Monika Jindrová – ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací ČR


Monika Jindrová
11.07.2018 00:28 | redakce

Monika Jindrová pracuje v neziskovém sektoru již léta. Spoluzaložila organizaci Orbi Pontes pomáhající lidem se sluchovým postižením a pracovala také v Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. V květnu 2016 nastoupila na pozici ředitelky Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Monika Jindrová zde například pracuje na projektu Značka spolehlivosti, kterou uděluje nezávislá rada transparentním a celkově spolehlivým neziskovkám.

Monika Jindrová

foto: Honza Kvarda

Do Asociace veřejně prospěšných organizací ČR jste jako ředitelka nastoupila před dvěma lety. Co jste organizaci přinesla?

Myslím, že jsem dala o asociaci víc vědět. Naším posláním je pomáhat při vytváření spolehlivého a transparentního neziskového sektoru, našim členům zároveň zajišťujeme poradenské a vzdělávací služby. Pro mě má AVPO ČR velký smysl. Během těch dvou let, co v AVPO ČR pracuji, jsme začali využívat sociální sítě, vzrostl počet partnerů a benefitů od jiných organizací. Osobně jsem asociaci nejdříve poznala z pohledu členské organizace. Neziskovky z asociace čerpají velké benefity, mohou připomínkovat legislativu. Sama jedna organizace nikdy nemá takovou sílu, jako když se jich spojí víc. Být ředitelkou takové asociace je pro mě výzva.

V jakém smyslu?

Jako přímé klienty má AVPO ČR organizace, nikoli třeba pejsky nebo děti jako jiné neziskovky. Je složitější vysvětlovat potenciálním partnerům, co děláme, a sehnat peníze na chod asociace není vůbec jednoduché. Je to ale práce, která mě baví. Pracuji v týmu, kterého si vážím. Nezáleží mi na tom, jestli jsem ve firmě nebo v neziskové organizaci. Všechny se musí řídit, musí mít režim. V AVPO ČR mám svobodu v tom, že si mohu vymyslet a realizovat jakýkoli projekt. Je to ale velká nejistota ve financích. I když to bývá i v byznysu.

Jedním z projektů asociace je i takzvaná Značka spolehlivosti, kterou nabízíte neziskovkám. Co pro ně takové označení znamená?

Značka je stručně řečeno zárukou pro dárce, že jejich podporu využije organizace smysluplně. V České republice existuje zhruba 120 000 neziskovek, vybrat si tu správnou není pro dárce vůbec jednoduché. Jedním z faktorů pro výběr je tedy i naše značka, která se plným názvem jmenuje Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Značka pomáhá dobrému jménu neziskového sektoru, kvůli tomu také vznikla. Členské organizace AVPO ČR projevily před lety zájem o nějaký podobný projekt. Chtěly, abychom vymysleli, jak by se mohly odlišit a jak by mohly dokázat, že jejich práce je kvalitní, i když nemají známé jméno.

Monika Jindrová

foto: Honza Kvarda

O udělení značky rozhoduje rada složená z nezávislých odborníků. Co všechno posuzují?

Každá organizace musí projít hodnocením pěti oblastí. Odborníci zkoumají její cíle a poslání, správu, fundraising, finanční řízení a také transparentnost. Ze zpětné vazby od neziskovek vím, že jim pomáhá nejen samotná značka, ale i hodnocení, kterým při procesu projdou.

Hodí se Značka spolehlivosti pro každou neziskovku?

Značka je pro ty organizace, které se věnují fundraisingu. Organizace má mít minimálně 100 000 Kč nebo 10 % z rozpočtu z fundraisingu, a pokud má obrat větší než 3 miliony, musí mít finanční audit. Těch kritérií je víc. Značka spolehlivosti tedy není například pro firemní nadace, které mají příjmy jen z jednoho zdroje, nebo pro organizace, které jsou závislé jen na dotacích. Značka samozřejmě nemá smysl ani pro maličkaté organizace, kde se třeba domluví několik lidí, že si někde opraví pomníček a veškerou podporu čerpají ve svém okolí. Značka spolehlivosti je předně určena středně velkým neziskovkám. Myslím ale, že i pro velké organizace má značka, i když u nich ještě není populární. Snažím se to změnit, zatím má značku 26 organizací. Velké neziskovky ji ale rozhodně neodsuzují.

Monika Jindrová

foto: Honza Kvarda

Ve vaší asociaci je zatím sdruženo necelých sto neziskovek. Zmínila jste, že v České republice jich ale existuje zhruba 120 000. Jsou všechny aktivní?

Všechny určitě ne, nikdo ale neví, kolik jich funguje pro své poslání. V tom čísle jsou zahrnuty i vysoké školy a neexistující spolky. Změna z občanských sdružení na spolky si slibovala, že se tohle obrovské číslo pročistí. Nestalo se tak. AVPO ČR sdružuje hlavně servisní neziskovky, tedy ty, které poskytují nějaké služby, a těch je podle odhadů asi čtyři až osm tisíc.

Neziskovky mají bohužel obecně hodně špatnou mediální pověst. Těch podvodných rozhodně není tolik, jak to vypadá, jen je o nich hodně slyšet. Zažitým mýtem je, že neziskovky nikdo nekontroluje. Osobně znám spoustu neziskovek, které jsou kontrolovány ze všech stran. Na sociálních sítích často reagujeme na příspěvky, že jsme zloději, že nás nikdo nekontroluje. Je to nepříjemné.

Není problém i v názvu nezisková organizace? Budí to dojem, že by neměla mít zisk.

To je veliký problém. Neziskovka může podnikat, my prosazujeme vícezdrojové financování. Náklady na její provoz by se měly vejít do 30 %, držitelé Značky spolehlivosti si vystačí s 23 %. Lidé si často myslí, že v neziskovkách pracují jenom dobrovolníci, to bychom toho ale moc neudělali. Konkrétně u služeb to nejde vůbec, lidé se nemohou třeba u klientů střídat po pár hodinách, jak má kdo čas a chuť. Naše asociace se tedy snaží mluvit spíš o veřejně prospěšných organizacích než o neziskových. Je to tvrdý boj, ale baví mě a má smysl.

Děkuji za rozhovor.

 

Text: Nikola Sedloňová

Foto: Honza Kvarda

Oficiální weby:

Oficiální weby:

www.avpo.cz

www.facebook.com/avpocr

www.znackaspolehlivosti.cz

www.facebook.com/znackaspolehlivosti

Produkce: Honza Kvarda

www.instagram.com/honza.kvarda.fotografuje

www.facebook.com/Kvardaart

Publisher: Profesní magazín Best of www.bestof.cz

Monika Jindrová
Monika Jindrová
Monika Jindrová

KomentářeKategorie
Příbuzné články
MUDr. Dagmar Zezulová – spoluzakladatelka organizace Děti patří domů, z.s.
MUDr. Dagmar Zezulová – spoluzakladatelka organizace Děti patří domů, z.s.

16.03.2020 | Dagmar Zezulová je spoluzakladatelkou organizace Děti patří domů, z. s., její odbornou garantkou, ...


Markéta Kalinová – ředitelka neziskové organizace JAHODA, z. ú.
Markéta Kalinová – ředitelka neziskové organizace JAHODA, z. ú.

24.04.2019 | Usměvavá akční žena, která před deseti lety vyměnila sféru byznysu za neziskový sektor. Ale ...


Zdeňka Frýbertová – ředitelka nadačního fondu
Zdeňka Frýbertová – ředitelka nadačního fondu

04.01.2019 | Nadační fond Zdeňky Frýbertové byl založen v dubnu roku 2017, ona sama se ale pomoci znevýhodněným ...


Vendula Svobodová Pizingerová - prezidentka nadačního fondu Kapka naděje
Vendula Svobodová Pizingerová - prezidentka nadačního fondu Kapka naděje

15.01.2018 | Vendula Svobodová Pizingerová už 17 let bojuje za lepší léčbu a život těžce nemocných dětí. ...


Klára Chábová - předsedkyně Mimo domov z.s.
Klára Chábová - předsedkyně Mimo domov z.s.

20.11.2016 | Každý rok opouští dětské domovy přibližně tisícovka mladých lidí, kteří odcházejí „do ...