Neziskové organizace

RNDr. Kamila Neplechová, Ph.D. - předsedkyně výkonné rady Unie Roska Brno

RNDr. Kamila Neplechová, Ph.D. - předsedkyně výkonné rady Unie Roska Brno
30.05.2016 08:59 | Eva Procházková

Paní Kamila se narodila ve Zlíně v roce 1970. Vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a pokračovala v postgraduálním studiu organické chemie. Vydala se na dráhu vědecké pracovnice, v roce...

Celý článek...

Martina Vojtíšková - předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center

Martina Vojtíšková - předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center
17.10.2015 09:36 | redakce

Martina Vojtíšková je spoluzakladatelkou spolku Spirála a Centra krizové intervence pro osoby v akutní krizi. V roce 2007 se zasadila o založení intervenčního centra v Ústí nad Labem a iniciovala vznik Asociace Intervenčních...

Celý článek...

Mgr. Radka Koutová – manažerka zapsaného spolku HESTIA

Mgr. Radka Koutová – manažerka zapsaného spolku HESTIA
18.09.2015 10:01 | Eva Procházková

Hestia je jméno antické bohyně rodinného krbu a mezilidských vztahů. Stejně se jmenuje i společnost, která vznikla v roce 1993 nejprve jako nadace, poté se změnila v občanské sdružení a od roku 2014 existuje jako spolek. Radka...

Celý článek...

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. FCMA – předsedkyně spolku Buněčná terapie

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. FCMA – předsedkyně spolku Buněčná terapie
26.05.2015 14:34 | Eva Procházková

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., lékařka, vědkyně a politička, je ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR od roku 2001 a mezinárodně uznávanou odbornicí v oboru neurověd a buněčné terapie. Tento obor se zabývá výzkumem...

Celý článek...

Liběna Hlinková – ředitelka Nadačního fondu Ivana Hlinky

Liběna Hlinková – ředitelka Nadačního fondu Ivana Hlinky
10.05.2015 19:09 | Darina Blatská

Po smrti svého manžela se paní Liběna Hlinková rozhodla nerezignovat a věnovat své úsilí na pomoc bývalým hokejistům a jejich rodinám v nouzi. Na popud Českého svazu ledního hokeje vznikl v roce 2005 Nadační fond Ivana...

Celý článek...

MUDr. Milena Černá – předsedkyně Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

MUDr. Milena Černá – předsedkyně Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
01.10.2014 20:16 | Eva Procházková

Narodila se 24. dubna 1942 v Praze. Do roku 1986 pracovala jako lékařka na Dermatovenerologické klinice FVL UK, po sametové revoluci byla zvolena do zastupitelstva hlavního města Prahy, kde pracovala jako předsedkyně sociální komise....

Celý článek...

Bc. Václav Salajka – ředitel Oblastní charity Hodonín

Bc. Václav Salajka – ředitel Oblastní charity Hodonín
28.08.2014 12:39 | Michaela Lejsková

Vzít na sebe nelehký úděl, to je pro lidi řídící jakoukoliv neziskovou organizaci věc automatická. Pro ředitele Oblastní charity Hodonín platí ještě něco navíc. Péče o rozličné sociálně slabé či nemocné skupiny...

Celý článek...

Pavla Tichá – předsedkyně občanského sdružení Amelie

Pavla Tichá – předsedkyně občanského sdružení Amelie
12.08.2014 23:46 | Darina Blatská

Rakovina jako součást lidských životů. Onkologicky nemocní trpí nejen fyzicky, ale také psychicky, stejně tak jako jejich nejbližší. Pavla Tichá se proto rozhodla založit společnost Amelie, která je založena na psychosociální...

Celý článek...
Stránky: 1 2 3 4