontánně od dětství. K mému já promlouvala má vlastní duše a pomáhala mi překonat nelehké situace, které jsem jako dítě prožívala. Později mě doslova koučovala v oblasti osobního rozvoje. Pomáhala mi získat vnitřní sílu, odpovídala na otázky života, radila, ba doslova vedla, a pomáhala mi pochopit různé životní situace. Učila mě tzv. sebe-hodnotě a ukazovala mi budoucnost, která se skutečně, dle zmíněných vizí odvíjí. A toto přátelství, přátelství s mou duší trvá dodnes.

Čím jste si přála jako dítě být? Lákala vás nějaká konkrétní profese?

Ne. Skutečně mě nelákalo nic konkrétního.

To je zajímavé. Proč?

Měla jsem tolik zájmů a talentů ve všemožných oblastech, že mi nebylo jasné, který z nich využiji. Nechala jsem to raději osudu, který mě postupně dovedl k činnosti, která mě v současnosti velmi naplňuje. A sice k Feng Shui, kde mohu uplatnit všechny své talenty, které se spolu s během času neustále rozvíjí a prohlubují.

Dnes působíte jako odborná poradkyně a lektorka Feng Shui. Prozraďte, co vlastně Feng Shui znamená?

Mnoho lidí se domnívá, že Feng Shui je pouze o harmonickém prostoru. Ve skutečnosti Feng Shui dokáže pomoci vyřešit jakoukoliv životní situaci a především má vliv na všeobecně krásný a příjemný pocit ze života a jeho naplnění. Komplexní, tedy Královské Feng Shui, je jakási architektura vnějšího a vnitřního světa člověka, kde se klade důraz na etiku a osobní rozvoj, který vede cíleně a bez oklik do absolutního propojení hmoty a ducha. Toto učení je zde tisíce let, přičemž dnešní čas je jakýmsi naplněním jeho poslání, čas kdy podává pomocnou ruku všude tam, kde si člověk v dobách intenzivních a náročných proměn neví rady. Tedy ve všech životních oblastech. Feng Shui působí jak preventivně, tak ozdravně. Uzdravuje člověka, ale i prostor, pokud se správně uchopí.

Iva Matyášová

Jaké zkušenosti jste získala na školách Ba-Gua a Škole tvaru a kompasu?

Školu Ba-Gua a Školu tvaru a kompasu jsem dohromady studovala u více odborníků z oboru architektury. Tedy jak u českých, tak u zahraničních. Největšími zkušenostmi z učení pro mne byly tzv. překvapující „aha momenty“, kdy jsem si vždy uvědomila, že toto učení znám, že ho vlastně intuitivně používám. Postupně jsem si tedy skládala jakési „puzzle“, a celé učení následně propojila s vlastním potenciálem, s životními zkušenostmi a postřehy. Právě tím mé následné působení získalo jedinečnost a originalitu.

Jste zasvěcena do 3. stupně reiki. Popište prosím, o čem reiki je.

Slovo „reiki“ znamená v překladu „vše pronikající životní energie“, a je formou alternativní medicíny. V člověku spouští samo-léčebné a sebe-regenerační procesy těla. Podporuje také vnitřní klid, vyrovnanost, smysl bytí i harmonii ve všem, co děláme. Každý lidský orgán, každá součást našeho těla i duše má vlastní vibrace. Když jsou tyto vibrace spolu s vnitřní energií ve vzájemné rovnováze a harmonické vyváženosti, pak máme vitalitu, sílu a zdraví v celém našem systému. To je velmi důležité.

Iva Matyášová

Ve své profesi provádíte nejčastěji diagnostiku prostor. Jak taková diagnostika probíhá a co přesně vašemu klientovi přináší?

Jak jsem již uvedla výše, působím jak preventivně, tak léčím i prostory, a to formou osobních konzultací přímo u klienta, nebo on-line.

Preventivním postupem může být například prohlídka pozemku a jeho okolí před stavbou, kontrola zón, řešení umístění budovy na pozemku i tzv. „posvátný obřad“, který dříve býval součástí budování domova u našich předků, a dnes se k tomuto uctivému utváření obytných prostor opět vracíme, což se mnohonásobně vyplatí. Následuje plánování projektu s ohledem na estetiku, funkčnost, praktičnost, statiku, rodinu, okolí prostoru, kvalitu materiálů, zaměření na tvary a jejich vliv na příznivé proudění energie. Dále pak jde o řešení podlah, topení, osvětlení, umístění dveří, oken, barev a celkové využití interiéru. Také se řeší dispozice místností s rozmístěním nábytku. Součástí budování nebo hledání nového osobního, či komerčního prostoru je kultivace stávajících prostor, postojů a života. Tím si vytvoříme pevný odrazový můstek pro kvalitní dopad. Od čeho se odrazíme a kam dopadneme, záleží jen na nás. Do preventivních návrhů, kromě prázdného pozemku, spadá rovněž hrubá stavba, rekonstrukce, demolice, nákup nemovitosti či pronájem. Já i moji kolegové architekti a stavbaři, spatřujeme diametrální rozdíly v utváření prevence oproti svévoli, což se projevuje již na stavbě samotné. Kdo obchází prevenci, nebo chcete-li zákony přírody, pocítí to pak, dle našich zkušeností, např. v podobě potíží s úřady nebo přímo na stavbách. Třeba v podobě krádeží a ztrát. Nejen finančních, ale třeba i ztrát na zdraví. U preventivního postupu se proto vytváří taková opatření, která mají velmi příznivý vliv na řešení formalit, a to jak okolo pozemku a stavby, tak i okolo spolupráce s architekty, stavební firmou, či na hladký „příznivý průběh stavby“ a v neposlední řadě také na život obyvatel v novém domě.

Iva Matyášová

Léčením prostoru se myslí řešení jakékoliv nepříznivé životní situace v oblasti vztahů, zdraví, financí, dětí, rodiny, či opakovaných potíží jakéhokoliv charakteru. Při léčení prostoru kromě kultivace pomocí barev, tvarů, materiálů, dekorací a měření geopatogenních zón, provádím také posvátný obřad, který pomůže odvést tíhu tzv. „zbloudilých duší“ nebo psychosomatických zátěží. Feng Shui léčení prostor odlehčí, „prosvěží“ a promění je na přístav jiskřící radosti a krásy. Ať už působím preventivně, anebo léčím bolavá místa a situace, vždy je nutná spolupráce klienta. Jemu pak původ a důvod vzniklých situací vysvětlím, předám mu klíč k plnému vyřešení. Cílem a zároveň i výsledkem mé práce pak je spokojenost klienta, který má po konzultaci jasno. Pochopí souvislosti a vytvoří se tím jakýsi řád. Má se čeho držet. Následuje uzdravení a rozkvět. Fascinující přitom je, že harmonizace prostoru podprahově, působí na všechny zúčastněné, přičemž svou harmonií, řádem a kvalitou pozitivně ovlivňuje jak myšlení a život člověka jak doma, tak i na pracovišti.

Existuje univerzální „recept“, jak si například zařídit, kupříkladu byt 1+1 v panelovém domě? Přece jen každému člověku dělá dobře na duši něco úplně jiného. Existují typy lidí, kteří potřebují hodně věcí a pestré prostředí, protože bílé stěny je přivádějí doslova na pokraj zhroucení, ale i tací, kteří dovedou mít v 4+1 jen jednu skříň, protože jakoukoliv věc navíc nesnesou.

Univerzální rada je řídit se podle vlastního pocitu a vyvarovat se extrémů. Ostatní je už na individuálním přístupu se zaměřením na konkrétního člověka a jeho potřeby s ohledem na daný prostor a jeho potřeby.

Byt, dům, sídlo nebo pracovna by měly být nejen naší vizitkou, ale současně i ukázkou našeho skutečného já. Stylizovat se do aktuálních trendů proto, že „to či ono“ má kamarádka, nebývá příliš dobrý nápad. Je to tak?

Ano, můžeme se inspirovat.

Od roku 2017 předáváte tzv. Deekshu. Přibližte, prosím, o co konkrétně jde.

Deeksha je požehnání. Zahrnuje převzetí vážné duchovní disciplíny, čímž pak čistí tzv. „bloky“. Podporuje moudrost, uvolnění, vnitřní klid a sílu, stabilitu, vyváženost, přirozenost, lehkost, kultivaci těla a života. Tato kultivace se následně projevuje ve všech životních oblastech. Já Deekshu předávám přiložením rukou jednotlivci, nebo hromadně skupinám skrze vyzařování energie z dlaně. Toto působení je nicméně možné i online.

Iva Matyášová

Své poradenské služby nabízíte nejen v tuzemsku, ale i do zahraničí. Je zásadní rozdíl mezi Čechy a klienty ze zahraničí?

Není, přitahuji klienty stejných hodnot.

Jste autorkou knihy Lesní příběhy s vílou Lilou. Co vás přimělo k podobnému námětu? Proč dětská literatura?

Jednoho dne jsem zkrátka dostala vnuknutí napsat knihu pro děti, a rovnou mi to přišlo i s názvem: Lesní příběhy s vílou Lilou. Šlo převážně o zvířata, a tak jsem do knížky vložila všechny své fascinující příběhy, které jsem kdy v přírodě se zvířaty prožila. Zajímavé ale je, že obsahy z dalších příběhů, které již byly smyšlené, se mi pak staly osudem.

Iva Matyášová

To je zajímavé. Co přesně se vám stalo?

Odvíjely se téměř podle scénáře. Například mé přestěhování na Pálavu, o kterém jsem ještě v době psaní knihy neměla nejmenší tušení, nebo podzimní seznámení s mužem, který mi svou rytířskou povahou nápadně připomíná Faila, tedy muže, se kterým se v mé knize seznámila, shodou okolností také na podzim, má hlavní postava Lila. Abych však odpověděla na otázku: Proč dětská literatura? Jen jsem poslechla svůj vnitřní hlas a napsala knížku. Knížku pro děti. Dnes vím, že knížka inspiruje spousty dětí. Dává jim sílu, odvahu, zdravý přístup k přírodě a pocit bezpečí, ve kterém se mohou rozpomenout, že nejsou nikdy na nic samy. Při autorských čteních se mě děti často ptají na různá řešení jejich situací. Víla Lila je tu vždy pro ně a vždy najde řešení, která najdou i v knize.

Z vašeho vyprávění cítím, že jste v profesi spokojená. Existuje ještě něco, co byste chtěla v životě dokázat? Speciální cíl do budoucna?

Ano, existuje. Jsou to mé životní příběhy, které berou lidem dech. S odstupem času mi totiž všechno do sebe zapadlo a stalo se velkou výzvou. Proto o těchto úžasných příbězích píši knihu. Ponese název bludička nebo Bohyně? Její obsah navíc nadchl jednoho režiséra, že se ji rozhodl zfilmovat. Můj aktuální cíl je jasný. Dopsat knihu a spolupodílet se na jejím zfilmování.

Setkala jste se v praxi někdy s vysloveným odporem či nedůvěrou k vašemu oboru?

Ne, nikdy, a to jsem přednášela i v knihovnách pro širokou veřejnost nebo v Akademii třetího věku. Vždy se dovedu vcítit a předat lidem informace tak, aby jim byly srozumitelné, smysluplné a nezapomínám ani na humor. Ale když tak přemýšlím, přece jen si vzpomínám na jednu přednášku v knihovně, kde jsem prezentovala etiku, čistotu mysli a slova. Jedna starší dáma se tehdy postavila a důrazně prohlásila, že ona lhát musí, jinak se svým manželem nevydrží.

Iva Matyášová

Co byste vzkázala všem, kteří na Feng Shui, reiki ani další podobné oblasti zkrátka nevěří?

Ať se zaměří na vlastní pocit, zda jsou všeobecně spokojeni s tím, co řeší v hlavě a jak se má jejich tělo. Energie je o duši a tu máme všichni, jinak by nebyly duševní choroby. Spousty mých studentů mají vysoká postavení, a právě od nich se nejčastěji dozvídám, že pokud by s nimi život tvrdě nezatočil, nikdy by se ke mně, do Akademie Feng Shui nepřihlásili, a žili si tak dál své prázdné životy. Rozhodnutí je tedy na člověku samotném. Buď chce jít, nebo je do rovnováhy mezi rozumem citem doslova „dovláčen“.

Jak relaxujete, když se zrovna nevěnuje poradenství?

Miluji cokoliv s mým mužem. On tvoří hudbu a já zpívám. Tančíme spolu životem na Pálavě, kde žijeme, a možností, kam jít, je mnoho. Nejraději ale pečujeme o naši krásnou zahradu, ze které jsme postupně vytvořili lesopark s užitkovou částí. Pro příznivce klidného pobytu zde budujeme apartmán Oáza, takže zahrada bude potěšením i pro naše hosty. Celoživotně ráda buduji a tvořím, proto beru i budování jako hobby a relax, tedy spojení příjemného s užitečným. Mimo to cvičím jógu, poslouchám klasiku a hudbu podle pocitu. Knížky čtu především se vzdělávací tématikou. Od jedenácti let až dosud také pravidelně běhám podél řeky. Nejčastěji v lese, kousek za naším domem, kde je kromě ohromující a rozlehlé flóry přítomno i rozmanité ptactvo, z větší části dravci. Jejich všudypřítomnost mi dává křídla a já „letím s nimi“.

Děkuji vám za rozhovor.

 

Text: Michaela Košťálová

Korektura textu: Vladana Hallová

Foto: archiv

Produkce: Michaela Köch

Publisher: Profesní magazín Best of www.ibestof.cz

Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová
Iva Matyášová

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Anna Tejklová – módní návrhářka a výtvarnice, majitelka značky Anna Anna
Anna Tejklová – módní návrhářka a výtvarnice, majitelka značky Anna Anna

13.02.2023 | Studovala výtvarné školy, časem se ale přeorientovala na práci módní designérky. V roce 2013 ...


Alexandra Mynářová - moderátorka, zakladatelka módní značky
Alexandra Mynářová - moderátorka, zakladatelka módní značky

20.03.2021 | Před několika lety musela opustit svůj post moderátorky v České televizi z důvodu možného ...


Blanka Kučerová - majitelka butiku Diverso
Blanka Kučerová - majitelka butiku Diverso

11.09.2019 | To, jak klientka vypadá, je její vizitka, míní majitelka brněnského butiku Blanka Kučerová. Jedním ...


Karolína a Michal Jankivovi - módní návrháři
Karolína a Michal Jankivovi - módní návrháři

20.08.2019 | Sourozenecká designérská dvojice Karolína a Michal Jankivovi patří na Slovensku mezi naprostou ...


Michal Marek – módní návrhář, vizážista
Michal Marek – módní návrhář, vizážista

12.08.2018 | Vymýšlet své vlastní modely ho bavilo od dětství. Aby si mohl splnit svůj sen, odstěhoval se ...