15. ročník ocenění Trebbia přinesl ocenění umělcům z celého světa


Trebia 2016
20.03.2016 19:35 | redakce

15. ročník prestižního ocenění Trebbia se letos uskutečnil 13. března 2016 ve Španělském sále Pražského hradu. Jako každý rok byl večer plný  zajímavých a inspirativních osobností, dobré zábavy a dobrého jídla. Mezi oceněnými stanula celá řada známých a významných osobností v čele např. se sklářským mistrem Bořkem Šípkem (In memoriam -  cenu převzal jeho 13-ti letý syn Artur Šípek), českým spisovatelem Vladimírem Páralem či světoznámým malířem Carlosem Cruz-Diezem.

Trebia 2016

Trebbia je mezinárodní ocenění, které vzniklo v roce 2000 jako výraz uznání a poděkování podnikatelům, mecenášům a umělcům. Návrhy kandidátů na Mezinárodní cenu Trebbia předkládají Nadačnímu fondu Trebbia osobnosti a instituce ze všech zemí světa. Laureáty vybírá Mezinárodní nominační komitét, který tvoří známé osobnosti ze světa kultury, byznysu a politiky. Záštitu nad 15. ročníkem Benefičního galavečera Trebbia 2016 převzali prezident České republiky Miloš Zeman a Daniel Herman, ministr kultury ČR.

Přímý přenos benefičního galavečeru Trebbia 2016 moderovala Jitka Novotná a Maroš Kramár a vysílala ho Česká televize na kanálu ČT Art a Rozhlas a televize Slovenska na kanálu STV2.

Mezinárodní ceny Trebbia se udělují v těchto kategoriích:

-        za podporu kultury a umění

-        za tvůrčí činnost

-        za přínos k dialogu národních kultur

-        za celoživotní dílo

Stejně jako minulý rok, byla i letos součástí akce dražba obrazů od známých osobností, kteří nepatří mezi profesionální výtvarníky. Mezi darujícími byl zpěvák Karel Gott, Rony Wood, člen britské kapely Rolling Stones a Milan Lasica. Výnos z benefiční dražby (480 000,- Kč) byl předán rovným dílem Nadaci Archa Chantal založenou z iniciativy paní Chantal Poullain a Nadačnímu fondu Trebbia.

Nadační fond Trebbia s pomocí Galerie MIRO a reklamních partnerů a mecenášů věnoval v letech 2000 až 2016 umělcům, občanským sdružením a vybraným nadacím částku ve výši 13 705 000,- korun. Od vzniku Mezinárodní ceny Trebbia bylo oceněno celkem 82 laureátů z 23 zemí světa (Anglie, Belgie, Česká republika, Čína, Francie, Irsko, Japonsko, Kambodža, Kuvajt, Laos, Maďarsko, Monako, Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Ukrajina, USA a Venezuela).

Trebia 2016

 

Mezinárodní cenu Trebbia 2016 za podporu kultury a umění letos převzali:

Sharon Resch (*1951), mecenáška umění, USA

Cenu předala: Eliška Coolidge-Hašková – bývalá ředitelka kanceláře pro styk s veřejností pěti amerických prezidentů.

Sharon Resch se narodila v americkém Minneapolisu. Vyrůstala ve velmi chudé čtvrti obklopena lidmi, kteří potřebovali pomoc. Na Technickém Institutu v Illinois studovala matematiku a současně navštěvovala taneční kurzy. Tanec je její celoživotní vášní. Po působení v Chicagu, New Yorku a Los Angeles se s manželem usadili v Green Bay, kde podporuje Pamino Operu, kterou několik let i vedla. Její nadace tady organizuje Česko - Slovenskou pěveckou soutěž přičemž vítězové jsou oceněni desetitisíci dolary. Dva roky vyučovala tanec na Hudební a Taneční Akademii v Banské Bystrici. Během pobytu na Slovensku opakovaně navštívila děti žijící v těžkých podmínkách v romských osadách a živě se zajímala o jejich problémy. Její charitativní a filantropická činnost má široký záběr. „V noci usínám spokojenější s vědomím, že je za mnou malá pomoc lidem s velkými problémy. Přidejte se a uvidíte, že i Vám se bude v noci lépe usínat.“, říká.

Christina Scheppelmann (*1968), operní umění, Německo

Cenu předal: Klaus von Trotha, bývalý ministr kultury spolkové země Baden-Württemberg

Christina Scheppelmann  se narodila v roce 1968 v německém Hamburku. Působila v dětském pěveckém sboru hamburské Státní opery. Po maturitě studovala v soukromé bance Hesse Newmann. Po práci asistentky v opeře La Fenice v Benátkách a v barcelonském operním domě převzala jako teprve devětadvacetiletá umělecký management opery v San Francisco a od roku 2001 vedla Národní operu ve Washingtonu. V roku 2012 se stala ředitelkou Royal Opera House v Maskatu v Ománu, která je první operou na arabském poloostrově. Od roku 2014 je ředitelkou Gran Teatre del Liceu v Barceloně. Má velké zásluhy ve světě operního umění, do kterého přivedla mnoho mladých talentů, kterým pomáhá s budováním operní kariéry. 

Trebia 2016

 

Mezinárodní cenu Trebbia 2016 za tvůrčí činnost letos převzali:

Milan Sládek (*1938), mim, Německo - Slovensko

Cenu předal: Jan Burian - ředitel Národního divadla Praha

Slovenský mim, choreograf, režisér a pedagog Milan Sládek se narodil v roce 1938 ve slovenských Streženicích. Vystudoval divadelní fakultu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Mezi jeho nejznámější postavy patří Kefka, pikolík v zahradní restauraci, hlavní hrdina pantomimické komedie Hrča. V roce 1962 se jeho soubor stává autonomním tělesem Slovenského národního divadla. Po politických zvratech odchází do Německa. V Kolíně nad Rýnem založil v roce 1974 Divadlo Kefka, které bylo ve své době jediným divadlem pantomimy v západní Evropě. O dva roky později iniciuje první ročník Mezinárodního festivalu pantomimy Gaukler, který je považován za nejlepší festival svého druhu na světě. V roce 1987 se stává profesorem pantomimy na Folkwang Hochschule v Essenu. V roce 2000 mu slovenský prezident Rudolf Šuster propůjčil státní vyznamenání Řád Ľudovíta Štúra III. třídy a německý prezident Johannes Rau - Kříž za zásluhy I. třídy.

Carlos Cruz-Diez (*1923), světoznámý malíř, Venezuela

Cenu předala: Eileen Cooper - děkanka Královské akademie umění, Londýn

Jeden z nejvýznamnějších výtvarných umělců 20. století, Carlos Cruz-Diez se narodil v roce 1923 ve venezuelském Caracasu. Na místní univerzitě vystudoval typografii a grafický design. V sedmdesátých letech rozšířil své vzdělání studiem kinetické techniky na pařížské Národní akademii krásných umění. Od roku 1959 žije a tvoří v Paříži. Celý život se věnuje tvorbě, v níž zkoumá především kinetické a optické parametry barev. Jeho výtvarné dílo by se dalo zařadit do kategorie geometrické abstrakce. Již v době studií zkoumal tvorbu Georgese Seurata a Josefa Alberse, kteří experimentovali s barvami a zkoumali jejich vzájemné vztahy, estetiku barev a jejich vnímání. Ve své tvorbě využívá „moaré“, což je rušivý efekt, jenž vzniká překrýváním nebo interferencí dvou pravidelných a jen málo odlišných rastrů. Působil jako pedagog na několika výtvarných školách ve Francii i v rodné Venezuele.

Trebia 2016

 

Bořek Šípek (1949 - únor 2016), architekt, designér a sklářský mistr, Česká republika. Cenu obdržel In memoriam

Cenu převzali: Ivan Kubela - mistr sklář, dlouholetý spolupracovník Bořka Šípka a Artur Šípek, nejmladší syn Bořka Šípka

Cenu předal: Jan Wolf - radní pro kulturu hlavního města Prahy

Architekt, designér a sklářský mistr Bořek Šípek byl svým záběrem renesanční člověk. V devatenácti letech odešel bez prostředků do Německa. Vystudoval architekturu v Hamburku a filozofii ve Stuttgartu. Doktorát získal na Technické univerzitě v Delftu. V roce 1990 se vrátil do Čech, byl jmenován profesorem architektury a designu a působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1999 byl jmenován profesorem na Univerzitě průmyslového designu ve Vídni. Byl děkanem Fakulty architektury a umění Technické univerzity v Liberci.  Za éry prezidenta Václava Havla byl hlavním architektem Správy Pražského hradu. Jeho díla jsou zastoupená v mnoha stálých sbírkách nejznámějších světových galerií a muzeí. Za svoji tvorbu získal řadu ocenění, kromě jiného byl Rytířem umění a literatury Francouzské republiky.

Mezinárodní cenu Trebbia 2016 za přínos k dialogu národních kultur letos převzala:

Pick Keobandith (*1965), kurátorka a historička umění, Laos - Belgie - Francie,

Cenu předal: Hynek Kmoníček - ředitel zahraničního odboru, kancelář prezidenta republiky

Belgická kurátorka a historička výtvarného umění laoského původu, Pick Keobandith se narodila v roce 1965. Studia na pařížské akademii „Ecole du Louvre“ absolvovala titulem doktorky dějin umění. Již na škole se specializovala na evropské sochařství z období let 1900 až 1914, k čemuž ji přivedlo intenzivní zkoumání tvorby sochaře Elie Nadelmana z takzvaného „pařížského období“. O výtvarném umění napsala mnoho publikací. Je ředitelkou muzea Qu Art v Bruselu. Spolupracuje s čínskými galeriemi i muzei, což jí umožňuje již dlouhá léta prezentovat významné současné evropské umělce v Číně a čínské umělce v Evropě. Vytvořila tak širokou síť muzeí a galerií z celého světa, které pořádají výstavy na základě přátelské spolupráce. V současnosti je mimo jiné manažerkou tří nejznámějších pařížských galerií - Galerie Gerald Piltzer, Galerie Anne de Villepoix a Galerie Daniel Templon.

 

Mezinárodní cenu Trebbia 2016 za celoživotní dílo letos převzali:

Ivan Stadtrucker (*1935), scénárista, dramaturg, spisovatel, Slovensko

Cenu předal: Mgr. René Zavoral - generální ředitel Českého rozhlasu

Profesor inženýr Ivan Štadtrucker, kandidát věd, je jedním z nejuznávanějších odborníků na problematiku masmédií na Slovensku i v Čechách. Absolvoval České vysoké učení technické v Praze. V bratislavské televizi uvedl do praxe první studio elektronické hudby. Jako dramaturg a scenárista připravil do vysílání víc než padesát bratislavských pondělních inscenací, a řada z nich získala ocenění doma i v zahraničí. Jako generální ředitel Slovenské televize má zásluhu na kulturním rozvoji středoevropského regionu. V Trnavě založil Fakultu masmediální komunikace a byl jejím prvním děkanem. Působil rovněž jako děkan Akademie umění v Banské Bystrici. Teorii masmédií přednášel na mnoha evropských fórech i na univerzitách ve Spojených státech. Je autorem desítek odborných studií a publikací jako i prozaických děl. V těchto dnech vyšly knižně jeho Dějiny slovenské televize.

Trebia 2016

Vladimír Páral (*1932), spisovatel, Česká republika

Cenu předala: Taťána Kuchařová - Topmodelka, herečka, Miss World a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci

Tvorba známého českého spisovatele - prozaika, Vladimíra Párala se vyznačuje nekompromisní pronikavou satirou. Absolvoval obor chemického inženýrství na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích. Jeho literární tvorba má často rysy „vědeckého pokusu“, kdy postavy staví do různých situací a testuje jejich reakce, což lze sledovat už od novely „Veletrh splněných přání“ z roku 1964. Ta se stala první částí autorovy tzv. „černé pentalogie“ nazývané také „Pět způsobů ukájení“, kritizující zmechanizovanost života v moderní, konzumně zaměřené společnosti. Po románu „Milenci a vrazi“ mu bylo režimem naznačeno, že by nesouhlas s ideologií normalizace měl z jeho románů vymizet.  Populární jsou i jeho novější prózy, jako „Kniha rozkoší, smíchu a radosti“ a „Playgirls I.“. V těchto dílech se začala více projevovat sexuální témata, která byla až do té doby cenzurou potlačovaná.

http://www.trebbia.cz/

Členy Mezinárodního nominačního komitétu Trebbia 2016 byli:

Jiří Bělohlávek, světoznámý dirigent, dlouholetý šéfdirigent BBC Orchestra London a nyní šéfdirigent České Filharmonie (Česká republika);

Benke Aikell, majitel a vydavatel Leaders Magazine (Švédsko);

Eva Blahová, Profesorka operního a koncertního zpěvu, členka umělecké rady BHS Bratislava a emeritní ředitelka Janáčkovy opery v Brně (Slovensko);

Michael Haas, Sběratel, galerista, kurátor (Švýcarsko/Německo);

Martin Jan Stránský, MD, Lékař, pedagog, vydavatel a publicista (USA/Česká republika);

Klaus Von Trotha, Exministr pro vědu, výzkum a umění spolkové země Baden-Württemberg a prezident Mezinárodní společnosti Hermanna Hesse (Německo);

Miro Smolák, Majitel a ředitel Galerie MIRO, zřizovatel Nadačního fondu TREBBIA a předseda MNK Trebbia (Česká republika/Slovensko).

www.galeriemiro.cz

Trebia 2016
Trebia 2016
Trebia 2016
Trebia 2016

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní

26.05.2020 | Jak produktivně spolupracovat, když nejste spolu? To je otázka, kterou teď řeší mnoho vedoucích ...


Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha

08.04.2020 | Současná situace mnoha lidem převrací život, řada z nich doma hledá, čím by se zaměstnali, ...


Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty
Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty

06.04.2020 | Kolaborativní robot dokáže spolehlivě a bezpečně sterilizovat místnosti, ve kterých se nachází ...


Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.
Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.

06.04.2020 | Panika z koronaviru se dotkla téměř všech aspektů našich každodenních životů - od změny pracovního ...


Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou
Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou

06.04.2020 | České firmy jsou dnes silně konfrontovány se situací, na níž neměly čas se připravit. Homeoffice ...