Zámek Loučeň oslaví 20.výročí vstupu České republiky do EU


zámek Loučeň
10.04.2024 14:15 | redakce

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004.  Na Zámku Loučeň je to důvod k připomenutí, že právě díky evropským fondům mohl být zámek před sedmnácti lety zrekonstruován a otevřen veřejnosti. V letech 2006 – 2007 proběhla zásadní rekonstrukce celého areálu a od 7.července 2007 je zámek zpřístupněn s nově vybudovanou expozicí, labyrintáriem a hotelem v zámeckém parku. To vše proběhlo v době, kdy tento kout Středočeského kraje nebyl zdaleka vyhledávanou turistickou destinací a Zámek Loučeň byl první turistickou atraktivitou tohoto regionu. Po patnácti letech od otevření, v roce 2022 se stal nejnavštěvovanější soukromou památkou v České republice mezi hrady a zámky, v celkovém žebříčku návštěvnosti památek mu patří šesté místo. Bez evropských dotací by tomu tak dnes nebylo. Dnes je možné jednoznačně prokázat, že díky Zámku Loučeň došlo ke zkvalitnění turistické nabídky v regionu, že byla vybudovaná stabilní infrastruktura s celoročním využitím, a že se obec stala přitažlivější pro návštěvníky. Slavnostní sázení „Stromu EU“ na Loučeni proběhne 1. května v rámci zahájení květnového programu „Květnomluva“ na Zámku Loučeň. Tím zámek společně se svými návštěvníky pravidelně oslavuje po celý měsíc květen krásu českých květin a stromů. 

zámek Loučeň

„Pokud bychom neměli možnost požádat, a následně získat, evropské dotace, tak by dnes určitě zámek nebyl tím turistickým místem, jakým dnes je. Věděli jsme, že celý areál potřebuje zásadní injekci, aby mohl sloužit veřejnosti, a to bychom určitě v rámci komerčního úvěru nedokázali obhájit. Jedná se o kulturní památku s rozsáhlým, také chráněným parkem, a velká část vynaložených prostředků nemá přímou ekonomickou návratnost,“ uvádí Kateřina Šrámková z pozice jednatelky společnosti, která zámek vlastní a provozuje. „Hned na začátku našeho členství v EU se otevřely tzv. SROPy, tj strukturální regionální operační programy. My jsme žádali v rámci Podopatření 4.2.1 – Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu, speciálně Grantového schématu 74 pro podnikatelské subjekty. Hlavním cílem tohoto podopatření bylo přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i kvality života regionů zvýšením podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě. Dílčím cílem bylo vytváření nových atraktivit a také aktivní využití historického, kulturního a přírodního bohatství regionů pro cestovní ruch.  Tyto programové záměry loučeňský projekt s nejdelším názvem naplnil v průběhu období udržitelnosti. Z hlediska indikátorů, které tento program stanovil, bylo jenom zde vybudováno 64 stálých lůžek z cílového čísla 900 potřebných lůžek, tj 7,1%. Z necelé dvacítky úspěšných projektů, které v roce 2006 byly vybrané k financování, je loučeňský zámek jeden z mála, které fungují dodnes se stejným provozovatelem a se stejným záměrem. Věřím, že dnes každý, kdo seděl tehdy při rozhodování o výběru úspěšných projektů může říct, že v tomto místě evropské fondy splnily svůj účel. Bohužel, podobné příležitosti se dnes již neotevírají, a my smutně vnímáme to, že podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu a kulturní turismus je spíše dotační Popelkou. Přitom památky jsou tím, co přebíráme od předků a necháváme příštím generacím. Jsou součástí naší kulturní identity a také předmětem zájmu o naši zemi v očích zahraničních návštěvníků. Je neuvěřitelné, že ten koncept, který jsme od stolu a bez kopírování vymysleli v roce 2004 je dodnes životaschopný, a že všechno jede dodnes podle původních představ. Myslím, že je vše o lidech. Tento projekt byl pro mne životní výzvou a nechtěla jsem se vzdát. Měla jsem štěstí na lidi kolem sebe, které se mi povedlo vtáhnout do mé vize. Někteří v našem zámeckém týmu působí dodnes.  O to více je důvodů k oslavám. U této příležitosti vysadíme 1. 5.2024 v zámeckém parku na čestném místě pořádný strom. Zahájíme tak pro naše návštěvníky květnový program s názvem Květnomluva,“ dodává Kateřina Šrámková.

Zámek Loučeň, původně rodové sídlo rodiny Thurn-Taxisů, se stal v dobách socialismu školícím střediskem resortu dopravy, a kromě železničářů to bylo pro širokou veřejnost neznámé místo. Nový vlastník s otevřením možností financování rekonstrukce památek z evropských fondů po 1.5.2004 začal připravovat projekt zpřístupnění zámku a zámeckého parku veřejnosti a současně rozšíření kapacit pro kongresové akce.

 

V době přípravy projektu v letech 2004 – 2005 se hledal koncept pro interiérovou expozici a také náplň pro volnočasové využití zámeckého parku. Tyto přípravy a hledání možných řešení trvaly více než rok a výsledkem bylo v únoru 2005 podání žádosti o dotaci na projekt s nejdelším názvem ze všech ostatních konkurenčních projektů: „Zámek Loučen –nová turistická destinace: projekt revitalizace souboru kulturních památek v zámeckém parku pro využití v cestovním ruchu a kongresové turistice“.

zámek Loučeň

 

Realizace prací započala v lednu 2006 a veškeré dodávky byly koordinovány tak, aby se mohlo 7.7.2007 otevřít. Přesto, že se během stavby vyskytly všechny problémy, se kterými se investor v případě takto rozsáhlého projektu může potýkat, povedlo se dodržet termín stanovený na počátku a skutečně 7.7.2007 přivítat na zámku první návštěvníky.

Tehdy to byl velký krok do neznáma, neboť podobný koncept u nás neexistoval. Celý záměr byl postavený na kombinaci kulturní a kongresové turistiky v rámci jednoho uzavřeného areálu. Byly hledány příklady dobré praxe pro inspiraci byla použita oblíbená metoda Kateřiny Šrámkové CTRL+C/CTRL +V. S tak ohromnými závazky nechtěli novodobí majitelé udělat chybu. Bohužel ani u nás, ani v zahraničí podobný koncept neexistoval, tak museli na Zámku Loučeň jít svou vlastní cestou.

Celý projekt byl pečlivě z hlediska záměru připraven tak, aby „posbíral“ co nejvíce bodů v rámci hodnotících kritérií, protože konkurence žadatelů byla obrovská. Byly to první velké, a na dlouhou dobu poslední dotace do takto rozsáhlých projektů. Jednalo se o několik navazujících etap, a nebyly jednoduché. Nejdříve bylo potřeba určit koncept, potom příprava projektové dokumentace, sepsání žádosti, jednání s úvěrujícími bankami, schvalování na úřadech, výběr generálního dodavatele, a to vše v nejistotě, zda se skutečně bude moct někdy stavět. Kateřina Šrámková vnímá tři velké milníky: když se dozvěděla, že jejich žádost byla schválena, když podepsali úvěrovou smlouvu, a když vybrali stavební firmu na základě opakovaného výběrového řízení. První kolo nedopadlo, protože všechny předložené nabídky byly vyšší než jejich finanční krytí.

Více o květnovém programu Květnomluva a slavnostnímu zasazení Stromu EU naleznete na: http://www.zamekloucen.cz/

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 11 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučenský areál je ideálním místem s kvalitním kongresovým zázemím a gastronomickými zážitky. Zámecké prostory i park se hodí ke slavnostním banketům, velkým i malým konferencím. Blízkost hlavního města zaručuje snadnou dopravní dostupnost. Destinace nabízí městské služby s venkovskou srdečností. Na zámku v Loučeni se ocitnou návštěvníci na místě plné zeleně a čerstvého vzduchu, kde lze realizovat vlastní aktivity, včetně pohybového fitness, tvůrčích dílen, hudebních produkcí, kostýmovaných eventů. O vynikající večeři se postarají v zámecké restauraci, kde si zájemci mohou dát i místní specialitu Čápy s mákem. Zámek Loučeň je otevřený všem nápadům, lze zde realizovat doslova cokoli. Je známý také svými Family days, na které se sjíždějí rodiny z celé republiky. Nabízí totiž rovněž zázemí pro rodinnou dovolenou. Je ideálním místem nejenom pro oblíbené piknikování, kdekoli se Vám zlíbí, ale jeho odlehlé části se výborně hodí k meditacím, cvičení jógy, chůzi či běhání po konferenci nebo team buildingu. Park poskytuje řadu aktivit jak pro dospělé, tak děti.

 

Evropská unie: Základní prvky Unie definovaly zakládající smlouvy. Jsou vytvářeny na základě přímých jednání mezi vládami členských států a musí být ratifikovány na vnitrostátní úrovni (národními parlamenty nebo referendem). Za prvopočátek současných snah o evropskou integraci se pokládá Evropské společenství uhlí a oceli, založené 18. dubna 1951 v Paříži. Smlouva o ESUO byla podepsána na 50 let, vstoupila v platnost 23. července 1952 a pozbyla platnosti dne 23. července 2002.Na základě jedné ze dvou tzv. Římských smluv, a to Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, která byla podepsána v Římě v roce 1957 vzniklo Evropské hospodářské společenství. Současně byla podepsána Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). V roce 1992 byla v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii, která také změnila název Evropského hospodářského společenství na „Evropské společenství“. Smlouvy byly později změněny Amsterodamskou smlouvou a Smlouvou z Nice. Lisabonská smlouva navíc změnila název „Smlouvy o založení Evropského společenství“ na Smlouvu o fungování Evropské unie.

zámek Loučeň
zámek Loučeň

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Ministr Síkela uvedl Jana Michala do funkce generálního ředitele agentury CzechInvest
Ministr Síkela uvedl Jana Michala do funkce generálního ředitele agentury CzechInvest

10.04.2024 | Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela dnes v prostorách agentury CzechInvest slavnostně uvedl do ...


Jak sbírat umění? To vysvětlí nová výstava v hradecké galerii
Jak sbírat umění? To vysvětlí nová výstava v hradecké galerii

10.04.2024 | Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) otevírá výstavu Jak sbírat umění: příběh ...


EFKO myslí na budoucnost, představuje nový záměr
EFKO myslí na budoucnost, představuje nový záměr

05.04.2024 | Český výrobce her a hraček z Nového Veselí, společnost EFKO-karton, s. r. o., v těchto dnech ...


Čeští skláři zapsáni na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO
Čeští skláři zapsáni na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO

20.03.2024 | Po třech letech fungování nové česká značky skleněných, nejen vánočních ozdob Koulier lze ...


Audioknižní komplet Boumila Hrabala vydává Supraphon k nedožitým 110 letům autora
Audioknižní komplet Boumila Hrabala vydává Supraphon k nedožitým 110 letům autora

05.03.2024 | Kulturní svět si 28. března 2024 připomene 110. výročí narození legendárního spisovatele Bohumila ...