VIZE


Profesní magazín Best of představuje formou autorizovaných interview rozličné obory a šikovné lidi, kteří srozumitelně hovoří o své práci.

V roce 2010 jsem magazín založila na základě svobodné myšlenky poukázat na to, jak zajímavé profese si lze zvolit a kdo jsou lidé, kteří v těchto nejrozmanitějších profesích pracují, výtečně je ovládají a mají k danému tématu co říci.

Ti nás svým příběhem, zkušenostmi a srozumitelným formulováním mohou zasvětit do tajů jejich profesního světa.

Pevně doufám, že pro vás, čtenáře, kteří přicházíte s touhou dozvědět se, bude "listování" inspirativní a najdete si pro sebe přesně to, co Vás zajímá. Přibližně co tři dny se vždy můžete těšit na nový rozhovor. 

 

Srdečně Michaela Lejsková, šéfredaktorka profesního magazínu Best of

 

Pekařův císař
"Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc!"