Mgr. Věra Suchá - zdravotní sestra


Věra Suchá, foto: Robert Vano
Věra Suchá, foto: Robert Vano
02.12.2012 16:13 | Michaela Lejsková

 

 

 

 

" Mým mottem je:  „Valící se kámen mechem neobroste. Kdo chce, ten může.“ Mgr. Věra Suchá

 

 

 

 

 

Pro někoho diagnózou roztroušená skleróza, tedy ortel nevyléčitelná nemoc, může mnohé končit. Pro Věru Suchou naopak vše znovu začalo. Původně vystudovala obchodní akademii. Profesní směr se změnil po diagnóze a dnes úspěšně pracuje jako zdravotní sestra a dá se říci, že sbírá ocenění za oceněním, jako například Sestra roku apod. Ceny ji těší, ale před sebou vidí ještě hodně práce, jako například vznik rehabilitačního centra pro pacienty s diagnózou, s níž sama žije již dvacet let. 

Věra Suchá, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano


Pracovat ve zdravotnictví člověka asi dost ovlivňuje po psychické stránce. V jakém směru a míře je tomu u vás?

Práce sester v ošetřovatelské profesi je náročná jak fyzicky, tak duševně. Já jsem vstoupila do profese s nadšením a ideály a až později jsem zjistila, s jak velkým výkonovým a emočním nasazením musím počítat.

 

Co vás vedlo k rozhodnutí studovat zdravotnictví?

Zdravotnickou školu jsem začala studovat až jako osmnáctiletá, když jsem onemocněla roztroušenou sklerózou. Neměla jsem o nemoci žádné informace, tehdy ani nebyly moc dostupné a ty, ke kterým jsem se dostala, pro mě byly absolutně nepřijatelné.

 

Kdy jste začala uvažovat o užší specializaci?

Už během dálkového studia na střední zdravotnické škole jsem věděla, že vědomosti, které zde získávám, jsou hodně všeobecné a stále mi nestačí k většímu „pochopení“ diagnózy roztroušené sklerózy, tak mi bylo jasné, že tím mé studium nekončí.

 

V jakých zařízeních jste jako zdravotní sestra získávala praxi?

Na chirurgii a chirurgické JIP, na záchrance, na interně a na neurologii.

 

Jak jste na tom s ambicemi povýšit, pracovat na svém kariérním postupu?

Mým cílem není povýšit do vedoucí funkce, mým cílem je otevřít a provozovat rehabilitační centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou, které v České republice chybí. Vzhledem k tomu, že sama žiju s diagnózou roztroušené sklerózy skoro dvacet let, vím nejen ze studií, ale i z vlastní zkušenosti, že nezbytnou součástí léčby je komplexní přístup k této nemoci a tím je právě specializovaná rehabilitace. Máme projekt, garanta a kromě potřebného objektu a financí vlastně vše. Pacienti přibývají, ale stále chybí partneři, sponzoři či dárci. Je to boj na dlouhou trať, ale věřím, že se podaří rehabilitační centrum otevřít. Vždyť již nyní je v Česku skoro dvacet tisíc pacientů a stále přibývají. Jen investor zatím bohužel chybí.

Věra Suchá, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Oceňování práce patří mezi zásadní způsob motivace. Kdo podle vašeho soudu práci zdravotníka dokáže nejlépe ocenit?

Jednoznačně jsou to pacienti a jejich blízcí. To je takové to emoční ocenění za náročnou práci, které pohladí. Ale ty, kteří berou svou profesi jako poslání, to potěší o to více.

 

Vy jste byla za poslední dva roky oceněna několika tituly: Žena regionu 2010 a Žena roku 2010, Sestra mého srdce a Sestra roku 2011. Kdo takové soutěže vyhodnocuje?

Ano, jsou to soutěže, do kterých obvykle soutěžícího někdo nominuje, porota z nominací vybere vhodné kandidáty a poté již hlasuje veřejnost a vybírá odborná porota. Cenu Žena regionu 2010 vybírali čtenáři a veřejnost hlasováním a cenu Žena roku 2010 vybírala odborná porota. Obdobně tomu bylo u Sestry roku 2011, cenu Sestra mého srdce vybírali čtenáři a veřejnost hlasováním a cenu Sestra roku 2011 v nemocniční a ambulantní péči vybírala odborná porota hlasováním na slavnostním vyhlášení na Žofíně.

 

Vnímáte dostatek možností, jak ocenit práci zdravotní sestry?

Ne, myslím, že je stále mnoho zdravotníků, kteří by si zasloužili být oceněni. Každá zdravotní sestra a každý, kdo dělá ve zdravotnictví, si zaslouží velký respekt, protože na tom, aby nakonec lidi odešli domů po svých, se nepodílejí jen lékaři. V dnešní době už má skoro každá sestra specializaci i vysokou školu, a když od někoho slyším, že sestry jsou takové „služky“, ráda bych tyto lidi viděla v situaci, kdy by se měli postarat o někoho, kdo několik dní leží v umělém spánku napojen na desítky přístrojů, jak by si s tím poradili...

 

Zaznamenala jste někdy mezi zdravotnickým personálem nějakou rivalitu, soutěživost či konkurenční boj?

Ano, bohužel. Řekla bych, že dříve této rivality tolik nebylo, nebo alespoň nebyla tak moc vidět.

 

Jaké vztahy panují obvykle mezi lékaři a zdravotními sestrami, jaké kroky k lepšímu byste uvítala?

Ve většině pracovních činností je člověk obklopen lidmi, které si zpravidla sám nevybral, a přestože zastávají jiné pracovní pozice, mají odlišné osobnostní charakteristiky, musí spolu vycházet a pracovat. V práci sestry a lékaře to platí dvojnásob, protože v centru jejich zájmu je lidská bytost. Práce sestry se stává stále více nezávislou. V dnešní době sestry chtějí nejen spolupracovat s lékařem, ale mít i svůj profesní prostor pro autonomní činnost. Chtějí, aby jejich práce byla lékaři odpovídajícím způsobem respektována a ceněna. Jen spokojenost v pracovních vztazích je zárukou harmonické spolupráce ve zdravotnickém týmu. Je možné to přirovnat k hudebnímu orchestru, kde je na první poslech jasné, když jeden hudební nástroj nehraje tak, jak by měl. Jeden drobný nástroj může narušit celý koncert.

Práce sester a lékařů by měla být, dle mého názoru, dokonalým koncertem, týmovou prací, kde všechny nástroje hrají podle stejných not a výsledkem je něco velmi cenného - lidské zdraví. Na základě těchto zkušeností mohu také svým názorem podpořit dnes již obecně přijatý fakt, že existuje paralela mezi kvalitou vztahů sestry a lékaře a kvalitou péče o klienty. Když jsou zdravotníci spokojeni se svými vztahy v týmu, je jejich práce výkonnější a kvalitnější. V době, kdy je veškeré úsilí zdravotnických pracovníků směřováno ke zvyšování kvality péče o klienty, by tato skutečnost neměla být opomenuta. Kvalitní týmová spolupráce se tak stává přáním všech, protože na jejím začátku i konci je nejen spokojený pacient, ale i spokojená sestra a spokojený lékař.

Věra Suchá, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Máte někdy pocit, že máte v nějakém směru svázané ruce?

Někdy až moc často.

 

Nakolik vás v práci pohlcuje byrokracie?

Byrokratická zátěž někdy zdravotníky zdržuje od pacienta, protože přes některé požadavky na různé statistiky, kódy, formuláře a dokumenty se zapomíná na to hlavní, a tím je pacient.

 

Váže vás práce v nemocnici k nějakému pravidelnému povinnému vzdělávání?

Ano, práce sestry, stejně jako lékaře vede k neustálému celoživotnímu vzdělávání. Vzdělávací program pro sestry musí splňovat standardy Evropské unie. Ty jsou stanoveny vyhláškou, kterou se určují minimální požadavky na studijní programy ke získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání – zdravotní sestry. Vzdělávací semináře jsou hodnoceny kreditními body a při dosažení plného počtu bodů a po splnění praxe je sestra registrována.

 

Máte zajetý nějaký pevný režim? Patříte ke zdravotníkům preferujícím pevný řád a systém?

Mám svůj řád a režim, ale určitě ne pevný, vždy zaleží na dané konkrétní situaci.

 

Vy sama jste si prožila i roli pacienta, a to v době, kdy vám diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Ano, v čerstvých osmnácti letech, kdy jsem ještě vůbec nebyla zdravotník, jsem se ocitla v roli pacienta, kterému diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Nevzpomínám na tu dobu nějak špatně nebo ve zlém, v podstatě mi ta diagnóza ukázala cestu. Bylo to krátce po revoluci, medicína nebyla tehdy tam, kde je dnes, ale řekla bych, že na druhou stranu měli zdravotníci více času na pacienta. Dnes máme mnohem lepší léčbu, přístroje, ale více administrativy a byrokracie a méně času na pacienty. Tím nemyslím méně času na léčbu, to samozřejmě ne, ale pacient potřebuje i psychickou podporu, promluvit si o svých problémech, potřebuje odpovědět na otázky, které ho tíží. Na to moc času nezbývá, bohužel.

 

Jak se vám jevil tou dobou přístup zdravotnického personálu z pohledu pacienta? Vedlo to k nějakým zvláštním impulsům a krokům, které jste na základě toho realizovala?

Nemůžu si stěžovat na tehdejší přístup zdravotnického personálu, jen byli tajemní, o diagnóze mluvili jako o zánětlivém onemocnění… Mým otázkám se vyhýbali, když pak vyřkli ortel roztroušená skleróza, nevěřila jsem a dobrovolně jsem podstoupila druhou lumbální punkci a další vyšetření. Diagnóza se potvrdila a já se vlastně dala do „boje“. Začala jsem shánět nové informace. To mě přivedlo ke studiu na zdravotnické škole. Chtěla jsem přijít roztroušené skleróze na kloub, ale možná si i dokázat, že ji nemám.

Věra Suchá, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Přináší vám nemoc, která se nedá úplně vyléčit, nějaká pracovní omezení?

Pracovní omezení není takové, aby ohrožovalo pacienta, diagnóza mě omezuje spíše v pohybu, v chůzi, ale já se moc omezovat nenechám, vedeme boj. (úsměv)


Když jste začala poznávat i jiné pacienty s touto diagnózou, na co jste postupně přicházela?

Přišla sem na to, že každý pacient s touhle diagnózou je jiný, tato diagnóza je hodně individuální, i když je rozdělena do čtyř základních forem. A že opravdu hodně záleží na psychice pacienta, jak se vyrovná s nemocí, jak s ní žije, a že nezbytnou součástí léčby je také právě psychická pohoda a rehabilitace.

 

Doporučujete lidem s nevyléčitelnou nemocí nějaký konkrétní postoj k tomuto faktu?

Určitě, sdělením diagnózy život nekončí. Ano, je to těžké, ale člověk musí bojovat, hledat a najít cestu, jak žít kvalitní a plnohodnotný život. Takže i optimismus. Říkám jim svá oblíbená motta: „Valící se kámen mechem neobroste. Kdo chce, ten může.“

 

Myslíte, že v současné době už je dostatek osvěty?

Bohužel, ještě ne. Myslím, že stále spousta lidí neví, co je roztroušená skleróza, i když se o ní poslední dobou mluví častěji. Za poslední dva roky obzvlášť. Usiluji o otevření rehabilitačního centra pro pacienty s roztroušenou sklerózu, proto pořádáme na podporu výstavby rehabilitačního centra koncerty Kutnohorské rockování, nyní chystáme 3. ročník. Tato akce bývá hodně medializována, zde se o roztroušené skleróze hodně hovoří. Rehabilitační centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou v ČR chybí, existuje pouze jedno zařízení.

Věra Suchá, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Setkáváte se ve své profesi se syndromem vyhoření? Ano, občas jsem se setkala s kolegy, kteří trpěli tzv. syndromem vyhoření.

Syndromem bývají ohroženi zejména lidé, kteří jsou zprvu nadšeni pro určitou věc, ale nadšení pomalu ustupuje, lidé, kteří neustále zvyšují nároky na sebe, a to bez ohledu na své schopnosti a možnosti. Dalším rizikovým chováním je to, že se nedokážou distancovat od nadměrných nároků okolí a nedokážou snížit množství své práce na únosnou míru. Obvykle také neumějí nebo nechtějí přenést část své zodpovědnosti na ostatní, vše chtějí mít pod kontrolou. Syndromu vyhoření se lze bránit dostatečným odpočinkem a schopností relaxovat, ať už jakoukoli formou, budovat své sebevědomí a neúspěch neprožívat jako velké osobní selhání.

 

Dokážete odhadnout, kdy něco takového hrozí?

Syndrom vyhoření u zdravotníků, ale nejen u nich, bych popsala ve čtyřech stadiích. Vyhoření začíná tím, že zdravotník se snaží pracovat co nejlépe, má velké nadšení, je vysoce angažovaný, touží po úspěchu. Druhé stadium nastává, když úspěch nepřichází, ideály se nedaří realizovat, člověk nic nestíhá, je stále v časové nouzi, práce začíná ztrácet smysl. Požadavky nadřízených, klientů a jejich příbuzných začínají obtěžovat. Pak přichází třetí stadium s výskytem těžkých symptomů neurózy, provázené pocitem, že člověk pořád „musí“ něco dělat. Výsledkem je chaos, frustrace a zklamání z pracovního prostředí a systému práce. Nakonec přichází pocit, že „musí“ se ztrácí a obrací se ve vzdor, že „nemusí“ nic, kolegové jej obtěžují už jen svojí přítomností a člověk se začíná izolovat od druhých a uniká do samoty. Pryč jsou zbytky zájmu a nadšení, zůstala jen únava, pocity zklamání a neschopnost se vyrovnat se vzniklou situací. To vše vede ke snížení pracovního výkonu a práce za těchto okolností pozbývá smysl. Vývoj syndromu vyhoření je plíživý a tím nebezpečný.

 

Lidé obvykle do nemocnic chodí neradi a pro vás je to místo, kde ráda pracujete. Jakou energii v nemocnici vnímáte vy sama a pracujete s tím nějak v zájmu zlepšení atmosféry v nemocnici?

 Samozřejmě, lidé do nemocnic chodí neradi, protože tam vždy jdou s nějakým problémem, bojí se, mají strach. Musí se vyrovnat se změnou prostředí i s tím, že se ocitají v nemocničním pokoji s cizími lidmi. Mnohdy neví, co je v nemocnici čeká ani jak dlouho zde přibližně budou. K tomu všemu se přidružuje zvládání bolesti, případných lékařských zákroků nebo vyšetření a mezilidských vztahů. Snaží s novou situací vyrovnat a adaptovat se na ni. K tomu je však nutné, aby se na jeho adaptaci podílela jak rodina a blízcí, tak zdravotníci, kteří o pacienta pečují. Je nezbytné respektovat potřeby pacienta a celkově pečovat o jeho fyzické i duševní zdraví. Neméně důležitý je také odborný přístup ke zvládání bolesti. Je vhodné vytvářet optimální podmínky usnadňující adaptaci na pobyt v nemocnici. Atmosféru nemocničního oddělení vytváří svým chováním zejména lékaři, zdravotní sestry a dotváří jej samotné materiální vybavení. Já v nemocnici vnímám pozitivní energii a vlastně mě těší a nabíjí, když se zdravotní stav pacienta zlepšuje a na oddělení vládne přátelská atmosféra a pacient se zde cítí dobře. Takto by to mělo být, aby měl pacient důvěru, pocit bezpečí. V našem zdravotnictví je toho celkově mnoho co zlepšovat.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Text: Michaela Lejsková

Foto: Robert Vano www.robertvano.cz

Vytvořeno ve spolupráci s hotelem ARIA www.ariahotel.net

Backstage: http://www.ibestof.cz/zajimavosti/backstage-10-2012.html

Korektura textu: Květa Strnadová

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz

Věra Suchá, foto: Robert Vano
Věra Suchá, foto: Robert Vano
Věra Suchá, foto: Robert Vano
Věra Suchá, foto: Robert Vano

Partneři

ARIA Hotel Praha
BANDI VAMOS - Pánské obleky


KomentářeKategorie
Příbuzné články
Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – neurochirurg
Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – neurochirurg

26.07.2020 | Profesor Vladimír Beneš patří mezi přední české neurochirurgy. Jednou z hlavních oblastí, skrze ...


MUDr. Jarmila Zipserová ̶ přednostka soukromé Neurorehabilitační kliniky Axon
MUDr. Jarmila Zipserová  ̶  přednostka soukromé Neurorehabilitační kliniky Axon

20.06.2020 | Díky dlouholetým zkušenostem je váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Vystudova ...


MUDr. Radoslav Lacina – stomatolog, vedoucí Centra dentální péče
MUDr. Radoslav Lacina – stomatolog, vedoucí Centra dentální péče

23.03.2020 | MUDr. Radoslav Lacina patří mezi významné české stomatology. V roce 2003, tedy tři roky po úspěšné ...


Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEM
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEM

31.01.2019 | „Život je krásná pestrobarevná vitráž a je jen na nás, kolik těch sklíček pestrosti necháme ...


RNDr. Josef Šmarda – imunolog
RNDr. Josef Šmarda – imunolog

26.11.2018 | Vědec a vizionář, který svůj profesní život zasvětil imunologii. Je zakladatelem aplikované ...