BASSNECTAR (Lorin Ashton - USA) - DJ, producent /Czech and English version/


BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
26.08.2012 15:56 | Michaela Lejsková

Zaujmout na první pohled je svým způsobem umění! A to Bassnectar umí. Vlastním jménem Lorin Ashton je DJ, spontánně tvořící hudební umělec a producent se základnou v Santa Cruz v Kalifornii. Na první pohled vás upoutá jeho divoká hříva hustých vlasů. Pod touto hřívou se skrývá hlava s nekonečným množstvím nápadů. A co vás ohromí ještě víc? Jeho neuvěřitelná hudební rozmanitost, kterou prezentuje i na svém posledním albu Vava Voom. Množství zajímavých interpretů, se kterými spolupracoval a chystá se spolupracovat. A v neposlední řadě jeho činnost v rámci občanské sounáležitosti a podpory neziskových organizací.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

 

Jak byste popsal hudební styl, který hrajete, člověku, který o vás nikdy neslyšel? Máte nějaké hudební vzdělání? Studoval jste na škole hru na nějaký hudební nástroj? 

Miluju všechny hudební styly, takže remixuji vše, co se mi líbí, do jednoho velkého speciálního výrazu. Je to super těžké a často pěkně divoké, ale užívám si pohybovat se mezi extrémy od éterických/nádherných po totální zvukový chaos.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

Jaké byly začátky vaší hudební kariéry? Kdo vás motivoval a co vás přesvědčilo, že toto je váš život?

Začínal jsem jako teenager, hrával jsem v death metalových kapelách a vrhal se do undergroundových show. Poté jsem objevil raves (divoké večírky) a začal jsem pořádat undergroundové párty. Studoval jsem elektronickou hudbu na univerzitě a stal jsem se posedlým tvorbou hudby a vytvářením akcí, které přivádějí lidi dohromady.

 

Spolupracoval jste se spoustou umělců a děláte také remixy, například s Lupe Fiasco, Ellie Goulding, Nelly Furtado and Gogol Bordello. Jaké jsou vaše plány do budoucna, s kým dalším byste rád spolupracoval?

Spolupracuji  se spoustou současných EDM (pozn. redakce: elektronická taneční hudba) umělců, například se Zed Bias, Xilent, DC Breaks, Dirtyphonics, Zeds Dead a dalšími, ale také s umělci jako Primus, The Deftones a Pennywise. V současné chvíli se snažím získat podklady k songu od The Weekend, protože miluji jeho hudbu, a Santigold také.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

Když tvoříte s dalším umělcem, jak rozdílný je způsob práce, když to porovnáte s tvorbou vašich vlastních tracků? Dochází ve většině takových případů ke shodě s daným umělcem, nebo je třeba dělat také vzájemné kompromisy, a dochází tak k ovlivňování vás obou?

Nikdy to nefunguje stejně, není na to univerzální vzorec. Někdy je to prostě tak, že vezmu jejich písně a vytvářím pozměněné cover verze a někdy je to práce od základu, začínám od nuly. V poslední době tomu tak například bylo při spolupráci s Chinem Morenem, hlavním zpěvákem kapely The Deftones. Pracoval jsem na soundtracku k filmu Resident Evil 5 a Chino k tomu psal text. Jeho nápady a styl nesmírně ovlivnily tento song, a ten se tak stal čistým společným dílem.  

 

Velice mne zajímá proces vaší tvorby, jak začínáte? Jak takový den při tvoření vypadá?

Jak jsem zmínil, není na to žádný vzorec a já jsem v podstatě neustále v nepřetržitém provozu. Pracuji na několika projektech současně a snažím se, aby se vše hýbalo kupředu, udržovat plynulý pokrok. Mám v hlavě tolik nápadů a je jen otázkou času, kdy je zrealizuji.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

Jaký je nejznámější remix, který jste doposud udělal? A věděl jste dopředu, že toto bude „naprostý trhák“?

Určitě můj remix písně Lights od Ellie Gouldingové. Ačkoliv je to ironií, protože jsem neočekával, že by z toho něco vzešlo. Je to jen neoficiální „kopie“, kterou jsem vytvořil použitím jejího songu z mp3. Napsal jsem kolem toho určité části, editoval trochu její mp3 a dokončil celou tu věc během jednoho dne.  Po tom, co to bylo vypuštěno, jsme se ona a já stali velkými přáteli. Ale když jsem to poprvé vypustil zadarmo do světa, bylo to totálně ve stylu „pirátské kopie“.

 

Jaké je pro vás ideální místo k hraní? Preferujete malé kluby, kde můžete být blíž lidem, anebo festivaly s davy? Máte sen hrát v nějakém klubu, městě nebo na nějakém festivalu, který se (ještě) nesplnil?

Nemůžu se rozhodnout pro ten nejoblíbenější, ale jak jste řekla: menší kluby jsou důvěrnější, ale větší davy jsou svým způsobem intenzivní a vášnivé. Jedna věc, která je pro mě klíčová, je KVALITA ZVUKU, ne pouze „hlasitá“, ale „intenzivní“. V Severní Americe si ve smlouvě kladu dost gangsterské podmínky a vyžadujeme 110 dB při 80 Hz v centru davu. Podle zákonů v Evropě nemohou být festivaly tak hlasité, ale já se stále snažím dát jim ten nejintenzivnější, nejsilnější možný zvuk.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

Jak byste nejlépe popsal svoje niterní pocity během hraní a jak moc a jakým způsobem se tento pocit odráží na bezprostředním okolí? 

Je to neskutečné inspirující a určitě to vyvolává pokoru. Čas plyne rychle, je to jako mrknutí oka. A v takovém záblesku času tam jsou miliony emocí a já se této zkušenosti odevzdávám a jedu na vlně.

 

Podle časového rozvrhu na vašich stránkách www.bassnectar.net se zdá, že jste neustále na turné. Počítal jste, kolik dní jste v loňském roce strávil mimo domov? Čeká vás v blízké budoucnosti nějaká akce, na kterou se výrazně těšíte?

Dní strávených doma není mnoho. Tento rok nebudu doma dřív než na Vánoce. Jsem na turné nonstop řekněme téměř přes deset let a stalo se mi to velmi přirozeným pocitem, ačkoliv je to zcela určitě výzva, držet krok a nezbláznit se z toho. BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

Jste známý nejen hudbou, ale také svým postojem k svobodě tisku a médií a dalším souvisejícím otázkám. V loňském roce jste daroval z každé své prodané vstupenky jeden dolar do kampaně Dollar Per Basshead. V součtu to činilo 250.000 dolarů, které byly rozděleny třem charitativním organizacím – Alternet, Free Press Organization a Reach Out non-profit. Kde jste přišel k myšlence toto podniknout? Chystáte se v této činnosti pokračovat i v dalších letech?

Ano, každá Bassnectar show v Severní Americe v tomto bude pokračovat tak dlouho, dokud budu na turné. Myslím si, že je to skvělý způsob, jak pomáhat lidem a zapojit je, dávat něco na oplátku i ostatním a rozvíjet smysl pro sounáležitost.

Děkuji za rozhovor.

 

Text: Barbora Kozáková

Vytvořeno ve spolupráci s agenturou Fource www.fource.cz

Facebook: http://www.facebook.com/Bassnectar

Korektura textu: Alžběta Strnadová

Produkce: Michaela Lejsková

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

 

BASSNECTAR - English version of the interview

To catch someones attention can be considered as an art, in its own way. And Bassnectar knows how to do that.His real name is Lorin Ashton, he is a DJ, freeform electronic music artist, and producer based in Santa Cruz, California. What will catch your eye at the first sight is his wild mane of thick hare. And under this hair is head full of neverending ideas. And what will amaze you even more? His uncredible musical diversity, which is also represented on his latest album called "Vava Voom". A number of interesting artist he worked with and going to cooperate in the future. And last but not least his activity within the sense of community and support of non-profit organizations. BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

How would you describe your music style to person who hasn´t heard of you? Do you have any background in music? Did you study how to play an instrument at school? 

I love all styles of music, so i remix everything i love into one big special sound. It's super heavy, and often pretty wild, but I enjoy moving between extremes of ethereal/beautiful and total sonic mayhem.

 

How did your music career started? What and who was your motivation and inspiration in this process and what persuaded you that this is your life? 

I started as a teenager, playing in death metal bands and putting on underground shows. I then discovered raves, and started throwing underground parties. I studied Electronic Music at my university, and became obsessed with making music, and creating events that bring people together.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

You have collaborated with many artists and also remixed, eg. Lupe Fiasco, Ellie Goulding, Nelly Furtado and Gogol Bordello. What are your plans for the future, who else would you love to work with? 

I am working with a ton of contemporary EDM artists (Zed Bias, Xilent, DC Breaks, Dirtyphonics, Zeds Dead, etc) but also with artists like Primus, The Deftones and Pennywise. I am currently trying to get files for a song by "The Weekend" because I love his music, and Santigold as well.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

When doing a collaboration with artist, how different is the style of work between you two in comparison you are doing your own track by yourself? Are you mostly finding agreement for the track you are cooperation on or are there also compromises and are you influencing each other? 

It never works the same, there is no formula. Sometimes it is simply me taking their tracks and developing a mutant reinterpretation, and sometimes it is working from the ground up, creating from scratch. I recently got to do that with Chino Moreno, lead singer of The Deftones. I was working on the soundtrack for the film Resident Evil 5, and got Chino to write lyrics for it. His ideas and style influenced the song tremendously, and it became a pure collaboration.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj


I am very interested in you creative process, what you start with? How does your day when you are composing looks like? 

As I said there is no formula, and I am basically always working around the clock. I work on multiple projects at the same time, and keep everything moving forward, keep progress flowing. There are so many ideas in my brain, it's just a matter of time to bring them out.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

What was the most popular remix you have made so far? And did you know that this will be „an absolute smash“? 

By far my remix of "Lights" by Ellie Goulding. It's ironic though, because I never expected anything to come from it. It's just an unofficial bootleg I made, using an mp3 of her song. I wrote parts around it, and edited her mp3 a bit, and finished the whole thing in one day. After it exploded, her and I became great friends, but when I first gave it out for free it was total bootleg style.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj


What is your ideal place where you like to perform? Do you prefer small clubs, when can be more close to people, or festivals with crowds? Is there any club/festival/city you have as a dream which never came true (so far)? 

I can't decide my favorite, but like you said: smaller clubs are more intimate, but larger crowds are intense in their own way. One thing that is key to me is SOUND QUALITY…not just "loud" but "heavy". In North America, my rider is pretty gangster and we require 110 DB at 80 HZ out in the middle of the crowd. Due to governmental laws in Europe, the festivals can't go quite as loud, but I still try and deliver the heaviest, thickest sound possible.

 

How would you describe your inner feelings and motions when playing music and how much this feeling reflects on your surroundings? 

It's pretty awe-inspiring, and definitely humbling. But time moves so fast, that is just like the blink of an eye. And in that flash of time there are a million emotions, and I just give myself over to the experience, and ride that wave.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj


You seems to be touring all the time, as I have seen your schedule on your web page www.bassnectar.net. Did you count how many days you were out of your home last year? Is there soon any event you are strongly looking forward?  

Not many. I won't be home until Christmas this year. I have been touring nonstop for well over a decade and it has just become a very natural feeling, although its definitely a challenge to keep up and not lose my mind.

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj

 

You are also well know not only because of music, but also thank to your attitude for free press and true media and many more. Last year you donated 1 USD from every ticket sold on your tour to charity via the „Dollar Per Basshead“ campaign. In total it was 250,000 USD distributed across 3 charities – Alternet, Free Press Organization and Reach Out non-profit. Where did your idea to do this came from? Are you planning to continue in this also in the future?  

Yes, every Bassnectar show in North America will do this for as long as I tour. I think it is a great way to help people get involved, give back to others, and develop a sense of community.

Thank you for your time. 

 

Text: Barbora Kozáková

Facebook: http://www.facebook.com/Bassnectar

Created in cooperation with Fource www.fource.cz

Text edited by: Barbora Kozáková

Production: Michaela Lejsková

Publisher: Magazine Best of www.ibestof.cz 

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj


Událost, kterou si rozhodně nenechejte ujít! 6. září v pražském klubu ROXY

BASSNECTAR PRÁVĚ VYJÍŽDÍ NA "EUROPEAN VACATION" TURNÉ; VĚRNÉ FANOUŠKY OBDAROVAL NOVÝM MIXTAPEM ZDARMA A OFICIÁLNÍM VIDEEM Z TURNÉ!

V průběhu příprav na toto kolosální turné - a k navnazení apetitu hudebních fanoušků skrz kontinent - se Bassnectar rozhodl do světa vypustit eklektický, basový mixtape, kterým nás láká a připravuje na tělo i mysl rozpouštějící zvukové krajiny. MIXMAG tuhle hitovku s názvem "European Vacation Mix" označil za oficiální mix týdne. Ke stažení zde - zdarma!

"Tohle je pár šílenejch mlátiček, který jsem se rozhod dát dohromady na mojí měsíc dlouhou "dovču" v Evropě. Zajedeme na celkem třináct show jak na festivalech, tak v klubech, a tohle je výběr drsný muziky, kterou si doufám užijete, třebas při hrozně rychlý honičce, chůzi na laně mezi mrakodrapama ve větrným městě, nebo při sumo zápasech s někým, kdo je sakra větší, nežli Vy…." --- Bassnectar

 

A jako kdyby tohle všechno nebylo málo, jeho poslední mistrovský kousek, deska VAVA VOOM, se konečně dočkala velkoplošného oficiálního vydání v Evropě - 20. srpna. Dívejte se, protože tohle bude veliký!

PROHLÍDNĚTE SI ‘VAVA VOOM‘ NA SPOTIFY

Bassnectar poctivě "brousí" své elektronické řemeslo už přes deset let; už dávno žije hudbou, která právě zažívá raketový vzestup. Všechno je to tvorbou kalifornského DJ, producenta a vynikajícího performera, Lorina Ashtona / Bassnectara. Vedle dvou pro žánr průlomových alb, "Wildstyle" a "Divergent Spectrum" spolupracoval a remixoval skladby pro celou armádu vážených umělců včetně např. KRS One, Dipla, Fever Raye a RJD2. Třeba zrovna jeho remix skladby "Lights" od Ellie Goulding byl v americké iTunes electronic chart po 28 po sobě jdoucích týdnů, jedničkou po 12 týdnů z toho. Bassnectar se chce do hudby doslova ponořit a zdůraznit neuvěřitelné spojitosti mezi hudbou a společností. Jak sám říká, "Bassnectar je odrazem té možnosti něco navracet, pohyb mých buněk skákajících zpátky na svět..."

 

Jeho hudba zasahuje mnoho žánrů, dává dohromady lidi skrze Bassnectarovo umění, a zároveň snahou pomoci světové komunitě skrze společenské změny a úžasné charitativní akce. Bassnectar také "chová" své neustále zvětšující se řady příznivců, kterým by se dalo říkat "Bassheads" podle jednoho z Bassnectarových tracků. Jen v roce 2011 prodal přes 250 000 (!) vstupenek na vlastní shows (včetně 72 zcela vyprodaných klubů, kulturních center, divadel a stadionů), a z každé prodané vstupenky věnoval dolar neziskovým organizacím, včetně ohromující částky 200 000 dolarů, které věnoval hudební organizaci Air Traffic Control. Jeho vystoupení jsou skutečně neuvěřitelně úspěšná; až tak, že je společně s ikonami tohoto hudebního odvětví, Deadmau5em a Tiestem v TOP trojce nejvíce prodaných vstupenek za rok 2011!

 

Vstupenky v prodeji od ÚTERÝ, 3.7. od 10:00.

Vstupenky dostupné v sítích Ticketpro a online na Ticketpro.cz

Cena vstupenek (vč. DPH): 395.- Kč

 

Oficiální webové stránky interpreta: http://www.bassnectar.net/

Facebook event link: https://www.facebook.com/events/449668878385070/

Oficiální web promotéra: http://www.fource.cz

Homepage ROXY: http://roxy.cz

 

Oficiální videa:

Vava Voom feat. Lupe Fiasco http://youtu.be/I_K5bNLy3FA

Magical world feat. Nelly Furtado http://youtu.be/v90utlNYnBI 

Timestretch http://youtu.be/5M-jOZRe0-8

Bass Head http://youtu.be/JRftXCiqfQ8

Immigraniada (Gogol Bordello + Bassnectar) http://youtu.be/E-8TGCZC-gU 

BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj
BASSNECTAR (USA), foto: oficiální zdroj


Tagy: DJ, hudba, hudebník, producent

Partneři

FOURCE


KomentářeKategorie
Příbuzné články
Jiří Káš – fotograf, výrobce unikátních NEO handpanů a profesionální handpanista
Jiří Káš – fotograf, výrobce unikátních NEO handpanů a profesionální handpanista

10.06.2024 | Vystudoval polygrafii a Obchodní akademii v Praze. Řadu let působil jako profesionální a umělecký ...


Naďa Válová – zpěvačka, učitelka zpěvu a hudby
 Naďa Válová – zpěvačka, učitelka zpěvu a hudby

15.04.2024 | Narodila se v Příbrami, ale nejvíce vzpomínek má na Prahu. Vystudovala Střední odbornou školu ...


Marta Balejová – zpěvačka, šansoniérka
Marta Balejová – zpěvačka, šansoniérka

18.11.2022 | Marta Balejová patří mezi nejvýznamnější české šansoniérky současné doby. S hudbou začala ...


MgA. Markéta Fassati – sopranistka, multižánrová zpěvačka, moderátorka a podnikatelka
MgA. Markéta Fassati – sopranistka, multižánrová zpěvačka, moderátorka a podnikatelka

24.10.2022 | Markéta Fassati vyrůstala ve světě hudby odmalička. Narodila se do rodiny dirigenta, sbormistra ...


Ondřej Provazník – zpěvák, interpret písní Karla Gotta
Ondřej Provazník – zpěvák, interpret písní Karla Gotta

19.09.2022 | Podmanivý hlas mladého zpěváka je skoro k nerozeznání od originálu. Ačkoliv se narodil v Praze, ...