MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG - oftalmolog, primář kliniky JL


MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V
MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert Vano
26.08.2012 07:44 | Barbora Kozáková

MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LL.A, FAOG. Všechny tituly kolem jména pana doktora Leštáka jasně ukazují, jak moc je fascinován svým oborem – oborem oftalmologie. Začínal na očním oddělení v Praze a v současné době vede jednu z nejprestižnějších a neustále se rozvíjejících klinik na našem území. Díky jeho neutuchajícímu zájmu o nové, moderní metody léčby dnes spousta lidí může nadále vnímat svět v ostrých obrysech a pestrých barvách.  

 

MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V
Foto: Robert Vano

 

Dějiny kliniky se začaly psát 1. března 1995, když zakládal první oční oddělení. Co bylo stimulem pro jeho založení?

Koncem roku 1994 jsem naplnil 20letou službu v armádě Československé a následně i České republiky. Nechtěl jsem, aby mi v 53 letech věku řekli vojáci, že mě nepotřebují. (To je věk, kdy jsem měl jít do starobního důchodu).

 

Od samého počátku jste se zaměřovali na moderní metody léčby. Vaše oddělení se díky tomu stalo vůbec prvním v ČR, které provádělo nitrooční operace na předním segmentu oka ambulantním způsobem. Jaké jsou výhody této metody?

Nebyly to jen výkony na předním segmentu oka, ale i vitreoretinální výkony, které se do té doby prováděly jen na klinikách fakultních nemocnic, a to během hospitalizace. Výhody jsou hlavně ekonomické.

 

Jaký příliv pacientů jste v zápětí zaznamenali?

Nárůst pacientů byl postupný, ale s nitrooční chirurgií se samozřejmě zvýšil.

 

V jakém směru vnímáte slabou osvětu v tomto oboru, malou informovanost veřejnosti?

Myslím, že zdravotnická informovanost (v době informačních technologií) naší populace je vysoká. Nemocní se během vyšetření ptají velmi erudovaně.

 

Kdo tvoří tým, se kterým na klinice pracujete?

Kdysi byla II. oční klinika VFN v Praze řazena mezi nejlepší pracoviště ve střední a východní Evropě. Většina mých zaměstnanců pochází z tohoto pracoviště. Profesor Karel, docentka Pitrová, doktorky Bartošová, Doležalová, Hallová a Traurigová, doktor Záhlava. No a pak jsou to mladí lékaři, které jsme si vychovali.

MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V
Foto: Robert Vano

 

Spolupracujete nějakým způsobem se zahraničím? Pokud ano, na jaké úrovni?

Zatím to probíhá na úrovni výměny zkušeností.

 

Podílíte se také na klinickém hodnocení nových léčebných přípravků, implantátů a přístrojů, a to na mezinárodní úrovni. Co toto hodnocení obnáší?

Naše pracoviště má akreditaci k hodnocení zdravotnických prostředků. Po vstupu ČR do EU se podíl hodnocení výrazně snížil.

 

Na jaké specializace se oftalmologické pracoviště zaměřuje?

Oční klinika pokrývá celý obor včetně dětské oftalmologie, která nám chyběla, a nyní se jedna lékařka školí i na problematiku nitroočních zánětů.

 

Jaká vědecko-výzkumná činnost probíhá v rámci vaší kliniky?

Máme významné práce v oblasti zeleného zákalu a neurooftalmologie, které byly publikovány v prestižních amerických periodikách.

 

Pořádáte i nějaké kurzy pro lékaře oftalmology?

Dbáme hlavně o výchovu vlastních mladých lékařů.

 

Cítíte potřebu či máte nějakou povinnost konzultovat také s kolegy od konkurence či jinými nemocničními zařízeními?

V oftalmologii jsou výkony, které jsou vázány hospitalizací. Nemocné, kteří si vyžadují tento výkon, posíláme nejčastěji právě do VFN v Praze.

 

Jak často by vůbec měli lidé navštěvovat očního lékaře? Měli bychom chodit i na preventivní prohlídky a co by nás k tomu mělo vést, pokud ne příznaky nějakých zdravotních problémů?

Pokud nemáte oční problémy, pak po čtyřicítce určitě vyhledejte oftalmologa. Jinak frekvenci kontrol vám sdělí váš oční lékař.

 

Jaká oční vyšetření mohu na vaší klinice podstoupit v rámci prevence a kam nejdál jste schopni s vyšetřeními zajít?

U každého pacienta provádíme komplexní oční vyšetření. Pokud lékař zjistí, že je nutné doplnit je o další speciální, pak vše provádíme u nás.

 

Pokud mi po vyšetření předepíšete brýle, mohu si je také na půdě vaší kliniky zakoupit? Případně kam nejčastěji své klienty posíláte?

My nemůžeme nositele brýlové korekce odesílat k nám. Pacient má svobodnou volbu si kdekoliv nechat zhotovit brýlovou korekci. Taky máme nemocné z celé ČR a pro ně by bylo neekonomické se vracet pro brýle ze vzdálenosti stovek kilometrů.

MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V
Foto: Robert Vano

 

Jaké operační výkony se u vás nejčastěji provádějí a které už v menší frekvenci?

Nejčastěji provádíme operace šedého zákalu, méně pak operace zeleného zákalu.

 

Nabízíte i nějaké kosmetické a plastické výkony očního okolí?

Ano, plastické zákroky patří do portfolia našich výkonů.

 

Provádíte i takové zákroky, při kterých lidem takříkajíc vrátíte zrak?

Každý zákrok, kterým vznikne ostrý obraz na sítnici, vrací lidem zrak.

 

Jaké chyby v péči o své oči lidé nejčastěji dělají?

To se nedá specifikovat. Doporučenou léčbu pak ale většina nemocných dodržuje.

 

Existují nějaké preventivní kroky, díky kterým si můžeme co nejdéle zachovat kvalitní zrak?

Já o nich nevím, mohu ale doporučit zdravý způsob života.

 

Jak můžeme své oči nechat nejlépe zrelaxovat? Máte i nějaký „babičkovský“ recept?

Co můžu doporučit, tak po zrakové námaze nechat oči odpočinout.

 

Má nějaký smysl takzvaná oční jóga, tedy trénovaní očních svalů, o kterém se
v poslední době často mluví?

Pokud pomineme ortooptická cvičení u malých dětí, tak myslím, že trénink okohybných svalů nemá vliv na zrakové funkce.  

 

Na co by při péči o své oči neměl zapomínat člověk, který celý den pracuje
s počítačem?

Na hygienu zraku. Po zrakové námaze by měla následovat relaxace. Myslím, že mladou generaci čeká s dlouhodobým sezením u počítače, velký nárůst myopií.

 

Jaké přípravky k ošetření očí bychom měli mít běžně doma v lékárničce?

Lepší bude, když při akutních potížích vyhledá nemocný oftalmologa.

 

Je pravda, že při nošení brýlí oči takzvaně zleniví a zrak se ještě zhorší?

Ano, to platí u presbyopů. (stařecká vetchozrakost pozn. red.)

 

V jakém smyslu vnímáte rozdíl mezi nošením kontaktních čoček a brýlí? Dá se říci, že některá z těchto variant je pro naše oči prospěšnější?

Brýlová korekce omezuje zorné pole a pro některé profese může být nevýhodná. Nositelům kontaktních čoček bych doporučil pravidelné vyšetření oftalmologem.

 

Mohou některá oční onemocnění vést dokonce k úmrtí pacienta?

Ano, většinou jsou to nádorová onemocnění.

MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V
Foto: Robert Vano

 

Jakým směrem se oftalmologie v současné době ubírá? Kde sám vidíte rezervy?

Myslím, že směr je správný. Chybí jen technologie výroby nitroočních čoček, které by umožnily vidění na všechny vzdálenosti bez vedlejších světelných fenoménů.

 

Co vnímáte za vůbec největší pokrok v oblasti oftalmologie, který jste zaznamenal za dobu své praxe?

Zavedení femtosekundových laserů do chirurgie předního segmentu oka, hlavně operaci šedého zákalu.

 

Můžete nám popsat, jakým způsobem se dále vzděláváte a informujete, abyste mohli přinášet ty nejlepší služby na trhu?

Já se oftalmologií legálně zabývám 32 let. Nyní tyto zkušenosti zúročuji. Učím na dvou univerzitách, publikuji do nejprestižnějších světových odborných časopisů. No
a k tomu se samozřejmě musíte i vzdělávat.

 

Jaké inovace v oblasti očního lékařství jste zavedli v poslední době?

V oftalmologii zavedení femtosekundového laseru a v příbuzném oboru vyšetření zrakové dráhy pomocí nejmodernější magnetické rezonance.

MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V
Foto: Rober Vano

 

Vaše klinika má ovšem mnohem širší spektrum aktuálně nabízených služeb
a lékařských oborů. Můžete nám popsat, které to jsou?

Kromě chirurgických oborů a psychiatrie nabízíme všechny služby.

 

Hodláte služby kliniky v blízké době dále rozšířit?

Ano, o vyjmenované obory.

 

Jak se vyvíjel váš vztah k medicíně? Zabýval se jí někdo z vaší rodiny?

Já pocházím z Badína, vesnice na středním Slovensku, která byla zemědělsky zaměřena. Oba rodiče byli sedláci.

 

Měl jste ve svém podnikání nějaká očekávání? Naplnila se či naopak?

Jednou z mých vlastností je dotáhnout započaté věci do zdárného konce. Zatím se mi to daří.

 

Jaké životní principy vyznáváte, čím se nejčastěji při svém rozhodování řídíte?

Pracovitost, slušnost, pokoru. Neopomenu sdělit, že jsem věřící evangelík.

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

 

Text: Kateřina Poulová

Foto: Robert Vano www.robertvano.cz

Make up: Pavel Bauer – Estée Lauder www.esteelauder.cz

Vytvořeno ve spolupráci s restaurací Campanulla www.campanulla.cz

Vytvořeno ve spolupráci s Klinikou JL www.eyecentrum.cz

Klinika JL - V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha 5- Nové Butovice

MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA
majitel a jednatel společnosti
e-mail: lestak@eyecentrum.cz

Produkce: Michaela Lejsková

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz

MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V
MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V
MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V
MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO,MBA, LL.A.,FAOG , foto: Robert V

Partneři

 Campanulla - restaurace a kavárna
Estée Lauder
Klinika Jana Leštáka


KomentářeKategorie
Příbuzné články
Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – neurochirurg
Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. – neurochirurg

26.07.2020 | Profesor Vladimír Beneš patří mezi přední české neurochirurgy. Jednou z hlavních oblastí, skrze ...


MUDr. Jarmila Zipserová ̶ přednostka soukromé Neurorehabilitační kliniky Axon
MUDr. Jarmila Zipserová  ̶  přednostka soukromé Neurorehabilitační kliniky Axon

20.06.2020 | Díky dlouholetým zkušenostem je váženou specialistkou v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Vystudova ...


MUDr. Radoslav Lacina – stomatolog, vedoucí Centra dentální péče
MUDr. Radoslav Lacina – stomatolog, vedoucí Centra dentální péče

23.03.2020 | MUDr. Radoslav Lacina patří mezi významné české stomatology. V roce 2003, tedy tři roky po úspěšné ...


Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEM
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEM

31.01.2019 | „Život je krásná pestrobarevná vitráž a je jen na nás, kolik těch sklíček pestrosti necháme ...


RNDr. Josef Šmarda – imunolog
RNDr. Josef Šmarda – imunolog

26.11.2018 | Vědec a vizionář, který svůj profesní život zasvětil imunologii. Je zakladatelem aplikované ...