Ing. Richard Stříbrný - astrolog


Richard Stříbný
Richard Stříbný, foto: Zbyněk Maděryč
25.02.2011 09:16 | Michaela Lejsková

 

 

 

 „Co dělá astrologii astrologií, je její interpretace.“ Ing. Richard Stříbrný

 

 

 

 

 

 

Už jste se pokoušeli zjistit, jaké se vám při narození sešly planety a co to ve vašem životě znamená? Mnoho lidí věří, že na jejich rozhodnutí mají planetární konstelace neodmyslitelný vliv a vědí, proč odborníky na astrologii vyhledávají. Co se za touto profesí skrývá, na jaké otázky zaručeně odpovědi nedostanete a bez kterých odpovědí byste se skutečně do mnoha projektů či jiných rozhodnutí v životě neměli pouštět? Na to vám odpoví Ing. Richard Stříbrný, astrolog, který prošel velmi dlouhou cestu k poznání nejen umění astrologie, ale také etikoterapie a regresní terapie. A to jsou témata, o která se s námi podělí v rozhovoru. Focení a rozhovor probíhali v restauraci Mlýnec v Praze.

Richard Stříbný
Foto: Zbyněk Maděryč

 

 

Kdy jste se začal astrologii věnovat?

Bylo to na počátku osmdesátých let, kdy jsem pracoval jako odborný asistent ve Výzkumném ústavu energetickém a přišel tam psycholog Mgr. Zdeněk Myslikovjan, který dělal výzkum a habilitační práci na téma Smrtelné úrazy v energetice. Mimo jiné přitom používal i astrologické techniky. Tehdy mi vysvětlil, že planety pohybující se ve vesmíru mohou ovlivňovat dění na Zemi a samozřejmě i působit nehody v energetice. Začal jsem se tímto tématem více zabývat, jezdil jsem po republice, sháněl těžko dostupnou literaturu, kterou jsem pak dychtivě studoval. Postupně se vytvořil několikačlenný kroužek zájemců o astrologii, který byl motivován čistě touhou po vědění a nikoliv po hmotných statcích.

 

Myslíte si, že je potřeba mít talent, nebo se astrologie dá naučit a aplikovat bez přirozeného talentu?

Řekl bych, že talent bezesporu zapotřebí je, pokud se chce někdo věnovat astrologii na profesionální úrovni. Základy se naučí každý, stejně jako v šachu. Ale šachových velmistrů je málo, protože tam je zapotřebí kombinace píle, přirozených vloh, talentu a intuice. Obdobné je to i v astrologii.

 

Nemohu se nepozastavit nad tím, že pokud zde mluvíme o lidském faktoru, co tedy říkáte na astrologické výpočty, které nám dnes běžně udělá i volně dostupný software na internetu?

Tomu se mezi astrology říká AstroFlash. Je to něco jako astrologická konfekce. Zadáte svá data do programu a program provede analytické vyhodnocení, rozhodně však od něj nelze očekávat syntetický výklad charakteru tak složité bytosti, jakou je člověk. Počítač je pilný, leč ne kreativní pomocník, takže v počítačovém výkladu naleznete spoustu protichůdných informací, ze kterých je málokdo moudrý… Je to takový mezikrok a já sám se konkurence astrologického softwaru nebojím. Jsme na tom podstatně lépe než šachisté, které – a to i ty nejlepší – již počítač snadno porazí. Ovšem při rozboru složitých nuancí lidských charakterů si troufám říci, že lidských kvalit nedosáhne nikdy.

 

Jaký talent člověk potřebuje mít, aby se dokázal v astrologii orientovat?

Přirozeným talentem se rozumí, že by člověk měl mít vyvážený rozum, cit, intuici a měl by být dobrým psychologem. Z horoskopu je možné talent pro astrologii vyčíst. Zejména Uran je patron astrologů, výjimečných lidí a géniů.

 

V astrologii jsou zmiňovány domy. Jaký je jejich správný význam?

Pokud je horoskop sestaven přesně podle dne, hodiny (přesného času) a místa narození, pak je možné přesně vypočíst i dvanáct astrologických domů. V každém osobním rozboru jsou třicet čtyři základní faktory. Právě kombinace těchto faktorů činí člověka a potažmo i výklad individuálním. Hovoříme-li zrovna o planetě Uran, tak uvedu jako příklad, že pokud jej má člověk v prvním nebo desátém astrologickém domě, pak Uranův vliv je zde nejsilnější.

 

V jakém měřítku se tomuto oboru věnujete?

Pracuji na mnoha frontách najednou, a to proto, že přednáším pro Astrologickou společnost ČR, jejímž jsem tajemníkem, mám klienty i studenty jak prezenční, tak dálkové, vystupuji pravidelně v rádiu Kiss 98 fm. Spolu s kolegou Ing. Zdeňkem Bohuslavem vedeme Školu klasické astrologie.

 

Vaše rozbory dostávají lidé namluvené na zvukovém nosiči. Kdy jste se rozhodl přestat je psát a proč?

Musím říci, že jsem je nikdy nedělal písemně. Umím rychle mluvit, jsem schopen se dobře koncentrovat a své myšlenky docela přesně a stručně formulovat. Neumím psát na klávesnici všemi deseti prsty a časový důvod je tím hlavním, proč jsem zvolil cestu mluvené formy. V nejbližších letech chci začít využívat programy, které umí přepisovat mluvenou řeč. Tyto programy jsou zatím nedokonalé, ale neustále se vylepšují a věřím tomu, že zanedlouho budu schopen klientům nabídnout i tištěnou verzi svého výkladu.

Richard Stříbný
Foto: Zbyněk Maděryč

 

 

Může astrologie pomoci lidem v základních otázkách, jako je volba zaměstnání nebo partnera, či otevřít otázky zdravotního stavu?

Bezesporu astrologie může pomoci při volbě zaměstnání i partnera, a dlužno říci, že právě s těmito problémy se na mne lidé obrací nejčastěji. V tomto směru může astrolog svými radami a popisem situace klientovi usnadnit výběr, ale ne za něj rozhodnout. Rozhodnutím si podbarvujeme svůj osud a já nemohu nést odpovědnost za svobodné rozhodnutí každého jedince. Otázky zdravotního stavu jsou jednou z mých specialit, kdy spojuji astrologii s etikoterapií. Jsem schopen naznačit, jaký model chování nám může napomoci, aby nemoc nemusela vůbec propuknout a když již propukne, tak dávám doporučení, která vedou k vyléčení.

 

Je nutné znát k rozboru i hodinu narození, případně, dokážete ji sám určit?

Zkušený astrolog je schopen dokorigovat hodinu narození i u těch, kteří znají pouze své datum narození. Vyžádám si pak obvykle data narození rodičů, partnera a dětí, důležitý je také způsob narození a podobně.

 

Slučujete astrologii s regresní terapií? Pokud ano, v jakých případech ji aplikujete?

Astrologie může dát regresní terapii směr, kterým by se měl auditor v terapii ubírat, aby klientova „kostlivce ve skříni“ odhalil co nejdříve. Regresní terapii ovládám a dám za ni ruku do ohně. Mám na mysli hlubinnou abreaktivní psychoterapii. Klasická astrologie je zejména diagnostickým nástrojem. Nástrojem k uzdravení je pak regresní terapie, anebo se musí astrologie sloučit s etikoterapií a pak může být i ona terapeutickým nástrojem.

 

Jaký je váš názor na spojení astrologie a psychologie? Aplikuje se dnes i běžně v praxi?

Podle mého soudu psychologie bez astrologie není úplná. Vidím v tom perspektivu. Oficiální psychologie je z mého pohledu velmi smutná kapitola. I bývalý předseda Asociace evropských psychiatrů byl v jedněch novinách zaskočen všetečným dotazem na to, co je podle něj duše. Pokud jako psychiatr léčí lidskou duši, zda by mohl říci, co lidská duše podle něj je. Odpověď zněla značně vyhýbavě v tom smyslu, že duše souvisí s činností mozku a naznačovala, že bez mozku není žádné duše… To je bída naší doby, kdy jsme v západní civilizaci materiálně bohatí a duchovně chudí. Nejsme schopni implementovat do vědy ten fakt, že člověk není žádným biologickým strojem, a že naopak mozek je pouze nástrojem duše.

 

Může astrolog odhalit i poruchy chování či jiné vrozené vady?

Tady bych byl opatrný, protože v rozboru horoskopu se odhalí potenciál sil, které má jedinec k dispozici. Pokud tam vidím nějaké dramatické konstelace, tak mohu zjistit tendence, náznaky a směry, ale rozhodně nemohu použít vid dokonavý – vidím tuhle vadu nebo poruchu.

 

Radíte lidem, jak se zachovat v určitém životním období, které nese nějaké konkrétní těžkosti? Říkáte jim o těchto věcech? Nemáte někdy obavu, zda klient dokáže naložit s informacemi, které dostane?

Říkám klientům, že se blíží zkoušky v tom či onom směru, ale rozhodně je nestraším nějakým „věštěním“ šokujících událostí. S riziky, která vyplývají z toho, jak s informacemi klient naloží, my astrologové počítáme. Rozhodně neříkáme žádné informace o tom, kdy klient zemře, nemluvíme o věcech, které by vedly k jeho poškození.

Richard Stříbný
Foto: Zbyněk Maděryč

 

I když jim tyto informace neříkáte, skutečně je v rozboru vidíte?

Dá se hovořit o tendencích v modelu chování, které vedou k určitým potížím v životě. Do značné míry však lze svůj osud a budoucnost ovlivňovat moudrým chováním.

 

Lze pomocí astrologie vybrat vhodné datum početí dítěte?

Toto je jedna z velmi častých služeb, kterou po mně klientky chtějí. Je možné využít kombinaci několika metod. Jedna z těch významných je Jonášova metoda početí.

 

Jaké si vy sám v astrologii kladete nejčastěji otázky a stále na ně hledáte odpovědi?

Za těch téměř třicet let, co se astrologií zabývám a pracuji s klienty, tak mám jistě mnoho věcí zažitých. Astrologie je však extrémně složitý obor, kterému je zapotřebí se neustále učit a zdokonalovat se.

 

Je pro vás důležité, mít astrologický rozbor svých blízkých nebo lidí, kteří vás nějakým způsobem více zaujmou?

Své blízké zkoumám velmi rád a často. U lidí, které postupně poznávám, tak dokážu odhadnout, jaké prominentní konstelace je ovlivňují. Zkoumám i horoskopy lidí, kteří již nežijí a zajímají mě. Můžete si srovnat svůj osobní horoskop s horoskopem lidí, kteří jsou vám blízcí, a uvidíte tam, proč vás oslovují, proč některé věci vnímáte podobně.

 

Děláte si statistiky svých rozborů? Pokud ano, co jste z nich vyhodnotil?

Dříve jsem si nějaké statistiky dělal a sledoval, kde jsou přesné a kde méně. Později jsem dospěl k názoru, že je tu ještě třetí činitel, který ovlivňuje dění ve vesmíru (kromě energie a hmoty). Je to lidský duch, který není nijak exaktně vypočitatelný. V tomto případě ztrácí statistika na významu. Můžeme svůj život ovlivňovat svou vůlí, a proto nelze zkoumat dopředu, jak věci dopadnou.

 

Kteří lidé se o astrologii zajímají více než ostatní?

Nejvíce se zajímají o astrologii lidé se zdůrazněným znamením Vodnáře, pak zvídaví Blíženci, analytické Panny a hloubaví Štíři. V těchto znameních mohou mít lidé nejen Slunce, ale i ascendent – výchozí bod horoskopu či seskupení více planet.

 

Kteří lidé vás překvapují se svými dispozicemi v poměru k jejich reálnému životu?

Překvapují mě lidé, kteří mají svůj horoskop velmi dramatický, přitom však mají silného ducha a mravní sílu. Jedním ze zářných příkladů je náš bývalý prezident Václav Havel, který má ve svém nativním horoskopu velký kosmický kříž, tu nejnapjatější konstelaci, která v horoskopu může vůbec nastat. Přesto, že prožil dramatický život, překonal vězení a těžké nemoci, tak vykonal výjimečné a velmi hodnotné věci pro nás všechny. Toho si velmi vážím.

 

Co vás v oblasti astrologie dokáže ještě překvapit?

Překvapit mě dokáže opravdu silný duch lidí, kteří mají velmi náročné konstelace. Obdivuji jejich pozitivní přístup a mravní sílu.

 

Setkáváte se i s kolegy ze zahraničí? Jsou vůbec taková setkání?

Ano, astrologie ve světě i u nás vzkvétá. Můžeme se setkávat na různých kongresech. Zvláště v Americe. V astrologii jsou také velmi dobří Švýcaři a Rusové.

 

V jakém směru se dnes posunula astrologie coby věda?

V naší společnosti není astrologie zařazena mezi vědy, ale mezi pavědy. Dle mého názoru, a to jsem člověk vědecky vzdělaný, astrologie patří do rodiny společenských věd a byl bych velmi rád, kdyby se opět vrátila na univerzity, jako tomu bylo ještě relativně nedávno. Oficiálně se již na některých univerzitách ve světě astrologie přednáší. Společnost vnímá astrologii pozitivně, lidé ji začínají čím dál tím více uznávat jako seriózní disciplínu a to mě těší.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Text a produkce: Michaela Lejsková

Foto: Zbyněk Maděryč www.maderyc.cz

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz

Lokace: restaurace Mlýnec Praha www.mlynec.cz

Richard Stříbrný www.stribrny.cz

Richard Stříbný
Richard Stříbný


Tagy: astrologie, studium

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Ing. Luboš Komárek - manažer oboru vývoje nanotechnologií
Ing. Luboš Komárek - manažer oboru vývoje nanotechnologií

28.03.2021 | Původně vystudoval strojní inženýrství na VUT v Brně a ekonomiku podniku a konkurence na INDEG ...


Ing. Marcel Bělík – ředitel Hvězdárny v Úpici
Ing. Marcel Bělík – ředitel Hvězdárny v Úpici

09.11.2016 | Pohled na hvězdnou oblohu člověka fascinoval již od nepaměti. Vesmír se stal výzvou pro vědce ...


MUDr. Michael Syka - farmakovigilanční manažer
MUDr. Michael Syka - farmakovigilanční manažer

02.11.2015 | Farmakovigilančního manažera pacienti v lékařské ordinaci či zdravotnickém zařízení běžně ...


prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c. - neurovědec
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c. - neurovědec

25.01.2015 | Josef Syka se narodil v Praze v roce 1940. Jeho život je nerozlučně spojen s Akademií věd České ...


Miroslav Doležal - fyziognomik
Miroslav Doležal - fyziognomik

02.01.2015 | Jsou obory, ve kterých je dobré se orientovat už proto, že nám přehled o nich může přinést ...