50 000 dárců v Českém národním registru dárců dřeně


čnrdd
25.09.2014 12:06 | Michaela Lejsková

V září roku 2014 dosáhl Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) se sídlem v Plzni 50 000registrovaných dobrovolných dárců. Získání takového množství registrovaných nepříbuzných dárcůpo 22 letech od založení registru je třeba považovat především za společný úspěch všechspolupracujících dárcovských a náborových center, jejichž síť pokrývá celou Českou republiku.Dosažení tohoto čísla by jistě bylo satisfakcí pro bohužel předčasně zesnulého zakladatele a po dobu20 let vedoucího lékaře registru – primáře MUDr. Vladimíra Kozu.

čnrdd

 

Připomeňme, že si registr doslovavyvzdoroval, že ho zakládal proti vůli tehdejšího Ministerstva zdravotnictví, které prosazovalo pouzeregistr jediný – zřízený v IKEM, a aktivitu primáře Kozy vnímalo jako škodlivou a síly tříštící.Jeho argumentace, že zdravá konkurence dvou registrů je ve světě běžná a naopak zvýší počet dárcůpro české pacienty, byla tehdy považována za nepodloženou. ČNRDD má v současné chvíli50 000 dárců a především díky němu mohou česká transplantační centra hledat mezi více než70 000 dárci a navíc mají luxus výběru organizování dovozu krvetvorných buněk od zahraničníhodárce ze dvou zajišťujících subjektů - ČNRDD a CSCR v IKEM.

čnrdd

 

Pro laiky, ale i odborníky není jednoduché rozhodnout, je-li dosažení 50 000 nepříbuzných dárcůopravdu výrazný úspěch či v rámci ostatních zemí jde pouze o dohánění již jinde dosaženého.Pokusme se tedy oněch 50 000 dárců zasadit do kontextu nejen republikového, ale i mezinárodního.Kvalitu registru není možno odvozovat pouze od počtu registrovaných dárců (přestože jde o veličinuzásadní), ale nemalou měrou i od věkového složení a především od úrovně typizace tkáňových znaků(dále HLA typizace) registrovaných dárců. Dosavadní zkušenosti jednoznačně prokazují výraznýpříznivý vliv, pokud je transplantace provedena co nejrychleji (než je malignita pokročilá), je-limaximální HLA shoda a je-li dárce mladý (optimálně <35 let). Je logické, že nejlépe tento úkol splníregistry disponující velkým počtem dárců, kteří jsou již při vstupu co nejpodrobněji vyšetřeni(HLA typizováni) a s nízkým mediánem věku dárců. ČNRDD v tomto směru patří k nejkvalitnějšímsvětovým registrům. Má více než 90 % dárců vyšetřených kompletně na všechny základnítransplantační znaky (HLA antigeny), přičemž >40 % je dokonce vyšetřeno výhradně přesnýmia spolehlivými molekulárně genetickými technikami. Kvalitou a rozsahem HLA typizace nemáČNRDD v postkomunistických zemích Evropy konkurenci a v tomto ohledu se vyrovná(či je dokonce předčí) i registrům srovnatelných vyspělých zemí jako je např. Rakousko, Dánsko,Belgie… Medián věku jeho dárců je 37 let, což ho řadí k registrům s největším podílem mladýchdárců.

čnrdd

 

Nakonec naprosto objektivním a neoddiskutovatelným indikátorem celkové úrovně databázeČNRDD jakož i vlastní organizace registru je prestižní mezinárodníWMDA akreditace (World Marrow Donor Association), kterou ČNRDD obdržel v roce 2005 jako 4. registr na světěa v roce 2010 ji obhájil. Mimochodem tuto akreditaci nemá dosud žádný jiný registrpostkomunistických zemí.Zmiňované charakteristiky by však byly jen hrou čísel, pokud by neusnadňovaly splnění hlavního cíleregistru dobrovolných dárců. Tím cílem je včas nalézt kompatibilního a zdravého dárce krvetvornýchbuněk potřebnému pacientovi bez dárce v rodině. Zásadním parametrem efektivity registru je tudížprimárně počet dárců, kteří reálně darovali krvetvorné buňky nějakému pacientovi.

čnrdd

 

Za dobu existenceČNRDD darovalo krvetvorné buňky potřebnému pacientovi již celkem 526 dárců, z toho 361 odběrůbylo pro pacienty v ČR a 165 pro pacienty v zahraničí (data k 31. 7. 2014). V poměru k počtu dárcůtak celosvětově patří ČNRDD mezi 15 nejefektivnějších registrů světa (dle výroční zprávyWMDA).Stejně významnou část činnosti ČNRDD však tvoří i vyhledávání dárců a organizace transportukrvetvorných buněk dárců ze zahraničních registrů pro české pacienty, u nichž nebyl nalezen dárcev registrech českých. ČNRDD je výhradním registrem zajišťujícím tuto činnost v transplantačníchcentrech v Plzni, Hradci Králové a Olomouci, z cca 50 % se pak podílí na programu centra v Brně.Za dobu existence pak nalezl registr zahraničního dárce pro celkem 608 českých pacientů(data k 31. 7. 2014).

čnrdd

 

Pro lepší ilustraci zásadního přínosu ČNRDD pro program transplantacíkrvetvorných buněk v celé ČR uveďme pár dat z roku 2013. Tehdy bylo celorepublikově provedenocelkem 147 nepříbuzenských transplantací kostní dřeně přičemž ČNRRD zajišťoval více než 60 %těchto výkonů a ve více než 10 % (15 dárců) šlo o dárce z ČNRDD. Nezanedbatelný v tomto případěje i asi přínos ekonomický. Jestliže odběr dárce z registru SRN (což je registr, kde je nalezenzahraniční dárce nejčastěji) stojí cca 16 000 €, které se platí z veřejného zdravotního pojištění,potom za odběr dárce ČNRDD není zdravotním pojišťovnám účtována žádná částka. Při 15 dárcíchv roce 2013 tudíž šlo o úsporu 240 000 €, tedy cca 6,5 milionů Kč z prostředků veřejnéhozdravotního pojištění.50 000 dárců a přímý přístup k více než 24 milionům dárců celého světa rozhodně není aniv mezinárodním kontextu málo. Pro transplantační centra ČR a jejich pacienty tedy můžeme mítpozitivní zprávu, že pro více než 90 % z nich nalezneme včas optimálního dárce krvetvorných buněk.A to na počátku byla jen vytrvale realizovaná myšlenka jednoho člověka, kterou do současné podobyrozvinulo systematické úsilí desítek profesionálních a dobrovolných spolupracovníků…Jim a každému z oněch 50 000 dárců patří velký dík!

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., vedoucí lékař ČNRDDprimář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň

čnrdd

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.


čnrdd
Ondřej Vetchý
čnrdd
MUDr. Jana Navrátilová
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd
čnrdd

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Léto Petry Janů bude tak trochu v monterkách
Léto Petry Janů bude tak trochu v monterkách

02.07.2019 | Petra Janů během roku objíždí republiku, absolvuje desítky koncertů, vystoupení a alespoň v létě ...


Léto v Prazdroji 2019 slibuje víc než filmy a hudbu
Léto v Prazdroji 2019 slibuje víc než filmy a hudbu

28.06.2019 | Letošní pivovarské léto potrvá od 4. července až do konce srpna a nabídne všechno, co patří ...


Klienti mobilních operátorů v ČR loni přenesli celkem 368 peabytů
Klienti mobilních operátorů v ČR loni přenesli celkem 368 peabytů

28.06.2019 | Zhruba 330 terabytů denně představuje denní dávku dat, které odbaví největší datacentrum v České ...


5 tipů, jak dobře napsat pracovní inzerát
5 tipů, jak dobře napsat pracovní inzerát

16.06.2019 | Počet osob bez práce je v České republice nejnižší za posledních dvacet dva let. Máme dokonce ...


Polovina zaměstnanců má úraz do dvou let od nástupu do nové práce
Polovina zaměstnanců má úraz do dvou let od nástupu do nové práce

16.06.2019 | Skoro každý třetí den se v Česku stane smrtelný pracovní úraz. Denně se v zaměstnání zraní ...