Miroslav Doležal - fyziognomik


Miroslav Doležal
02.01.2015 19:13 | Michaela Lejsková

Jsou obory, ve kterých je dobré se orientovat už proto, že nám přehled o nich může přinést mnoho užitečných informací pro každodenní získávání poznatků nejen o lidech, ale i o situacích. Jedním z těchto oborů je právě fyziognomka, kterou lze uplatnit již při prvním osobním kontaktu, při kterém můžeme získat mnoho indicií, od kterých se odvíjí další komunikace i vztahy. Vysoké čelo, rovný či zakřivený nos, vysoko posazené uši, úzké či plné rty, za všemi rysy obličeje se skrývá určitý klíč k informacím o charakteru člověka.

Miroslav Doležal
Foto: oficiální zdroj

 

Dá se říci, že fyziognomika obličeje nás předurčuje pro určité chování, pro jakousi naši životní roli?

Obličej každého člověka je dokonalým odrazem jeho duše. Každá stránka každého rysu vypovídá něco o tom, jací jsme uvnitř. Znalost fyziognomie pomůže objasnit mnohé otázky. Jakmile pomocí fyziognomických znaků zjistíte, jaký člověk je, máte klíč k ostatním stránkám jeho osobnosti a dokážete vyvodit, jaká tato osobnost je, co pravděpodobně udělá a jak se k ní chovat. Dokážete zredukovat obrovskou neznámou, jež je často zdrojem strachu z jiných lidí.

 

Zdá se, že to, jak kdo vypadá, má vliv na to, koho přitahuje. Myslíte si, že tento vliv je větší, než vliv toho, co člověk vyzařuje? Velikost duše přece není vidět, nebo ano?

Člověk si vytváří souvislosti mezi vzhledem a osobností na základě svých osobních zkušeností. Osobní zkušeností každého z nás je také podoba naší vlastní tváře. Člověk s tváří podobnou tomu, kdo ho hodnotí, je považován za důvěryhodnějšího a krásnějšího než odlišnější jedinci. Na zájem též ukazuje šíře zornice. Lidé s rozšířenějšími zornicemi jsou opět považováni za atraktivnější. Tohoto efektu se velmi často používá v marketingu, kdy osobám, které propagují zboží na billboardech, jsou zornice digitálně rozšířeny. Tvář samozřejmě není jedinou částí těla, která ovlivňuje vnímání atraktivity. Další znaky, jako tělesná výška, míra korpulentnosti, poměr pasu a boků, velikost prsou u žen a poměr pasu, ramen a muskulatura u mužů, jsou při hodnocení fyzické atraktivity také důležitými znaky.

 

Nakolik vy sám dáte na první dojem?

Při osobním setkání je pro mne první dojem velmi důležitý. Člověk by si neměl dělat iluze, že špatný dojem lze snadno opravit. Někdy to může trvat velmi dlouho a někdy se to také nemusí podařit vůbec.

 

Týká se fyziognomika výhradně obličeje, nebo i jiných částí těla?

Fyziognomie se zabývá zjišťováním charakterových vlastností podle tvarů těla, zejména pak obličeje, kde pomocí tvaru a rysů obličeje určuje hlavní charakteristické vlastnosti člověka. Spolu s ní se při rozboru osobnosti také využívá i patofyziognomie, která zkoumá zdravotní problémy viditelné na obličeji, a v poslední době i morfopsychologie, která zkoumá zákonitosti mezi vzhledem tváře a psychickým projevem.

 

Je tato věda oficiálně používaná v praxi? A jak si stojí jako vědní obor?

Fyziognomika jako věda je u nás v praxi dosti málo používána. Možná je to tím, že jen málo lidí ví, co fyziognomika umí a jaký může mít pro každého přínos. V jiných zemích (např. Japonsko, USA nebo Anglie) je tomu úplně jinak. Spousta lidí i firem (např. personálních agentur nebo společností zabývajících se průzkumem trhu) využívá plně služeb, které fyziognomický rozbor osobnosti nabízí. Fyziognomický rozbor osobnosti vám mimo jiné může pomoci nejen při přijímání nových pracovníků, ale také při navazování nových vztahů, hledání manželského partnera, výběru obchodního partnera a jednání s ním, a také vám přinese informace o tom, jaké jsou vaše klady a nedostatky, včetně informací o vašem zdravotním stavu.

Miroslav Doležal
Foto: oficiální zdroj

 

Do jaké míry myslíte, že může člověk svoji vizáž ovlivnit či měnit, aby měla pozitivní dopad na jeho povahu?

Za to, jak každý z nás vypadá, nemůžeme vinit nikoho jiného, je to jen náš vnitřní obraz. Čím více poučení ze života si člověk pro sebe vezme, tím větší díl odpovědnosti přebírá za sebe samého. Velkou roli zde hraje čas a nabyté zkušenosti, to, jakou životní cestu si vybere, kudy kráčí, a podle toho také potom vypadá. S každým dalším rokem života bude vaše tvář osobitější. A ať se stane cokoli, bude k tomu mít svůj důvod. Pochopí-li člověk pozadí těchto změn, bude pak mít více (či méně) důvodů k sebeúctě a začnete si sám sebe více vážit.

 

Můžete pro představu čtenářům uvést pár příkladů, jak se na obličeji projevují zdravotní potíže?

Zdravotní potíže na obličeji se mohou projevovat například extrémní bledostí obličeje, což naznačuje onemocnění plic a těžké trávicí potíže, nažloutlá kůže naznačuje poruchy jater a žlučníku, náhlé zežloutnutí v obličeji nám ukazuje, že není v pořádku slezina, žluté zabarvení kolem úst signalizuje potíže s trávením, ledvinami a žlučníkem, hnědé zabarvení okolo úst je signálem onemocnění střev, bledost nosu a jeho okolí ukazuje na příznaky gastritidy a křečí v žaludku, kolaps nebo akutní zápal plic, váčky pod očním víčkem jsou příznakem zatěžování ledvin a příznakem střevních onemocnění apod. Příznaků onemocnění na obličeji je samozřejmě mnohem více, než je zde popsáno, a podrobněji se jimi zabývá patofyziognomie.

 

Jan Evangelista Purkyně byl první, kdo využil fotografii pro zobrazení fází pohybu, studoval fyziologii a psychologii. Odvoláváte se vy sám na jeho práci?

Na práci Jana Evangelisty Purkyně se neodvolávám.

 

Pokud se chceme pokusit odhadnout člověka, se kterým jsme v nějakém jednání poprvé, jaké základní vědomosti z fyziognomiky nám mohou být užitečné?

Chceme-li například odhadnout jednání člověka a jeho reakce při prvním obchodním jednání s ním, můžeme se zaměřit na tyto oblasti:

Vystouplé lícní kosti – ten komu vyčnívají lícní kosti, bude prosazovat svá rozhodnutí bez ohledu na to, zda k tomu získá souhlas ostatních. Takové lícní kosti svědčí o mimořádné odvaze, vytrvalosti v úsilí, silné vůli a politické autoritě. Věnujte co největší maximální pozornost klientům s velkými nosními dírkami. Patří k těm, co utrácejí nejvíc na světě. Omezte svůj čas na přesvědčování klientů s trojúhelníkovými nosními dírkami. Je třeba je hodně dlouho přesvědčovat, než si něco od vás koupí. U klienta s plamínkovými nosními dírkami klaďte důraz hlavně na zábavnou stránku koupě. Má-li klient obdélníkové nosní dírky, snažte se, aby se vámi nabízená koupě zdála co nejrozumnější – a to i kdybyste třeba prodávali nějakou hloupost, například opičku na gumičce. Sklon špičky nosu informuje o dvou zcela odlišných stránkách života. Špička nosu nahoru se pojí s vášnivou mluvou, impulsivností v pracovním životě a celkovou pohodou. Ve zvědavosti tento člověk nemá konkurenci.

Špička nosu skloněná dolů značí rozvážné kroky při plánování kariérního postupu. Tito lidé si uvědomují, jak je pro ně důležité stoupat k metám nejvyšším. Velikost špičky nosu ukazuje, jaké jsou klientovy nároky na finanční zabezpečení. Výrazně drobná špička nosu – kromě společenských výhod, které plynou ze vzhledu takové špičky nosu, je tu ještě jedna skvělá věc – tzv. vědomí blahobytu. Znamená to vnitřní chápání peněz jako symbolu energie, schopností, práce, ocenění. Klienti s nízko položenýma ušima – lidé s takovýma ušima se rozhodují s rozmyslem a po dlouhé úvaze. Začnete-li o koupi vašeho produktu hovořit příliš brzy, vyděsíte je. Klienti s vysoko položenýma ušima – tito klienti se rozhodují většinou okamžitě. Tak to alespoň pro malou ukázku a ve zkratce.

Miroslav Doležal
Foto: oficiální zdroj

 

Jaké jsou například znaky problémových, konfliktních lidí?

Problémoví lidé mívají například:

Husté obočí – negativním aspektem lidí s tímto obočím je to, že jsou často prchliví a netrpěliví, což je spojeno s jejich silnou osobností, která téměř hraničí s diktátorstvím. Mají sklon se uchylovat k fyzickému násilí, když jsou konfrontováni nebo uráženi.

Huňaté obočí – většinou patří k chaoticky založenému člověku. Uspořádat si své myšlenky je pro něj stejně obtížné, jako se shodnout s ostatními lidmi. V nejhorších případech mají lidé s tímto typem obočí sklon k hrubé netaktnosti. Tento typ obočí prozrazuje také člověka velice sobeckého, krutého, zkaženého, který je velmi podezíravý.

Šikmo vzhůru rostoucí obočí – označuje sobeckou, egoistickou osobu, která vyžaduje, aby se všichni řídili podle ní, a je přesvědčena, že má vždycky pravdu. Příliš často ostatní otráví svou jedovatostí, zlovůlí, nedodržováním slibů a tvrdohlavostí.

Malé oči – jsou pokládány za znamení závislosti, nevěrohodnosti a zatvrzelosti. Občas jsou lidé s takovým typem očí skuteční zloduši. Tito lidé nevpustí k sobě a do své soukromé sféry nic a nikoho. Snadno ztrácejí trpělivost, a když mají pocit, že jsou opomíjeni, dokážou velmi rafinovaně trápit lidi kolem sebe.

Oči ve tvaru trojúhelníku – tito lidé mají tendenci ostatní utlačovat, nebo s nimi manipulovat, jsou vypočítaví, podezíraví, krutí a vychytralí.

Oči ve tvaru půlměsíce – vypovídají o falešnosti, takoví lidé jsou většinou milí a je možné je snadno uspokojit, mají velmi málo temperamentu, někdy mívají tendenci získat výhody na úkor každého, koho považují za slabšího. Když je však někdo prokoukne, rychle se stáhnou.

Lidé s rovnými rty – jsou také někdy považováni za nepříjemné diskutéry, kteří se snaží prosadit své stanovisko všemi možnými prostředky. Nezdráhají se oklamat druhé, když si od toho slibují výhodu pro sebe.

Křivá ústa – bývají symbolem neupřímnosti a úskočnosti. Lidé s těmito ústy tíhnou k vytváření svých vlastních pravd, a navíc mají sklon pomlouvat druhé.

 

Dokáže fyziognomika rozpoznat, zda si dva lidé spolu budou rozumět?

S pomocí umění čtení z tváře lze zjistit, jaké typy obličejů se k sobě zvláště dobře hodí a jaké kombinace jsou od samého začátku problematické. Jak to může mezi dvěma partnery fungovat, si můžeme ukázat na dvou krátkých příkladech.

Například kulatý ženský obličej a kulatý mužský obličej spolu v partnerství zpravidla dobře vycházejí. Oba mají podobnou představu o životě a o tom, čeho chtějí dosáhnout.

Muž s trojúhelníkovou tváří je považován za psychicky lehce nevyrovnaného, zatímco žena s kulatou tváří požaduje vedení a oporu. Spojí-li se tyto dva typy tváří v partnerském vztahu, musí být ženě jasné, že bude dost zatížena. Bude se od ní očekávat duševní a fyzická síla, vytrvalost, ochota svého partnera stále znovu motivovat. Její úloha jistě nebude snadná, protože vzhledem k jeho náladovosti budou provokace a dohady na denním pořádku. V profesionálním životě bude spojení těchto dvou typů obličejů jen zřídka kdy úspěšné. Žena s kulatým obličejem nebude vidět důvod, proč by se měla přizpůsobovat obchodnímu partnerovi s trojúhelníkovým obličejem, zvláště když má sama dostatek sil a věcnosti, které jí v práci zajistí všechny výhody.

 

Jak je to s vysokým čelem? Je to kladný rys i pro ženy?

Pokud jde o ženské čelo, mělo by být hladké a zdravě ruměné, mírně oblé, ale ne moc vystouplé, nemělo by být příliš vysoké nebo mělké, ani příliš široké nebo úzké. Nemělo by také zaujímat více než jednu třetinu tváře a mělo by být bez viditelných kostí. Je-li ženské čelo vysoké a široké je podle tradiční čínské fyziognomie předzvěstí manželského neštěstí, ženy s tímto čelem se provdají přinejmenším dvakrát a je zde i předpoklad, že jejich manžel zemře nedlouho po jejich svatbě.

 

Co může člověk dělat s tím, když má rysy, které druhé lidi velmi ruší, ba dokonce je třeba dráždí? Má to brát jako úděl, nebo může něco dělat?

Rysy, které jednoho člověka ruší nebo dráždí, se mohou druhému člověku naopak zdát normální, nebo se mu mohou dokonce na druhém i líbit (např. odstáté uši, velký nos). Nikdo není dokonalý. Nespokojenost s tělem (ať už se třeba jedná o postavu nebo obličej), které jsme do života dostali, je novým fenoménem naší doby. Lidé se dnes neučí přijímat vlastní osud, který jim byl dán do vínku, ale stále větší nároky kladou na to, že všechno má být, tak jak oni si přejí. Neuvědomují si však, že vzpoura proti vlastním vlohám a jejich genetické výbavě má stejně jako každá jiná vzpoura značné nevýhody.

Miroslav Doležal
Foto: oficiální zdroj

 

Do jaké míry ovlivní psychiku a charakter člověka zásah plastického chirurga?

Plastická operace je vždy svým způsobem vzpourou proti vlastnímu tělu, a v jejím pozadí se pokaždé skrývá nespokojenost a odpor k vlastním úlohám života. Jestliže člověk nemá rád sám sebe takového, jaký je, jak ho mohou mít rádi druzí? Jestliže se člověk rozhodne pro plastickou operaci, musí být připraven její výsledek zpracovat i vnitřně, jinak tím okolí neokouzlí a ono bude i nadále reagovat na jeho staré vzorce chování. Samotná plastická operce obličeje ovšem v žádném případě není vždy zárukou ideálně vyladěné duše.

 

Doporučujete tyto zákroky?

Pokud si člověk myslí a je přesvědčen o tom, že mu takový zákrok zcela určitě zvýší jeho image a prestiž ve společnosti, je jen na něm, jak se rozhodne. Velmi často se však stává, že okolí tuto jeho změnu nepochopí kladně, ba naopak začne hledat, jaké důvody dotyčného k této operaci vedly, a co chce touto operací zastřít.

 

Co vlastně vypovídají o mužích vousy? Co myslíte vy – holit či neholit? Má tento trend kromě image vliv i na psychiku?

Tvar i význam mužských vousů se mění s dobou i módou. Vousy však nejsou pouze jen estetickou a módní záležitostí, ale prozrazují o jejich nositeli mnohem víc, než by se zdálo. Vousy zpravidla nemají pouze zakrýt drobné nerovnosti obličeje, ale i přivábit pozornost k jejich nositeli. Veškeré krášlení tváře v našem případě vousů má však vzbuzovat jen pozornost a obdiv. Člověk si tak ušije na míru svůj výraz obličeje, místo toho aby jednoduše odhalil, jaký skutečně je.

 

Stačí vám pro rozbor osobnosti pouze fotografie, nebo je přesnější osobní kontakt?

Pro základní rozbor osobnosti stačí fotografie, nejlépe z občanského průkazu nebo z pasu. Pokud by však mělo jít o podrobnější analýzu obličeje, je osobní kontakt nutný. Při osobním kontaktu je totiž daleko více možností, jak zjistit na obličeji další podrobnější detaily (např. vrásky, barvu kůže apod.) než pouze z jedné fotografie.

Miroslav Doležal
Foto: oficiální zdroj

 

Využívá se fyziognomika v kriminalistice?

Fyziognomie se v kriminalistice využívala v dřívějších dobách v dosti velké míře. Dnes však její postavení v oboru kriminalistiky téměř zaniklo a je nahrazeno novými moderními metodami, např. biometrií nebo antropologickou biotypologií.

 

Jaké si sám v této oblasti kladete nejčastěji otázky? Cítíte ještě nějaké nedostatky, neúplnosti a nepřesnosti?

Kladu si otázku, proč vlastně se lidé fyziognomických rozborů osobnosti bojí a nestojí o to, aby se o sobě dozvěděli spoustu informací, o kterých možná někdy nemají ani zdání a které by jim mohly v jejich životě pomoci. Člověk by měl mít touhu dozvědět se nejen o sobě, ale i o druhých, co nejvíce. Vždyť čtení z tváře pomáhá lidem přijmout sama sebe. A naučí-li se člověk dívat se do vlastní tváře a porozumět tomu, co mu říká, je potom také schopen ocenit i sám sebe jak vypadá.

 

Můžeme se s tímto oborem setkat při studiu na nějaké škole?

Se základy fyziognomiky se můžeme setkat například při studiu na přírodovědných, filozofických a pedagogických fakultách.

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

 

Text: Michaela Lejsková

Foto: archiv Miroslava Doležala

Publisher: www.ibestof.cz

Kontakt: www.fyziognomika.cz, e-mail:info@fyziognomika.cz

Miroslav Doležal
Miroslav Doležal
Miroslav Doležal
Miroslav Doležal
Miroslav Doležal


Tagy: fyziognomika, psychologie, věda

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Ing. Luboš Komárek - manažer oboru vývoje nanotechnologií
Ing. Luboš Komárek - manažer oboru vývoje nanotechnologií

28.03.2021 | Původně vystudoval strojní inženýrství na VUT v Brně a ekonomiku podniku a konkurence na INDEG ...


Ing. Marcel Bělík – ředitel Hvězdárny v Úpici
Ing. Marcel Bělík – ředitel Hvězdárny v Úpici

09.11.2016 | Pohled na hvězdnou oblohu člověka fascinoval již od nepaměti. Vesmír se stal výzvou pro vědce ...


MUDr. Michael Syka - farmakovigilanční manažer
MUDr. Michael Syka - farmakovigilanční manažer

02.11.2015 | Farmakovigilančního manažera pacienti v lékařské ordinaci či zdravotnickém zařízení běžně ...


prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c. - neurovědec
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c. - neurovědec

25.01.2015 | Josef Syka se narodil v Praze v roce 1940. Jeho život je nerozlučně spojen s Akademií věd České ...


Monika Divišová - poradkyně pro výživu
Monika Divišová - poradkyně pro výživu

11.12.2014 | Monika Divišová je poradkyně pro výživu, wellness koučka a spoluzakladatelka centra Wellnessia. ...