Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin


Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
26.09.2013 11:27 | Michaela Lejsková

Exkluzivního rozhovoru s Pink Martini připravila Dominika Janigová (DJ). Odpovídal leader kapely, Thomas Lauderdale (TL).

DJ: Pink Martini je obrovská kapela, to musí být těžké zorganizovat :). Kolik vás ve skutečnosti jezdí na turné?  

TL: Ano, jsme hodně nároční na organizaci! A je opravdu nákladné cestovat s jedenácti (někdy i více) hudebníky a naši crew. Jsme všichni v jednom tourbusu, takže společně trávíme opravdu HODNĚ času. Začali jsme jako čtyřčlenná kapela, ale tak nějak jsme se pořád rozrůstali. A já úplně zbožňuju zvuk, který dokážeme vytvořit s tolika hudebníky! Nejraději nás nazývám “malým orchestrem”!

Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin

 

DJ: Co přinesl tento rok pro Pink Martini?

TL: Tento rok je pro nás dost divoký; svět se zdá být opravdu komplikovaným a těžkým místem pro život. Už v roce 2012 jsme začali pracovat na našem novém albu Get Happy, protože jsme chtěli udělat upřímné, tak trochu staromódní album, které by lidem pomohlo uprchnout z těžkostí všedních dní. Jenže jak jsme tak natáčeli, spousta z těch skladeb měla takový vnitřní sentiment - hodně jsem si přál, aby to album bylo ještě o trochu bezstarostnější. Doufám, že je dostatečně veselé, aby odpovídalo svému názvu! V jednu chvíli jsem si říkal, že bychom jej měli pojmenovat “Tak sakra, buďte šťastní”.

 

DJ: Četla jsem, že jste se rozhodl dát kapelu dohromady proto, že jste nebyl spokojen s kvalitou kapel hrajících na večírcích a benefičních akcích. Je to pravda? Můžete přiblížit skutečný příběh stojící za vznikem Pink Martini?

TL: Ano, to je pravda. Vždycky jsem byl politicky aktivní a poněkud znechucen kvalitou hudby na politicky-benefičních akcích. Dobrovolně jsem se přihlásil o zajištění kapely pro benefiční večírek “No on 13,” což byla kampaň proti ilegalizaci homosexuality v Oregonu. A zabookoval jsem tam Del Rubio Triplets, které jsem kdysi poprvé viděl ve vánoční show Pee Weeho Hermana. To bylo super, ale kapela, která měla předskakovat, mi nezvedala telefony, tak jsem se rozhodl tam prostě dát svoji vlastní malou kapelu. Náhodně mě napadlo jméno Pink Martini, a celé to vlastně měl být takový jednorázový husarský kousek. Jenže my jsme se nějak rozjeli, stali jsme se domácí kapelou podobných politicky progresivních akcí. Já sám jsem původně měl být také aktivním politikem, ale brzy mi bylo jasné, že mnohem zábavnější kariérou bude hraní hudby (smích).

Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin

 

DJ: Jak byste popsal vaši hudbu někomu, kdo ji ještě nikdy neslyšel (třeba ufounovi z Marsu)? 

TL: Řekl bych mu, že jsme jako hollywoodský muzikál zkřížený se světovým popem. Jsme jako staromódní pop krásných melodií ze čtyřicátých let. Je to jako Snídaně u Tiffanyho zkřížená s United Nations. Jo, a kdyby United Nations mělo domácí kapelu na koncerty v roce 1963, rád bych si myslel, že to bylo Pink Martini!

 

DJ: Popište mi proces, který probíhá ve vaší hlavě, když máte nápad na nějakou skladbu - jak ji přivedete k životu?

TL: No, k tomuto nejnovějšímu albu máme vlastně jen jednu originální skladbu, a ta skladba je Chiny (China Forbes) společně s Phillipe Katerine, ekcentrickou francouzskou zpěvačkou. Na Get Happy jsem se vrátil do podobného procesu jako když jsme nahrávali první album Sympathique, kde jediným cílem bylo najít tu nejkrásnější hudbu, co jsem mohl, takovou hudbu, jakou bych sám chtěl poslouchat pořád dokola, se skvělými melodiemi, a dát tyto skladby jednu vedle druhé. Takže proces aranžování starších skladeb je samozřejmě úplně něco jiného, než skládání úplně nových skladeb. Má-li skladba hodně předešlých verzí, jako “Sway” nebo “Quizas quizas quizas” tak opravdu věřím tomu, že musím vytvořit tu nejskvělejší verzi, jinak proč bychom se vůbec snažili to dělat? Takže sám trávím hodně času posloucháním různých klasických nahrávek jedné skladby, a izoluji co mi na té které verzi přijde opravdu nejlepší a nejkrásnější. A potom se pokouším zasnoubit všechny tyto prvky do aranže, a doufám, že to bude skvostné!

Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin

 

DJ: Byl někdo z vás už dříve v Praze? Jaká jsou Vaše očekávání z návštěvy našeho hlavního města?

TL: Je to dost zvláštní, že jsme v Praze ještě nikdy nehráli! Už jsme vystoupili skoro po celé Evropě - dokonce i v Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Pobaltí, Maďarsku… ale ještě nikdy ne v Praze! Jsem si jistý, že někteří z nás už Prahu navštívili, ale toto je naše první oficiální návštěva! Celá kapela se na to už moc těší! Víme, že to je doslova legendární město, protkané bohatou historií, s neskutečně zajímavým kulturním životem. Upřímně doufám, že budu mít také čas Prahu objevovat. Vím, že hrajeme také v menším prostoru, než je pro nás obvyklé, což by mělo znamenat intimnější a velmi příjemné vystoupení! 

 

DJ: Připravili jste si pro Prahu něco speciálního? Chtěli byste fanouškům něco vzkázat?

TL:  Jsme opravdu moc rádi, že si konečně můžeme zahrát ve vašem městě! Byli jsme tak zaměstnaní nahráváním našeho nového alba, že jsme si zatim nic neobvyklého nepřipravili. Ale pokud má někdo z fanoušků nápad, jakou českou skladbu bychom měli nahrát na naši další desce, nechť za námi přijde a poví nám to! 

 

DJ: Jak vidíte budoucnost Pink Martini?

TL: Měli jsme obrovské štěstí, že můžeme žít tento téměř absurdní, bezstarostný život, jezdit po světě a dělat skvělou hudbu a uživit tím všechny naše hudebníky! Doufám, že naše budoucnost je pořád na sobě pracovat. Mít dost štěstí a být společně takto ještě pár dalších let, spolupracovat s dalšími zajímavými umělci, nacházet nové přátele!

 

DJ: Moc děkuji a uvidíme se v Lucerna Music Baru 2. října!

TL: Přesně tak, moc se těšíme!

Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin

 

Below you will find a transcript of an exclusive interview with Pink Martini conducted by Dominika Janigova (DJ). Thomas Lauderdale, leader of the band, answered her questions.

DJ: Pink Martini is a huge band. That must be hard to organize! :) How many of you are touring?

TL: It is hard to organize! And it’s expensive to travel with eleven musicians (sometimes more!) and our crew. We are all in one tour bus, so we spend a LOT of time together on tour. We started as a four-piece but just kept growing. And I love the sounds we can create with so many musicians on stage. I prefer to call us a “little orchestra”. It allows a richness that really enhances the beautiful melodies of the music.

 

DJ: What's new for Pink Martini this year?

TL: This has kind of been a year of upheaval for us; the world seems like such a complicated and heavy place right now. We started making our new album Get Happy back in early 2012, because we wanted to make an earnest old-fashioned record that could take people away from the heaviness of the world. But then many of the songs we wanted to record had an inner sadness. I wish the album was slightly giddier than it is. Hopefully it is happy enough to live up to the title! At one point, I thought we should just call it “Get Happy, Damn It”.  

Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin

 

DJ: I read that you decided to put the band together since you were not satisfied with the quality of the bands playing at fundraisers. Is that true? Can you bring forward the actual story how did you get together?

TL: Yes, it’s true, I have always been politically active and was a bit dismayed at the quality of the music as these fund-raising events. I was volunteered to book music for a “NO ON 13” benefit, which was a campaign working against an initiative to illegalize homosexuality in the state of Oregon. And I brought in the Del Rubio Triplets, who I had first seen on Pee Wee Herman’s Christmas Special. But the opening band I wanted didn’t return my calls, so I just decided to put together my own little band, invented the name Pink Martini on a whim, and intended it to be a one-time effort. But it just took off from there, and we found ourselves as the house band for politically progressive causes. I was supposed to go into politics at that time, but it soon became clear to me this was even a more fabulous career – playing music and running around the world having fun.

 

DJ: How would you describe music to someone (e.g. an alien from Mars) that has never heard of it?

TL:  I would say that we are like a Hollywood musical crossed with global pop. It’s like old-fashioned pop the way it was in the 1940s, with the beautiful melodies. It’s like Breakfast at Tiffany’s crossed with the United Nations. I like to say that if the United Nations had a house band in 1963, hopefully we would be that band!

Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin

 

DJ: Describe the process when you have an idea for a song - how do you make it come to life?

TL: Well, for this recent album there is only one original song, and that song is by China (with Philippe Katerine, the eccentric French singer). For Get Happy I went back to making a record in a process similar to our debut album Sympathique where the only goal was to find the most beautiful music I could find, the kind of music I would want to hear over and over myself, with great melodies, and put those songs side by side on an album. So the process of arranging older songs is very different of course than the process of writing new songs. If it is a song with many previous verions, like “Sway” or “Quizas quizas quizas” I really have to believe that I am going to find a way to make the most ideal version, or why bother to record it again? So I spend lots of time listening to all of the classic recordings of the song, and isolating what I find most successful and most beautiful about these versions. And then I try to marry all of those ingredients together in our arrangement, and hopefully it is successful.

 

DJ: Has anyone of you been previously to Prague? What are your expectations?

TL: It’s kind of amazing that we have never performed in Prague before! We have performed all over Eastern Europe, in Romania, Bulgaria, Poland, the Baltics, Hungary... but never in Prague. I am sure some of the band members have visited Prague before on their own, but this is our first official visit. The whole band is very excited about it! We know it is a legendary city, with a rich history, an incredible musical life, a rich history of art and film and political activism. I hope we have some time to explore. I know we are playing in a smaller venue for us than usual, too, which should make for an exciting and intimate show.

Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin

 

DJ: Do you have anything special prepared for the Prague show? Anything you would like to say to Czech fans?

TL: We’re just happy to play in your city finally! We’ve been so busy with our new album that we haven’t had a chance to prepare anything unusual for this tour. If anyone has a suggestion of a great Czech song we should cover, they should come to meet us after the show and let us know!

Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin

 

DJ: How do you see future of Pink Martini?

TL: We’re so lucky to have this almost preposterous, implausible life, to run around and actually  make a living playing music with ten to twelve full time musicians! So hopefully our future is just to keep working! To be able to squeeze a few more years out of our good fortune. And to continue collaborating, and making friendships, with so many gifted and amazing musicians and colleagues.

 

DJ: Thank you very much, and see you all at Lucerna Music Bar on October 2!

TL: Exactly, looking forward a lot! 

 

 

Vytvořeno ve spolupráci s Fouce www.fource.cz

Více info zde: http://pinkmartini.com/member/thomas-m-lauderdale/

Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin
Thomas Lauderdale - leader kapely Pink Martin

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Jiří Káš – fotograf, výrobce unikátních NEO handpanů a profesionální handpanista
Jiří Káš – fotograf, výrobce unikátních NEO handpanů a profesionální handpanista

10.06.2024 | Vystudoval polygrafii a Obchodní akademii v Praze. Řadu let působil jako profesionální a umělecký ...


Naďa Válová – zpěvačka, učitelka zpěvu a hudby
 Naďa Válová – zpěvačka, učitelka zpěvu a hudby

15.04.2024 | Narodila se v Příbrami, ale nejvíce vzpomínek má na Prahu. Vystudovala Střední odbornou školu ...


Marta Balejová – zpěvačka, šansoniérka
Marta Balejová – zpěvačka, šansoniérka

18.11.2022 | Marta Balejová patří mezi nejvýznamnější české šansoniérky současné doby. S hudbou začala ...


MgA. Markéta Fassati – sopranistka, multižánrová zpěvačka, moderátorka a podnikatelka
MgA. Markéta Fassati – sopranistka, multižánrová zpěvačka, moderátorka a podnikatelka

24.10.2022 | Markéta Fassati vyrůstala ve světě hudby odmalička. Narodila se do rodiny dirigenta, sbormistra ...


Ondřej Provazník – zpěvák, interpret písní Karla Gotta
Ondřej Provazník – zpěvák, interpret písní Karla Gotta

19.09.2022 | Podmanivý hlas mladého zpěváka je skoro k nerozeznání od originálu. Ačkoliv se narodil v Praze, ...