Lukáš Tauchman - stavební inženýr, projektant


Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
21.05.2013 09:38 | Darina Blatská

 

 

 

 

"Velmi důležitá je schopnost vcítění se do představ klienta, jeho požadavků a finančních možností." Lukáš Tauchman 

 

 

 

 

Profese stavebního inženýra nespočívá pouze v dokonalé profesní znalosti, musí také oplývat představivostí a smyslem pro detail. Vůči klientovi musí být empatický, poslouchat jeho představy a tak zvaně se naladit na stejnou notu. Neboť harmonie mezi ním a klientem je na projektu to nejdůležitější. Ing. Lukáš Tauchman se setkává s tím, že čeští klienti nejsou ve svých nápadech příliš kreativní, raději se drží standardů a k novým věcem jsou spíše skeptičtí.

Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

 

Jste vystudovaný stavební inženýr. Vždy jste jím chtěl být, nebo se jedná o rodinnou profesní tradici?

Jako dítě jsem miloval práci se dřevem, a proto jsem spíše tíhl k vizím o práci truhláře. Moje současná profese stavebního inženýra se vykrystalizovala až v průběhu studijních let.

 

Kde jste tento obor vystudoval? Proč jste si vybral právě tuto univerzitu?

Vystudoval jsem VUT v Brně, Fakultu stavební, obor Pozemní stavby. Protože při mé návštěvě stavebních fakult v ČR mě tato fakulta oslovila nejvíce svým lidským přístupem ke studentům.

Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Jaká je vaše specializace?

Nyní moje činnost spočívá zejména v činnosti technického dozoru stavby. Dále se zabývám poradenstvím v oboru stavebnictví, projektováním, inženýrskou činností. Zkrátka vším, co se týká legislativní přípravy staveb.

 

Opravdu platí, že na tento typ škol se studenti snadno dostávají, ale hůře se udrží?

Ano, myslím si, že je to pravda.

 

S touto profesí se nám vybaví pravítka a dřevěné stojany s technickými nákresy. Stále se používají?

Já jsem se s nimi naposledy setkal v prvním ročníku střední průmyslové školy. V dnešní době se využívá počítačových technologií.

 

Stavební inženýr tedy musí mít i jisté výtvarné a prostorové nadání?

Měl by mít.

 

Jaké jsou další charakteristiky, které projektant musí mít?

Představivost, smysl pro detail, praxi a dostatečnou odbornost. Neměl by se pouštět do věcí, ve kterých nemá dostatečné profesní znalosti. Dále by měl projektovat věci, které budou prakticky proveditelné, ekonomicky efektivní, trvanlivé, bezporuchové, estetické. Velmi důležitá je schopnost vcítění se do představ klienta, jeho požadavků a finančních možností. Zkrátka co nejlépe se naladit na společnou notu, aby spolupráce byla efektivní.

 

Nachází u nás absolventi tohoto technického oboru uplatnění snáze?

Nedokážu porovnat s jinými obory, ale tak jako všude i v tomto oboru platí, že se zakázky většinou získávají na základě dobrého doporučení spokojenými zákazníky.

 

Myslíte, že je u nás v Česku dostatek kvalitních projektantů?

Myslím si, že kvalitních projektantů je v ČR dost, ale problém je v tom, že většina projektantů je omezena finančními možnostmi, které jsou na daný projekt stanoveny, a tudíž mnohdy musí projektant hledat varianty řešení, které nejsou nejlepší z hlediska rozsahu a rozpracovanosti projektu, ale přizpůsobené finančním možnostem zákazníka nebo projektu.

Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Jak má laik poznat a vybrat toho správného pro svůj stavební záměr? Vyplatí se vzít na zkoušku více inženýrů?

Svým potenciálním zákazníkům doporučuji přihlédnout k referencím, případně si obtelefonovat již provedené stavby a zeptat se, jak byli zadavatelé se mými spokojeni.

 

V čem se například liší práce architekta a stavebního inženýra?

Z mé zkušenosti jsou architekti příliš pohlceni svou profesí a ve většině případů se snaží za každou cenu prosadit svůj architektonický záměr, který je dle jejich názoru „nejestetičtější“, ale mnohdy opomenou přihlížet k faktorům, jako je ekonomičnost navrhovaného řešení, technická proveditelnost, praktičnost, a mají problém s přizpůsobením svého „ega“ představám zákazníka a s respektováním jeho představ.

Já jako stavební projektant a moji kolegové se snažíme plně vcítit do představ a potřeb zákazníka, snažíme se doporučit nejlepší řešení a navrhnout možnosti, dbát na technickou odbornost a proveditelnost, kvalitu a funkčnost, ale nevnucovat zákazníkovi naše představy za každou cenu. Konečné rozhodnutí by mělo být vždy na zákazníkovi a stavební projektant by měl dbát na dodržování všech legislativních požadavků. 

 

Co všechno práce stavebního inženýra obnáší?

Stavební dozory znamenají dohled nad technickým provedením stavby, tedy stavební postupy, kvalita odvedené práce, kontrola jednotlivých fází, řešení nečekaně vzniklých situací včetně kontrol skutečně provedené práce, aby zákazník platil stavební firmě pouze to, co je skutečně provedeno. Dále práce stavebního inženýra obnáší již zmíněné projektování a poradenství například před zahájením stavby, pomoc při výběru stavební firmy skrze výběrové řízení a porovnání nabídek firem, zařízení povolení stavby, stejně tak jako pomoc při získání financí a legislativní vyřízení jako třeba státní dotace. 

 

Děláte státní i veřejné zakázky?

Sem tam se nějaká zakázka pro veřejného zadavatele objeví, ale většina zakázek přichází ze soukromého sektoru, neboť státní a veřejné zakázky v mém oboru mají zpravidla nevhodně nastavené parametry již při jejich zadávání a odevzdané nabídky nejsou dle mého názoru při vyhodnocení porovnatelné. Dle zákona musí vyhrát nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nikdo již ale nezkoumá a ani nemůže posoudit, jaký rozsah služeb nabídka obsahuje a zda ve finále nejnižší „vítězná“ cena není dražší než cenově vyšší nabídka, která neuspěla, ale zahrnuje třeba mnohem větší rozsah a kvalitu služeb.

Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano 

 

Máte nějaké oblíbené projekty, na kterých pracujete raději než na ostatních?

Každý by přeci dělal rád lukrativní zakázky, ale skutečnost je taková, že člověk musí přijímat zakázky takové, jaké jsou, a být za ně vděčný.

 

Pokud byste si měl zvolit, raději rekonstrukce stavby, či novostavba? A proč?

Obojí má své kouzlo.

 

Kdo patří mezi vaše časté investory?

Nejčastěji pracuji pro soukromé osoby jako stavební dozor, aby stavba probíhala podle projektové dokumentace a kvalitně, a řeším vzniklé situace nejasné či nečekaně se vyskytlé v průběhu stavby.

 

Byly nějaké zakázky, které jste odmítl? Proč?

Ano, odmítl jsem zakázky, které jsem necítil jako správné. Nepřistupuji na poslední dobou rozšířené nečisté způsoby získávání zakázek. Je to proti mému přesvědčení.

 

Osloví-li vás investor s konkrétní představou o stavbě, jaké jsou první kroky, které učiníte?

Pokusím se ho zasvětit do problému, upozornit na všechna úskalí, která ho čekají, a pokusím se mu vypracovat nejvhodnější postup při realizaci jeho představ.

Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

S kým na realizacích staveb spolupracujete? Kdo tvoří váš tým?

Projektanti a zpracovatelé různých auditů a posudků.

 

Co všechno je nutné předběžně zajistit?

Moje spektrum poskytovaných služeb je tak široké a potřeby investorů tak různorodé, že každá zakázka je originál, a nelze na to proto obecně odpovědět.

 

Jak dlouho trvá vytvoření technické dokumentace?

Záleží na tom, o jaký rozsah stavby se jedná. Jiné je to například u rodinného domku, což je řádově jeden až dva měsíce, a u rozsáhlých staveb typu obchodních center či průmyslových staveb, kde se dokumentace vytváří několik měsíců i let.

 

Co všechno vám může realizaci stavby zkomplikovat?

V procesu přípravy stavby může nastat mnoho předvídatelných, ale i zcela nepředvídatelných skutečností a faktorů. Někdy jsou to třeba požadavky orgánů životního prostředí, neurovnané sousedské vztahy a podobně.

 

Probíhá nějaké předběžné ohledání místa stavby, aby nedošlo k poškození případných archeologických nálezů nebo jiných cenností?

Při zpracování dokumentace samozřejmě dochází k vizuálnímu ohledání stavby, ale tato problematika se řeší zejména v průběhu stavebního řízení. Součástí každého stavebního povolení je vyjádření místně příslušného archeologického ústavu, který pro každý případ stanoví konkrétní podmínky pro provádění stavby z hlediska ochrany případných archeologických nálezů.

Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Lidé si raději vybírají univerzální projekty domů z katalogu, než aby využívali služeb projektantů. Jak byste jim to rozmluvil?

Ano, lidé si raději vybírají univerzální projekty z katalogu, ale dříve nebo později se jejich představy utváří, takže stejně dojde k mnoha změnám oproti projektu a takovéto dodatečné změny mnohdy přinesou zákazníkovi další a v konečném důsledku i vyšší finanční náklady. Proto je mnohem lepší ujasnit si předem, co je pro nás v domě důležité, na čem trváme, pak si vyslechnout rady a doporučení projektanta a poté ve spolupráci s projektantem vytvořit zákazníkovi projekt přímo „na míru“.

 

Jsou čeští klienti kreativní, nebo se nechají ovlivnit katalogy?

Moje zkušenost je taková, že Češi nejsou příliš kreativní a drží se raději standardních a zavedených typů, stylů a barev. Na většinu „designových prvků“ se tváří skepticky.

 

Kde se inspirujete vy?

Inspirace přichází sama.

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

 

Text: Darina Blatská

Foto: Robert Vano www.robertvano.cz

Vytvořeno ve spolupráci s formou ARGONELL www.aragonell.cz

Foceno v restauraci Locanda Marino www.locandamarino.cz

Korektura textu: Alžběta Strnadová

Produkce: Michaela Lejsková

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz

 

 

 

Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano
Lukáš Tauchman, foto: Robert Vano

KomentářeKategorie
Příbuzné články
KAMU / Kamila Chadim – kuchařka
KAMU / Kamila Chadim – kuchařka

21.01.2024 | Jak sama říká, již od dětství nedala vařečku z ruky, proto se rozhodla, vystudovat střední ...


Josef Maršálek – cukrář, cestovatel, spisovatel
Josef Maršálek – cukrář, cestovatel, spisovatel

12.08.2023 | V devatenácti letech odjel Josef Maršálek z rodné Moravy s pár tisícovkami v kapse vlakem do Prahy ...


Michal Skramuský - fotograf
Michal Skramuský - fotograf

07.04.2019 | Na cestu profesionálního fotografa se vydal před osmi lety. Bez uměleckých škol, kurzů, seminářů, ...


Václav Zimmermann – polygraf, knihtiskař
Václav Zimmermann – polygraf, knihtiskař

11.03.2019 | Během celého dětství a dospívání bylo jeho velkým koníčkem lepení modelů plastových letadel, ...


Petr Rajt - pražič kávy
Petr Rajt - pražič kávy

24.01.2019 | Petr Rajt má rodinnou pražírnu kávy v Lošově nedaleko Olomouce. Začínal jako obchodní zástupce ...