Alex Clare - hudebník (UK), Czech and English version


Alex Clare
Alex Clare
16.10.2012 12:03 | Barbora Kozáková

Britská hudební scéna je bezesporu neuvěřitelně úrodná půda. A není proto divu, že hudebník a textař Alex Clare tam (ale nejen v UK) slaví takový úspěch. Od dětství byl fascinován hudbou a poslechem kvalitních hudebníků. Výsledek takové kombinace, v podání jeho charismatického hlasu, si můžete poslechnout na jeho debutovém albu nazvaném The Lateness of the Hour. A přísloví, že hudba spojuje lidi, v jeho případě platí dvojnásob, stačí se jen zaposlouchat do jeho textů.

Alex Clare

 

V České republice jste se proslavil zejména písničkou Too Close. Můj první dotaz nemůže být jiný, než zda jsou slova tohoto songu z osobních zkušeností? A pokud ano, je pro vás zajímavější zpívat o něčem, k čemu máte osobní vazbu a přináší vám to vzpomínky, nebo spíše psát o obecnějších záležitostech života?

Ano, napsal jsem Too Close, když jsem si uvědomil, že potřebuji získat zpět určité vazby s někým, na kom mi hodně záleželo, ale jen jsem nebyl zamilovaný. Když píši, je to pro mě něco, co přichází z osobního prostoru, předpokládám, že je to jistý druh duševní očisty. A inspirace může opravdu přijít odkudkoli.

Alex Clare

 

Píseň Too Close… Jak blízko je „příliš blízko“z vašeho pohledu? Jak to máte s navazováním nových kontaktů, odhadem na lidi a vlastní otevřeností k nim?

V tomto ohledu jsem šťastný, že jsem se stal známým díky písni, kterou jsem napsal, a ne kvůli kostlivcům ve skříni, anebo kvůli tomu, co dělám ve svém volném čase. Velice si cením soukromých chvil s rodinou a přáteli, za toto jsem opravdu velice vděčný.

Jednoznačně odděluji svoji práci a společenský život, což si dokážu představit jako velice těžce realizovatelné pro spoustu muzikantů, kteří žijí pro večírky. Myslím si, že jsem docela dobrý znalec charakteru a věřím instinktům v prostředí, kde se musím potkávat s lidmi.

Alex Clare

 

Co bylo zásadním podmětem, který Vás přivedl k hudbě? Kdo jsou klíčoví hudebníci, kteří vás ovlivňují při psaní songů a zpívání? Potřebujete ke svému hudebnímu vystoupení nějaké zvláštní technické podmínky?

Já prostě miluji hudbu a zpívání. Když jsem byl malé dítě, prosil jsem rodiče, aby mi dovolili chodit na kurzy trumpety, a většinu svých teenagerských let jsem trávil koketováním s nejrůznějšími nástroji a skupinami. Hudba je něco, co mě dojímá víc než cokoli jiného a čemu jsem se vždy chtěl věnovat. Inspirací je mi každý od Etty James a Joe Cockera, přes Serge Gainsbourga k Herbiemu Hancockovi.

Co se týká technických požadavků, vše záleží na dané show. Při akustické jsem to jen já a kytara. Pokud je to vystoupení s celou kapelou, máme program s obrovským technickým vybavením! Ale můj basák a hráči na syntetizér jsou pravděpodobně ti praví, kteří by o tom mohli povyprávět, neskutečně mi pomohli převést to, co jsem vytvořil ve studiu, do live formátu.

Alex Clare

 

Pro jak rozpoložené posluchače je určená vaše tvorba? Co mají posluchači dle vašeho názoru společného?

Domnívám se, že moje hudba je celkem univerzální. Píšu o tématech, která spousta lidí zažívá nebo v určitém bodu svého života zažije. Považuji to za největší kompliment, když se každý, od studenta umění po ženu v domácnosti, dokáže najít ve tvých písních.

 

Vaše debutové album se nazývá The Lateness of the Hour  (volným překladem „Nejpozdější část hodiny“). Je to návod pro posluchače, kdy je nejlepší toto album poslouchat?

Rozhodně jde o noční nahrávku. Nejlépe píši v noci, vždycky to tak bylo. Obvykle když se svět ztiší, je jednodušší myslet jasněji. Nicméně já běžně poslouchám své písně v autorádiu za slunečných dní.

Titul alba je vlastně odkaz k písni Billa Witherse nazvané Hope she‘ll be happier with him. Je to skutečně krásná píseň o ztracené lásce a její téma je pro mě rozhodně nesprávné, ale pravdivé, při psaní většiny tohoto alba.

Alex Clare

 

Mimo téma. Slyšela jsem, že jste úžasný kuchař. Já vaření taky miluji a docela by mě zajímalo, jaká je vaše oblíbená kuchyně a jak si představujete perfektní večeři?

Jsem závislý na sushi! Nedělám jej, ale miluji ho. A co se týká samotného vaření, velmi rád připravuji tradiční židovské akšenázské jídlo jako například schnitzel, kugel, galeretta a brisket.

Tím, že jsem Žid, a sledováním zásad sabatu mám ideální večeři každý pátek večer, u jídelního shabbos stolu s dobrými přáteli a rodinou, jíme, popíjíme, sdílíme nápady a myšlenky a zpíváme tradiční písně. A vím, že kdybych v pátek večer nenabil své fyzické a duševní baterie, byl bych beznadějně ztracený. Takže páteční noc je pro mě opravdu oázou klidu.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Text a anglický překlad: Barbora Kozáková

Vytvořeno ve spolupráci s Fource www.fource.cz

Facebook: http://www.facebook.com/alexclaremusic

Korektura textu: Alžběta Strnadová

Produkce: Michaela Lejsková

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz

Alex Clare

 

Alex Clare - English version of the interview

British music scene is without any doubt incredibly "fertile soil". And it is therefore no surprise, that musician and songwriter Alex Clare is there (but not only in the UK) celebrating such interest. From childhood he was fascinated by music and listened to amazing musicians.
The result of such combination, performed by Alex´s charismatic voice, you can listen on his debut album entitled "The Lateness of the Hour". A saying that music connects people is in this case doubly true, just listen to his lyrics.

Alex Clare

You have become famous with the song „Too Close“. The first question cannot be any different than - are those lyrics from your personal experience? And if so, is it more interesting for you to sing and write about something you are attached to that brings you memories or write, let´s say, about general matters in life

Yes, I wrote to  too close when I realised I need to reclaim some boundaries with someone I cared a lot about but just wasn't in love with. For me, when I write a song it has to come from a personal space, I suppose it's a type of catharsis. And the inspiration an really come from anywhere.

 

Song „Too Close“… How close is too close from your point of view? How easy for you is networking, estimation of peoples´ characters and your openess towards them?
 

Well, I'm lucky in a way that I've become well know because of a song I wrote and not because of my antics after dark or what I get up too in my spare time. I really appreciate my private moments with my family and friends, so I'm very grateful for that.  I definitely keep my work and social life separate which I imagine is hard for a lot of musicians who live for the party. I'm a fairly good judge of character and I trust instincts in an environment when I have to meet people.

Alex Clare

 

What was the main impulse for you to become a musician? And who are some of your key artists/musicians who  inspired you in songwriting and singing the most? Do you have any special technical requirements for your performances? 

I just love music and singing, I begged my parents to have trumpet lessons when I was a kid, and spent most of my teenage years dabbling with different instruments and bands. Music is something that just moved more than anything else and was what I always wanted to do. When it comes to influences every one from Etta james and joe cocker, from serge gainsbourg to herbie Hancock . In regards to technical requirements, it all depends on the show. If its acoustic, just me and a guitar. If its full band, we have a massive tech spec sheet! But my bass and synth players are probably the ones to talk to about that, they've been exceptional in helping me convert what Ive made in the studio in to a live format.

Alex Clare

 

How would you decribe your typical listener? In what mood she/he is when listening to your music? What do you think that your fans have in common? 

I think my music is fairly universal. I write about themes most people have or will experience at some point in there life. And I think it's the biggest compliment when every one from and art student to a house wife can relate to your songs.

Alex Clare


Your debut album is entitled „The Lateness of the Hour“ ("pozdní příchod hodiny"). Can it be considered as an instruction for your listeners, when the album shoud be best listened to?


It's definitely a night time record. I write best at night, always have. Usually coz the world becomes quieter and it's easier to think clearly. That said, I usually hear my songs being blasted of car sound systems on sunny days!

The title is actually a reference to a bill withers song called "hope shell be happier with him". it's a really beautiful song about lost love and its theme certainly wrong true for me when writing the majority of the record.


Off topic. I have heard that you are an amazing cook. I love to cook as well, so I am really curious what is your favorite cuisine and how do you imagine a perfect dinner?

I am a sushi addict! I don't make it, but I love to eat it. In terms of cooking, I love to make traditional Jewish Ashkenazi food, like schnitzel, kugel, galeretta, and brisket.
Being Jewish and observing the laws of shabbat, I have pretty much my ideal dinner every Friday night, around the Shabbos table with good friends and family, eating, drinking and sharing ideas and concepts and singing traditional songs. And I know if it wasn't for recharging my physical and spirtual batteries on Friday night, I would hopelessly lost. So Friday night really is an island in time for me.

Thank you very much for your time and wish you good luck and loads of inspiration!

 

Text: Barbora Kozáková

Facebook: http://www.facebook.com/alexclaremusic

Created in cooperation with Fource www.fource.cz

Text edited by: Barbora Kozáková

Production: Michaela Lejsková

Publisher: Magazine Best of www.ibestof.cz

 

Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare
Alex Clare

Partneři

FOURCE


KomentářeKategorie
Příbuzné články
Jiří Káš – fotograf, výrobce unikátních NEO handpanů a profesionální handpanista
Jiří Káš – fotograf, výrobce unikátních NEO handpanů a profesionální handpanista

10.06.2024 | Vystudoval polygrafii a Obchodní akademii v Praze. Řadu let působil jako profesionální a umělecký ...


Naďa Válová – zpěvačka, učitelka zpěvu a hudby
 Naďa Válová – zpěvačka, učitelka zpěvu a hudby

15.04.2024 | Narodila se v Příbrami, ale nejvíce vzpomínek má na Prahu. Vystudovala Střední odbornou školu ...


Marta Balejová – zpěvačka, šansoniérka
Marta Balejová – zpěvačka, šansoniérka

18.11.2022 | Marta Balejová patří mezi nejvýznamnější české šansoniérky současné doby. S hudbou začala ...


MgA. Markéta Fassati – sopranistka, multižánrová zpěvačka, moderátorka a podnikatelka
MgA. Markéta Fassati – sopranistka, multižánrová zpěvačka, moderátorka a podnikatelka

24.10.2022 | Markéta Fassati vyrůstala ve světě hudby odmalička. Narodila se do rodiny dirigenta, sbormistra ...


Ondřej Provazník – zpěvák, interpret písní Karla Gotta
Ondřej Provazník – zpěvák, interpret písní Karla Gotta

19.09.2022 | Podmanivý hlas mladého zpěváka je skoro k nerozeznání od originálu. Ačkoliv se narodil v Praze, ...