Oceněné České podnikatelky nasadily laťku vysoko


Ocenění Českých podnikatelek 2014
09.11.2014 19:18 | Michaela Lejsková

Agentura Helas s.r.o. představila 6. listopadu 2014 nejúspěšnější české podnikatelky, 100% majitelky společností, které uspěly v 7. ročníku soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK. Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem hlavním je podpora českých žen, podnikatelek. Místem konání se stalo Kongresové centrum Praha – ZOOM.

Ocenění Českých podnikatelek 2014

Libuše Šmuclerová a Helena Kohoutová, foto: OCP, agentura Helas

 

„Letošní rok byl pro mě osobně velmi inspirativní a myslím i zlomový. Díky tomu, že jsme pro rozvoj našeho projektu začali intenzivně využívat moderní technologie, zvládli jsme zkoordinovat a oslovit rekordní počet podnikatelek v Česku. Vždyť letos jsme zaznamenali 40% nárůst oproti předchozím ročníkům!  Chtěla bych, aby české ženy podnikatelky vnímaly projekt Ocenění Českých Podnikatelek nejenom jako prostředek ke zviditelnění činnosti své firmy, ale jako širší prostor pro vzájemnou inspiraci, podporu, komunikaci a současně také jako prostor, kde je možné učit se novým věcem,“ hodnotí 7. ročník zakladatelka projektu, Helena Kohoutová.

„Za poslední nejméně čtyři roky se podle statistik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau neustále zvyšuje počet podnikatelek v České republice a zároveň ženy, jako majitelky obchodních společností, vykazují lepší průměrný raiting při porovnání s aktivními obchodními společnostmi na celém trhu.  Vliv žen jako majitelek obchodních společností na podnikatelské prostředí se tak neustále zvyšuje. V souladu s tímto trendem je rovněž skutečnost, že naše společnost letos hodnotila v této soutěži rekordní počet přihlášených podnikatelek. Všechny uvedené trendy jsou z našeho pohledu velmi pozitivní,“ shrnuje letošní ročník člen představenstva společnosti, Pavel Finger.

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

Z analýzy auditora NSG Morison vyplývá mimo jiné i to, že z celkového počtu obchodních společností ženy tvoří stále zatím jen 14 %. V necelé pětině všech firem je vedení smíšené. Ženy ovládají spíše malé mladší firmy, muži střední podniky, avšak u větších společností je poměr vyrovnaný. Podnikatelky mají nejvíce všeobecně ekonomické vzdělání, cca 54%, 20% má vzdělání technického směru. 40% podnikatelek se zabývá podnikáním technického charakteru či v oboru, kde se předpokládá spíše mužské zapojení.

Pozitivní zprávou je, že stále více malých a středně velkých firem zvládlo zvrátit negativní vývoj a opět nabírají dech (80 % podnikatelek očekává pro rok 2014 vyšší obraty). Podnikatelky začínají rozšiřovat své podnikatelské aktivity, i když pro většinu z nich má největší prioritu udržet si stávající zákazníky (91%.) Nově se podnikatelky začínají zajímat o zahraniční trhy (až 40% oslovených žen má ambici expandovat na zahraniční trhy do 2 let), což pro budoucnost ukazuje na udržitelnější zvrácení nedávného negativního trendu. Největší obavy mají podnikatelky z nemožnosti nalézt kvalitní zaměstnance či určité profese na pracovním trhu.

Petr Šíma, zakládající partner poradenské firmy NSG Morison nad rámec analýzy konstatuje: „Mnohé ženy si stále více uvědomují, že po letech podnikání je dobré se na jejich firmu podívat jiným pohledem než zevnitř firmy. Daleko více než muži si připouští, že nemohou být nejlepší ve všech procesech uvnitř firmy, proto daleko více využívají externí zdroje a proaktivně vyhledávají nástroje jako je například audit, který jim ověří správnost všech kroků. Ženy si stále více uvědomují, že jejich firma, stejně jako sám život, může přinést mnohé nepředvídatelné situace, a proto mají daleko větší snahu připravit svojí firmu na více budoucích scénářů, a to i v otázce nástupnictví.  Přestože to může znít jako klišé, moc bych si přál, aby všechny letošní finalistky byly příkladem pro naše děti. Není důležité v této soutěži získat cenu, ale nebát se ukázat právě tyto příklady.“

Vítězky 7. ročníku soutěže

 

MALÁ SPOLEČNOST

1. TLC – Top Language Centre, s.r.o. - Taťána Nepustilová

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

2. Dag-mar travel, s.r.o.  - Dagmar Žáková

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

3. EKO-MIL s.r.o. - Marie Stránská                                                                  

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

1. Praktik Papír s.r.o. - Margarita Špalková

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

2. RECYPLAST CZ s.r.o. - Ivana Schmidtová

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

3. Channel Crossing s.r.o. - Lenka Doležalová Pavilková

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

 

VELKÁ SPOLEČNOST

1. AC-T servis, spol. s r.o. - Jana Erbová

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

2. LUBRICANT s.r.o.  - Zdena Heyn Edlová

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

3. Levné potraviny s.r.o. - Hana Havriljaková

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

 

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft

Centrum andragogiky, s.r.o. - Marie Jírů

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

„Úspěšné české podnikatelky jsou progresivní z hlediska využívání moderních technologií – nebude náhodou, že právě technologicky inovativní majitelky firem se dostaly mezi finalistky soutěže. Více než polovina finalistek běžně používá cloudová řešení, oblíbené jsou třeba mobilní zařízení s podnikovými aplikacemi (52 %). Do budoucna se chtějí zaměřit na cloudová řešení pro spolupráci a sdílení na dálku (25 %), na pronájem serverů v cloudu či na nástroje na práci s velkými daty (obojí třetina). Je velmi pozitivní vidět, že nejdynamičtěji rostla firma zaměřená na osobní a profesní rozvoj. Myslím, že to je dobrá zpráva o českém byznyse. I my se snažíme pomáhat firmám rozvíjet se v nových oblastech. Paní Jírů držíme palce i do budoucna,“ doplňuje Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy, Microsoft ČR.

 

CENA VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA – pod patronací ČSOB

ASPIUS spol. s r.o. - Ilona Klímová

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

„Jsem ráda, že se ČSOB stala novým patronem Ceny Výjimečná podnikatelka v rámci soutěže Ocenění českých podnikatelek. Naše partnerství nám umožnilo seznámit se s řadou velmi zajímavých obchodních i osobních příběhů žen-podnikatelek. Naše banka v rámci svého působení na českém trhu podporuje malé a střední podnikatele, spolupráce s OCP nám však dává větší příležitost zaměřit se i na podporu podnikatelek a pomoci jim se specifickými výzvami, kterým každodenně čelí,“ říká Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB.

 

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz

AGD PRINT s.r.o. - Taťána Džavíková

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

„Allianz pojišťovna dlouhodobě podporuje inovační prostředí a inovace obecně. Chápeme proto, jak obtížné je vrhat se do neznáma a sázet na nevyzkoušené postupy. Za hlavní faktory, z vlastní zkušenosti, považujeme odvahu, vizi, energii a sílu dotáhnout nové věci až ke zdárnému konci. Je důležité, aby firma zdravě prosperovala a uměla se inovativně vyrovnat i s nepříznivým vývojem situace na trhu,“ shrnuje regionální ředitelka společnosti Šárka Dolanská.

 

Ocenění Českých podnikatelek 2014

foto: OCP, agentura Helas

 

Hodnotící kritéria:

Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2010-2012, minimální roční  obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2012) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

 

Rozdělení soutěžních kategorií:

V první kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

Druhá kategorie „Cena Výjimečná podnikatelka – pod patronací ČSOB“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti.

Třetí kategorie „Cena za výjimečný růst firmy – pod patronací Microsoft“ hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází.

Čtvrtá kategorie „Cena za inovativní řešení – pod patronací Allianz“. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

 

Více o soutěži naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014
Ocenění Českých podnikatelek 2014

Partneři

Helas Ladies Club
Ocenění Českých podnikatelek


KomentářeKategorie
Příbuzné články
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní

26.05.2020 | Jak produktivně spolupracovat, když nejste spolu? To je otázka, kterou teď řeší mnoho vedoucích ...


Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha

08.04.2020 | Současná situace mnoha lidem převrací život, řada z nich doma hledá, čím by se zaměstnali, ...


Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty
Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty

06.04.2020 | Kolaborativní robot dokáže spolehlivě a bezpečně sterilizovat místnosti, ve kterých se nachází ...


Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.
Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.

06.04.2020 | Panika z koronaviru se dotkla téměř všech aspektů našich každodenních životů - od změny pracovního ...


Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou
Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou

06.04.2020 | České firmy jsou dnes silně konfrontovány se situací, na níž neměly čas se připravit. Homeoffice ...