GREEN BRANDS k tématu Udržitelnost pro výrobu a obchod


green brands
16.06.2019 23:36 | redakce

Zástupci české pobočky mezinárodní, nezávislé a transparentní organizace GREEN BRANDS vystoupili v rámci semináře Udržitelnost pro výrobu a obchod na Vysoké škole ekonomické. Odborná veřejnost se zde pod patronací vydavatelství Press 21 zabývala důvody, proč spotřebitelé stále častěji vyžadují od firem nejen k přírodě šetrné a udržitelné výrobky a služby, ale i jejich odpovědnost k rozvoji společnosti a ochraně životního prostředí. Mezi přednášejícími se tak představil zástupce GREEN BRANDS Česká republika, Marek Vácha, a také členka nezávislé odborné poroty GREEN BRANDS Česká republika, paní Lenka Heuerová ze společnosti Fair Venture. Ti se s dalšími přednášejícími shodli, že spotřebitelé jsou na celém světě značně znepokojeni o svou budoucnost ovlivněnou znečištěním životního prostředí i zhoršením kvality jejich zdraví, a rádi by tak viděli snahu vlád i samotných firem s tím něco udělat. Změna konzumní společnosti je tak nevyhnutelná.

„Podle známého umělce Andyho Warhola je každý den výjimečný. Stejně tak jsou výjimečná i jeho ikonická pop artová díla ztvárňující konzumní společnost druhé poloviny 20. století. Jeho nejznámějšími díly jsou Campbellovi polévky v plechovce či různobarevné sítotisky Marylin Monroe. Autor se tak ve svých dílech rafinovaně zamýšlel nad tím, co skutečně potřebujeme, co jen chceme a proč nás tak fascinují známé celebrity, produkty či značky. V téže době se však na světové scéně začala ozývat kritika mnohem hlasitější, a to k západní poválečné společnosti. Celosvětová pozornost se totiž upjala na energetickou ropnou krizi v letech 1973 a 1979, která vážně ohrožovala prosperitu celého světa. Perspektiva ekonomického a sociálního rozvoje na úkor ničení životního prostředí byla natolik zpochybněna, že mnoho průmyslově vyspělých států začalo hledat nejen alternativní zdroje energie, ale i komplexní řešení pro udržitelný rozvoj společnosti. Následovaly snahy o zmírnění dopadů lidstva na životní prostředí, od Kjótského protokolu až po letošní konferenci OSN o změně klimatu v Katovicích. Cílem je totiž dohodnout pravidla, která by zamezila současné globální společnosti zničit životní prostředí natolik, že naše planeta Země již nebude schopna lidem poskytnout podmínky pro život. Do boje proti devastaci životního prostředí se aktivně zapojuje i herec Leonardo DiCaprio, který koprodukoval a sám i provázel celovečerním dokumentárním filmem Je s námi konec?, jenž ukazuje, jakým způsobem dochází k hubení živočišných druhů a ničení podmínek pro život. Přesto minulý rok apelovaly stovky světových umělců, včetně Juliette Binocheové, Alaina Delona, Bradleyho Coopera či Marion Cotillardové, že současné snahy o zastavení rozvratu životního prostředí jsou neúčinné a vyzvali světové vlády i společnost, že ještě není příliš pozdě zabránit tomu nejhoršímu. „Pakliže prohrajeme tento boj, žádné další již nepovedeme“, prohlásili umělci v otevřeném dopisu. Je načase brát věci vážně,“ uvádí Marek Vácha, GREEN BRANDS Česká republika.

Jeho slova rezonují s náhledem renomované profesorky Dr Josephine Mylan z univerzity v Manchesteru, že na udržitelný rozvoj naší společnosti bychom měli nahlížet kriticky z pohledu udržitelné spotřeby a výroby. Dva současné náhledy na udržitelný rozvoj si totiž odporují. Tedy, že za současný stav může selhání trhu a trh svými zelenými inovacemi šetřících životní prostředí a spotřebitelům nakupujících k životnímu prostředí šetrné produkty naši společnost zachrání. Druhý náhled tvrdí, že samotný trh je problém, a proto by bylo lepší zrušit kapitalismus, materialismus a konzumerismus a místo toho podporovat hodnoty, jako jsou skromnost, dostatečnost základních potřeb pro všechny a lokálnost produkce i spotřeby. Dr Josephine Mylan navrhuje proto třetí, a to racionální řešení, které zahrnuje prvky z obou přístupů, tedy zaměření se na firmy i celá průmyslová odvětví a celkově změnu každodenních praktik, zvyků i pravidel ve spotřebě, v konzumu.

 

„Změna začíná v hlavě. Všichni známe ten tradiční model myšlení, kde tvrdě pracujeme, vyděláváme peníze, a proto si čas od času zasloužíme i nějakou tu odměnu. Něco, co nám skutečně udělá radost a dodá další chuť do práce i do života. Žijeme v konzumní společnosti. Tradiční stereotypy a návyky, které jsou stále intenzivně podporovány televizními seriály a reklamními kampaněmi výrobců, si neseme v myslích všichni. Transformace myšlení výrobců i spotřebitelů je však nevyhnutelná. Dobré je, že mnozí již vztah ke konzumu dávno přehodnotili z kvantity na kvalitu. Lidé začínají přemýšlet komplexně, sledují své nákupní chování v širším kontextu i při běžném denním nakupování a uvědomují si, že své štěstí nenajdou v konzumu, ale v rovnováze a kvalitní životní filozofii. Tato inspirace pro ostatní a šíření své osobní odpovědnosti k planetě dále, je tak zcela zásadní,“ uvádí Lenka Heuerová, Fair Venture, odborná poradkyně GREEN BRANDS Česká republika

 

„Dva a půl milionu českých zákazníků si v obchodě vybírají podle ekologické stopy výrobku. Jenomže většina spotřebitelů také v průzkumech říká, že není snadné ji rozpoznat. Proto potřebujeme programy, které schroustají složitá data o zboží a přetaví je do srozumitelného označení,“ uvádí Vojtěch Kotecký z Glopolis think-tank a odborný poradce GREEN BRANDS Česká republika.

 

Přední evropské ocenění pro odpovědné a ekologicky udržitelné značky GREEN BRANDS usnadňuje spotřebitelům i obchodníkům takový výběr produktů, které jsou oproti konvenčním produktům šetrnější k našemu životnímu prostředí. Přestože jsou zboží i služby oceňovány několika známkami kvality či ekologičnosti, přes 60 % populace z 8 evropských zemích se vyjádřilo v průzkumu veřejného mínění, že by uvítalo jednu jasně rozpoznatelnou známku, která by 100 % reprezentovala skutečný závazek firem pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Organizace GREEN BRANDS udílí ocenění kvality na základě nezávislého, transparentního a vysoce respektovaného třístupňového procesu, jehož součástí je i důkladný audit značek. V GREEN BRANDS věří, že díky tomu lze přispět k celospolečenské efektivní ochraně klimatu a udržitelného rozvoje naší společnosti.

 

Zdroj průzkumu: *proveden agenturami společnosti WPP (NASDAQ: WPPGY), Cohn & Wolfe, Landor Associates and Penn, Schoen & Berland Associates (PSB).

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

GREEN BRANDS je mezinárodní,  nezávislá a samostatně působící brand-marketingová organizace založená v roce 2011, která v rámci mezinárodní spolupráce s nezávislými a uznávanými institucemi v oblasti životního  prostředí, ochrany klimatu a trvalé udržitelnosti a také s instituty  výzkumu trhu a veřejného mínění vyznamenává ekologicky trvale  udržitelné značky a uděluje jim  pečeť kvality GREEN BRANDS. Partnery GREEN BRANDS jsou SERI (Sustainable Europe Research Institute, Wien) – vědecký vývoj katalogů kritérií a „indexu GREEN BRANDS“ pro validaci a ALLPLAN, ekologičtí  manažeři (Vídeň)  – vývoj katalogů kritérií a provádění validace. Více informací naleznete na: www.green-brands.cz

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Nová opona pro Státní operu je před dokončením!
 Nová opona pro Státní operu je před dokončením!

30.08.2019 | Státní opera v rámci rozsáhlé rekonstrukce dostane novou oponu. V průběhu posledních dvou let ...


Řemeslníků ubývá, dočkáme se vzkříšení učňovského školství?
Řemeslníků ubývá, dočkáme se vzkříšení učňovského školství?

30.08.2019 | Že je řemeslníků v České republice nedostatek, a spíše jich ubývá, je známý fakt. To se ...


Nejčastější příčinou závažných pracovních úrazů je špatně odhadnuté riziko
Nejčastější příčinou závažných pracovních úrazů je špatně odhadnuté riziko

29.08.2019 | Podle zprávy o pracovní úrazovosti v České republice za rok 2018, kterou každoročně zpracovává ...


Zdravotnické organizace zavádějí nové technologie
Zdravotnické organizace zavádějí nové technologie

28.08.2019 | Aby byly zdravotnické organizace schopné poskytovat účinnou a vhodnou péči, musí zvládnout nově ...


Robotizace pracovních pozic: kterým profesím zvoní umíráček?
Robotizace pracovních pozic: kterým profesím zvoní umíráček?

27.08.2019 | Pokladní v supermarketech, poštovní doručovatelé, řidiči metra či administrativní pracovníci. ...