PODPORA


Vážení čtenáři,

od roku 2010, kdy profesní magazín Best of vstoupil na trh médií, zasazujeme se o propojování profesích témat, představování šikovných lidí ve svých oborech, pozitivně ladit a povzbuzovat společnost k aktivitě, všeobecnému povědomí. Zpracovali jsme okolo 500 profesních rozhovorů, které měsíčně čte 48 tisíc čtenářů. Ti jej mají a stále budou mít k dispozici zcela zdarma.

Pokud se Vám náš záměr líbí a chtěli byste naši činnost podpořit, nabízíme  tuto možnost oficiální cestou.

Budeme nesmírně vděční za Váš příspěvek, který nám přinese možnost na obsahu magazínu pracovat více nezávisle na komerčních sděleních, která nám zatím jediná nějakým způsobem umožňují táhnout celou produkci magazínu. 

Ze zkušenosti víme, že někdo o reklamní sdělení nestojí, ale činnost magazínu by rád podpořil, rozhodli jsme tedy jít cestou dobrovolných příspěvků. Níže umístěný formulář Vám to umožní. Zpět Vám přijde faktura s konkrétním variabilním symbolem, jejímž předmětem budou Mediální služby. Doklad je tedy možné použít jako odpočitatelnou položku ve Vašem účetnictví.

Za Vaši laskavost a velkorysost Vám velmi děkujeme. Nadále se vynasnažíme investovat do takových témat, která přispívají k osvětě v profesní oblasti, přinesou naší společnosti užitečné a srozumitelné informace, uchopitelnost a rozvoj. Témata, která Vás budou zajímat a bavit.

 

Za tým magazínu Best of s poděkováním a v úctě a s pozdravem, Michaela Lejsková - zakladatelka magazínu, šéfredaktorka

 

Chci podpořit magazín Best of...Velké poděkování za příspěvek na podporu činnosti magazínu patří: