Francie patří k nejdůležitějším obchodním partnerům pro ČR


Francie AMSP ČR
08.11.2015 16:36 | redakce

Exportní fórum pro malé a střední podniky 2015, pořádané Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v rámci Dne podnikatelů ČR, bylo letos zaměřeno na Francii. Analýza AMSP ČR, jejímž partnerem je Komerční banka, ukázala, že Francie je hned po našich sousedech nejvýznamnějším ekonomickým partnerem, a to jak s ohledem na přímé obchody, tak investice.

Analýza AMSP ČR ukazuje, že export do Francie roste zatím největším tempem v historii (17,8%) což je více než je míra růstu všech našich exportů (13,1 %). Jen v roce 2015 celkový vývoz do Francie dosáhne hodnoty téměř 200 miliard korun, čímž si Francie upevní pozici čtvrtého nejvýznamnějšího exportního partnera, s podílem 5,15% na celkovém vývozu.

Společně s USA, Francií a Itálií, se drží Francie s podílem 5,5 % ihned za Německem (19 %) i s ohledem na podíl exportu na bázi přidané hodnoty. Pro malé a střední podniky to znamená, že ve Francii můžeme realizovat obchody se solidními cenami, a Francie tím pro nás není typickou tranzitní, tzv. reexportní zemí. Skladba exportovaného sortimentu je vyvážená, žádná z komodit nemá více jak čtvrtinový podíl, nejvíce vyvážíme produkty z odvětví automobilového průmyslu, s celkovým podílem 23 %, následují kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat a služby, každé ve výši 10 %.

Stejně intenzivně jako export roste i import z Francie, a to o 13,1 %, což je těsně nad růstem celkových importů (12,2 %).

Francie je historicky rovněž čtvrtým největším investorem v ČR, přičemž hodnoty francouzských investic v ČR jsou v celkovém součtu vyšší než investice americké a jsou přibližně třetinové vůči celkovému německému kapitálu investovaném v ČR. Celkový počet francouzských firem v ČR je přibližně 500.

Francouzští investoři jsou pro nás zajímaví, protože se v současné době orientují na projekty s vysokou přidanou hodnotou. Ať již jde o firmy z oborů jako je letectví, nebo tradiční obory jako je automobilový průmysl, mají zájem rozvíjet design a vývoj včetně prototypování a nové koncepty výroby jako například Industry 4.0, tedy nové úrovně průmyslové výroby,“ říká Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest. „Na místě je určitě i zmínka o francouzské spoluúčasti na jednom z nejvýznamnějších investičních projektů – automobilce Toyota Peugeot Citroën Automobile v Kolíne,“ dodává.

Předseda AMSP CŘ Karel Havlíček vidí další spolupráci mezi českými a francouzskými firmami optimisticky: „Vzájemný obchod a investice rostou nebývalým tempem a poslední měsíce naznačují, že zažité obavy našich firem s ohledem na spolupráci s francouzskými partnery jsou minulostí. France se stává nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR ze zemí, se kterými nemáme společné hranice.“

„Dvouciferný růst vzájemného obchodu mezi ČR a Francií vychází nejenom z historicky silných ekonomických vazeb, ale i kulturní blízkosti a v neposlední řadě i bankovní podpory. Uplatnění českého exportu na francouzském trhu například výrazně usnadňuje silná provázanost mezi Komerční bankou a mateřskou Société Générale. Tato skutečnost zvyšuje vývozní a investiční možnosti českých firem v zemi galského kohouta, ale funguje přirozeně i opačným směrem,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci v Komerční bance.

Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory, která společně s AMSP ČR toto exportní fórum spolupořádala, k tomu dodává: „Pro každou malou a střední firmu je vždy méně riskantní a méně nákladné se pohybovat v kulturně i geograficky blízkém prostředí. Francouzský trh je druhý největší v Evropě a pro české podnikatele skýtá do budoucna velký a doposud nevyužitý potenciál. Příklady firem jako Linet, TESCAN, Alukov nebo PBtisk dokazují, že po překonání počátečních nedorozumění či překážek, může být úspěch na francouzském trhu zásadní pro jejich další růst a rozvoj.“

Setkání proběhlo za podpory Velvyslanectví Francie v Praze, a za osobní účasti francouzského velvyslance Jean-Pierra Asvazadouriana. Více jak 80 podnikatelů diskutovalo s nejvýznamnějšími českými exportéry nebo francouzskými investory v ČR jakou zvolit obchodní taktiku, jak vyjednávat o vstupu cizího kapitálu do našich firem nebo jak financovat naše aktivity ve Francii.

Zdroj: AMSP ČR

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Modicon odstartoval dějiny automatizace a dodnes udává krok v průmyslových provozech
Modicon odstartoval dějiny automatizace a dodnes udává krok v průmyslových provozech

21.05.2019 | Před více než padesáti lety snila skupina inženýrů z Bedfordu ve státě Massachusetts o tom, ...


Ocenění SAP Partner Excellence Award pro Accenture
Ocenění SAP Partner Excellence Award pro Accenture

09.05.2019 | Společnost Accenture získala šest ocenění SAP Partner Excellence 2019, která se udělují nejlepším ...


Proč jsou úzkosti a strachy v práci jsou signálem přetížení
Proč jsou úzkosti a strachy v práci jsou signálem přetížení

06.05.2019 | Málokdo o nich mluví, ale mnoho lidí je prožívá. Profesní strachy a úzkosti jsou důležitým ...


Novým generálním ředitelem společnosti DHL Express pro Českou republiku se stává Luděk Drnec
Novým generálním ředitelem společnosti DHL Express pro Českou republiku se stává Luděk Drnec

15.04.2019 | Společnost DHL Express, poskytovatel expresních logistických služeb, oznámila jméno nového generálního ...


Střídání profesí začíná být trendem. Jak najít tu pravou?
Střídání profesí začíná být trendem. Jak najít tu pravou?

11.04.2019 | Nejenom mladí tápou a hledají své „ideální“ profesní uplatnění. Nespokojenost v práci ...