KŘEST MAGAZÍNU


Dne 8. 3. 2012 od 18:00 se v prostorách restaurace Zlatý Had v Praze na Malé Straně konalo „Profesní setkání a křest magazínu Best of“. Jednalo se nejen o neformální společenské setkání lidí vynikajících v nejrůznějších profesích, ale zároveň tento slavnostní večer představoval poděkování všem, kdo se na tvorbě magazínu podílejí. Programem provázeli Eva Hrušková a Jan Přeučil.

Křest profesního magazínu Best of

 

Michaela Lejsková, zakladatelka a šéfredaktorka profesního magazínu Best of, u příležitosti jeho křtu uvedla: 

„Když jsem v roce 2010 magazín zakládala, rozhodla jsem se, že jej budu křtít až v době, kdy se budu mít za čím ohlédnout. Tím něčím byla svobodná myšlenka poukázat na to, jak zajímavé profese si lze zvolit a kdo jsou lidé, kteří v těchto nejrozmanitějších profesích pracují, výtečně je ovládají a mají k danému tématu co říci. Právě a jedině oni nás vlastním příběhem, zkušenostmi a srozumitelným formulováním mohou vtáhnout do děje, nabídnout nám jakousi ochutnávku a zasvětit do tajů jejich profesního světa.

Kmotři, kteří přijali mé pozvání a křtili symbolické logo internetového magazínu Best of, jsou úspěšní lidé z různých profesí. Pozvala jsem zpěvačku, fotografa, podnikatele a děkana fakulty, lékaře. To, co je spojuje, je profesionalita, která se promítá ve výsledcích jejich práce. Fantastické pracovní nasazení, životní nadhled, velmi dobré srdce a neobyčejně vlídný přístup. Jsou to lidé, kteří více dělají, než mluví a jsou důkazem toho, že tvrdá a usilovná práce se vždy projeví pozitivně. Velmi si vážím, že právě oni jsou kmotry profesního magazínu Best of!“        

 

 Křest profesního magazínu Best of

Helena Vondráčková - zpěvačka

 

Křest profesního magazínu Best of

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. - pediatr

 

Křest profesního magazínu Best of

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. MBA - děkan fakulty VŠFS, předseda AMSP ČR, ředitel firmy SINDAT spol. s r. o. 

 

Křest profesního magazínu Best of

Robert Vano - fotograf

 

Více zde: 

http://www.ibestof.cz/zajimavosti/1.-profesni-setkani-a-krest-magazinu-best-of-3-2012.html