České ženy stále bojují s nízkým sebevědomím


ženy sro
08.01.2016 10:31 | redakce

ŽENY s.r.o., největší česká interaktivní skupina žen, zaměřená na sdílení osobních doporučení v online i offline prostředí, zpracovala průzkum o sebevědomí českých žen. Z výsledků výzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 800 žen, je patrné, že ačkoliv ženy přisuzují sebevědomí značný význam, pouze 11 % respondentek hodnotí své sebevědomí jako vysoké a jenom 30 % oslovených žen zcela věří svým schopnostem. ŽENY s.r.o. se proto v roce 2016 zaměřují právě na podporu a zvyšování sebevědomí žen.

 

  • 82 % respondentek přikládá sebevědomí vysokou důležitost
  • Pouze 30 % oslovených žen zcela věří svým schopnostem
  • 15 % žen dokonce uvedlo, že ve své schopnosti spíše nebo vůbec nevěří
  • Pouze 11 % žen hodnotí své sebevědomí jako vysoké
  • Vyšší sebevědomí ženám přináší převážně víru ve vlastní schopnosti, vnitřní klid a jistotu
  • Téměř 41 % žen sebevědomí lidé motivují a chtějí se od nich učit
  • První setkání ŽEN s.r.o. „Den, kdy se budu mít ráda“ na podporu sebevědomí žen proběhne již 16. 1. 2016 v obchodním domě Atrium Flora v Praze

 

Najít jednotnou definici slova sebevědomí je velmi obtížné. Nejedná se o určitou techniku ani schopnost, ale o souhrn individuálních dovedností a chování, jež utvářejí vnitřní já a osobnost každého člověka. Míra sebevědomí přitom významně určuje, zdali nebo jak jsme v životě šťastní, případně úspěšní. Význam zdravého sebevědomí si uvědomují také oslovené ženy, kdy jej 82 % respondentek považuje za vysoce důležité (viz následující graf). Zároveň převážná část oslovených žen souhlasí s názorem, že lidské sebevědomí se v průběhu života mění a vyvíjí a je možné na sebevědomí vědomě pracovat a zvyšovat jej.

Graf  - Jakou důležitost sebevědomí kladete?

ženy sro

Zdroj: ŽENY s.r.o

Současná společnost klade na ženy vysoké nároky. Ženy musí zvládnout nejen péči o domácnost a rodinu, ale zároveň je od nich očekáváno, že dosáhnou určitého úspěchu v práci nebo podnikání a stále budou o sebe pečovat. Skloubení všech těchto rolí je obtížné a může mít negativní dopad také na sebevědomí žen. „Velice nás překvapilo, že ačkoliv se výzkumu zúčastnila také řada vzdělaných a pracovně úspěšných žen, nadpoloviční většina respondentek hodnotila své sebevědomí na střední úrovni,“ říká Eva Čejková Vašková, zakladatelka a jednatelka společnosti ŽENY s.r.o. a členka kolegia Minerva 21. Nadpoloviční většina oslovených žen i proto považuje muže za sebevědomější. Sebevědomí žen ovlivňuje řada faktorů, kromě osobního úspěchu, možnosti plnění vlastních snů a cílů, respektu a uznání, také dobré partnerské a rodinné vztahy a v neposlední řadě vzhled, vnímání vlastní atraktivity nebo duševní pohoda.

„Obecně platí, že české ženy upřednostňují většinou vše ostatní přes sebou samou. Prioritou je vždy rodina, děti, manžel, rodiče, přátelé a jejich potřeby a sebe a své zájmy staví až na poslední místo. Často se stává, že ženám na sebe zbývá minimum nebo žádný čas, což se negativně odráží v jejich míře sebevědomí,“ říká Renata Mrázová, Global Head of HR NN Group a členka kolegia Minerva 21. Tuto skutečnost potvrzuje také výzkum, kdy jsou stres a únava a nedostatek času sama na sebe, kritika a vzhled, řazeny mezi klíčové faktory snižující sebevědomí (viz následující graf).

Graf  - Co (kdo) Vám sebevědomí snižuje?

ženy sro

Zdroj: ŽENY s.r.o

Zvyšování sebevědomí je přirozeným procesem, ke kterému člověk dochází pomocí získávání nových zkušeností. Sebevědomí dále pozitivně ovlivňuje setkání s inspirativními a úspěšnými lidmi. „Vždy je také dobré, najít k sobě někoho, kdo se soustředí na Vaše pozitiva a silné stránky a provází Vás na cestě za Vašim snem,“ dodává Renata Mrázová, Global Head of HR NN Group  a členka kolegia Minerva 21.

Taktéž vysoké procento oslovených žen by uvítalo setkání s odborníkem a věří, že spolupráce s koučem, psychologem nebo duševně založeným mentorem je může vést ke zvyšování vlastního sebevědomí.Zdravé sebevědomí je pro ženy důležitým prvkem pro to uspět na trhu práce. Vnitřní překážky (osobní mentální zeď) blokují ženy na trhu práce často více než překážky vnější. Ženy s nižším sebevědomím by si měly především uvědomit, že na zvyšování sebevědomí se dá pracovat. Je důležité začít sama u sebe - uvědomit si, kdo nebo co mi sebevědomí snižuje a proč,  pracovat na sobě ve smyslu posilování silných stránek a uvědomění si toho, co všechno jsem už v životě dokázala a na co jsem pyšná,“ říká genderová expertka a jednatelka společnosti GENDER Consulting Kateřina Kaňoková.

www.zenysro.cz

 

O projektu ŽENY s.r.o.:

ŽENY s.r.o. (www.zenysro.cz) jsou s více než 51 000 registrovanými uživatelkami největší českou interaktivní platformou zaměřenou na world of mouth a sdružující ženy spotřebitelky, které sdílejí své zkušenosti, doporučení a recenze jak v online prostředí, tak i offline v Pracovnách ŽENY s.r.o. po celé České republice. Průzkumu sebevědomí se zúčastnilo 783 respondentek. Ve vzorku byly proporčně zastoupeny ženy z různých regionů ČR, z různě velkých obcí a rozdílných příjmových skupin. Vybraný vzorek je reprezentativní z pohledu věku, regionu a velikosti místa bydliště.

 

O události Den, kdy se budu mít ráda:

První setkání skupiny ŽENY s.r.o. na podporu sebevědomí se koná 16. 1. 2016 v 14:00 v Atriu Flora, Vinohradská 151/2828, Praha. Je možné bezplatně využít služeb kadeřníků, vizážistů, masérů a další odborníků, Další informace a vstupenky zdarma jsou k dispozici na: https://www.facebook.com/events/1106979509315050/

ženy sro
ženy sro

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní

26.05.2020 | Jak produktivně spolupracovat, když nejste spolu? To je otázka, kterou teď řeší mnoho vedoucích ...


Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha

08.04.2020 | Současná situace mnoha lidem převrací život, řada z nich doma hledá, čím by se zaměstnali, ...


Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty
Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty

06.04.2020 | Kolaborativní robot dokáže spolehlivě a bezpečně sterilizovat místnosti, ve kterých se nachází ...


Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.
Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.

06.04.2020 | Panika z koronaviru se dotkla téměř všech aspektů našich každodenních životů - od změny pracovního ...


Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou
Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou

06.04.2020 | České firmy jsou dnes silně konfrontovány se situací, na níž neměly čas se připravit. Homeoffice ...