České podnikatelky za podpory Heleny Kohoutové bourají stereotypy


OCP
10.06.2015 00:08 | redakce

4. červen byl dnem vyhlášení 8. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek – OCP. Na základě ratingu a skóringu odborného garanta, projektu, kterým je CRIF – Czech Credit Bureau, splnilo letos kritéria 17 929 obchodních společností vlastněných ženami. Do semifinále pak odborný garant nominoval a doporučil 649 českých podnikatelek.

OCP

 

Generálním partnerem Ocenění Českých Podnikatelek – OCP je ČSOB, pod jejíž patronací proběhne soutěžní kategorie CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA. Hlavními partnery jsou Allianz pojišťovna, pod jejíž patronací bude udělena CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ, a Microsoft ČR, který je patronem CENY ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY. Auditorem projektu je NSG Morison. Patronkou 8. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je Eva Jiřičná, architektka a majitelka architektonických studií v Praze i Londýně.

„V rámci každého ročníku hovoříme o inovacích a novinkách. V letošním roce jsme zavedli dvě vylepšení. První novinkou je série regionálních odborných setkání. Druhou je registr podnikatelek, což je neveřejný on-line portál, na kterém firmy účastnící se Ocenění Českých Podnikatelek mohou sdílet informace, vyměňovat si zkušenosti, klást  dotazy odborníkům, propojovat se mezi sebou díky uzavřené sociální síti Yammer a čerpat z podnikatelských benefitů, které jsou pro ně připraveny. Pro registrované finalistky je zdarma,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu.

OCP

 

„ČSOB dlouhodobě vnímá vývoj a zavádění moderních technologií do platebního styku jako trend, který každým rokem následuje stále větší počet podnikatelů. Tyto moderní trendy se snažíme podporovat, a proto jsme iniciovali realizaci společensko-odborných setkání podnikatelek v regionech, kde se snažíme ukazovat nové možnosti usnadňující podnikání a bourat stereotypy v pohledu podnikatelů na nás jako bankovní instituce. Vedle představování nových platebních metod zároveň poskytujeme informace, jak si lépe chránit byznys. Rádi sdílíme, jakým způsobem se banky dívají na své klienty, a nasloucháme tomu, jak lépe naplnit podnikatelskou představu o vzájemné spolupráci. Víme, že moderní technologie jsou klíčem k úspěchu. Loni vzrostl počet našich klientů z řad podnikatelů, kteří využívají nových platebních metod o 17 %, a vítáme možnost i touto cestou přispět k našemu cíli – usnadnit podnikání i českým ženám-podnikatelkám,“ říká Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB, která je nově generálním partnerem Ocenění Českých Podnikatelek.

„Naše analýzy zpracované z aplikace obchodních informací Cribis pro soutěž OCP ukazují, že například v kategorii stáří firem do 10 let se nachází celkem 66 % firem vlastněných ženami oproti 53 % firem vlastněných muži. Obecně totiž platí, že i když ženy začaly s podnikáním po revoluci mnohem později než muži, tak počet jimi vlastněných firem se v poslední době poměrně rychle zvyšuje. Je navíc potěšitelné, že mezi firmami vlastněnými ženami jsou i takové, jejichž roční obrat dosahuje až 4,5 miliardy korun. Věřím, že tento trend bude pokračovat i v budoucnosti,“ uvádí Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže Ocenění Českých Podnikatelek.

OCP

 

Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední podniky, Microsoft ČR, uvádí: Důležitým tématem dneška je flexibilita a mobilita v byznyse i životě. Mobilní podniky rostou až dvakrát rychleji než ostatní, a jsem proto rád že díky OCP můžeme českým podnikatelkám ukázat nové nástroje, které jim i jejich zaměstnancům pomohou pracovat a řídit byznys bezpečně odkudkoli.

„Těším se na nový ročník šikovných žen podnikatelek, které díky inovacím rozvinuly ještě více svoje podnikání. Loňská vítězka naší kategorie paní Taťána Džavíková z firmy AGD Print s.r.o. dokázala díky inovacím propojit technologický svět tisku například s péčí o ještě nenarozené děti. A vím, že dnes se věnují novým technologiím od potisku ‚nepotisknutelného‘ až po vývoj záchranářských technologií pro potápěče. Opravdu se velmi těším, že se potkám s dalšími takto osvícenými podnikatelkami, které svou práci dělají krom jiného i srdcem,“ komentuje Šárka Dolanská, regionální ředitelka Allianz pojišťovny.

OCP

„Naším cílem je ukázat podnikatelkám, že jejich podnikání nemusí mít mantinely. Například díky lepší prognóze v ekonomice, slabšímu euru, klesajícím cenám energie a stabilnější situaci v bankovní sféře by měly být následující 3 roky zásadním obdobím pro rozjezd či expanzi exportu nebo pro rozvoj v oblasti inovací, nového segmentu, akvizic a celkově nového dalšího směru v podnikání. Ženy podnikatelky se musí přestat bát a začít více riskovat. A právě tato soutěž by jim měla dodat kuráž,“ komentuje podnikatelské prostředí auditor projektu OCP Petr Šíma, partner poradenské firmy NSG Morison, která má s českými podnikateli zkušenosti více jak 22 let.

OCP

 

Kritéria hodnocení:

Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2011–2013, minimální roční  obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2013) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Soutěžní kategorie:

„ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ“

Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10–30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30–80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

OCP

 

 „CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA“

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.

„CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft“

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena. 

„CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz“

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena. 

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 poukazuje na společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen a pomáhá budovat hrdé Česko. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled a ještě větší uspokojení z podnikání.

OCP

 

Podnikatelky nyní mají možnost podávat přihlášky do letošního ročníku soutěže, a to až do uzávěrky dne 25. září 2015 ve 12 hodin. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 5. listopadu 2015 v prostorách Kongresového centra v Praze. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

 

Další partneři 8. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek – OCP jsou:

DHL Express – přepravní partner

MasterCard – partner

Vodafone – partner

E.ON – partner

ALO diamonds – partner

TLC – Top Language Centre – partner

CEMI – partner

Verdi Capital – partner

Ogilvy Public Relations – partner

Miele – partner

AMSP ČR – partner

Dilmah – partner

Léčebné lázně Jáchymov – partner

Zátiší Group – partner

Buddha-Bar Hotel Prague – partner

- Konec –

 

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Dani Vrbů, PR & Communications Manager

Tel: 775 718 870

Email: helas@helas.org

 

O zakladateli:

Agentura Helas

Agentura Helas je zakladatelem prestižní soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP a zakladatelem projektů, kterými jsou dámský klub COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, společenský klub HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB a webový portál PonikatelkaOnline.cz. Dále je organizátorem soutěže Exportní cena DHL UNICREDIT a ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu. Je výhradním provozovatelem historických sálů v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba v centru Prahy. Osmnáct let je agentura specialistou v oboru „event management“, pořádá společenské, odborné, kulturní a sportovní akce.

http://www.helas.orghttp://www.helas-ladies-club.czhttp://www.hnec.cz, www.PodnikatelkaOnline.cz, www.stiky.cz, www.exportnicena.cz

 

O generálním partnerovi:

ČSOB

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Na českém trhu působí skupina ČSOB zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a ČMSS. Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele. Do produktového portfolia skupiny ČSOB patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. V rámci konceptu bankopojištění nabízí také produkty sesterské ČSOB Pojišťovny.

OCP

 

O odborném garantovi:

O CRIF – Czech Credit Bureau

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny, leasingové a factoringové či splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Společnost dále provozuje registr ELIXIR, který mapuje profesní historii finančních a pojišťovacích poradců a makléřů. Prostřednictvím svého portálu www.cribis.cz  poskytuje komplexní ekonomické informace o českých firmách a detailní údaje o vlastnických vazbách. Od června tohoto roku jsou v rámci portálu www.cribis.cz přístupné také ekonomické informace o firmách ze Slovenské republiky a data z katastru nemovitostí ČR. Nástroje pro hodnocení ekonomické situace municipalit a bytových družstev nabízí pod značkou iRating.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. byla založena v roce 2000. Na Slovensku má sesterskou společnost CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.. Od roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF, která působí v italské Bologni a dnes je čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.

www.crif.cz

 

O auditorovi:

NSG MORISON

NSG Morison je česká nezávislá poradenská společnost, slavící letos 20. výročí na českém trhu. Od roku 1993 poskytuje služby firmám všech velikostí (od velkých, středních až po rodinné firmy) a to v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, znaleckých služeb, práva, podnikového a personálního poradenství. NSG Morison zaměstnává skoro 60 odborníků.

V roce 1999 vstoupila do prestižní celosvětové asociace poradenských společností Morison International, kde je dodnes jediným českým zástupcem. NSG Morison založil současný řídící partner Martin Novotný, společně s partnerem oddělení podnikových financí a oceňování Petrem Šímou. Pro více informací: www.nsgmorison.cz

 

O hlavním partnerovi:

Allianz pojišťovna

Je součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz Group. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny a uzavřela téměř 9 milionů pojistných smluv. Začínala s nabídkou životního pojištění a postupně přidala pojištění majetku. Od roku 2000 nabízí Allianz také povinné ručení. Dnes má svou šíří i nabídkou služeb v autopojištění jeden z nejlepších produktů na trhu. I ostatní typy majetkových a životních pojištění dokáží plně uspokojit jak privátní, tak firemní zákazníky. Značka Allianz, která letos slaví 123. narozeniny, patří mezi stovku nejsilnějších značek naší planety a každoročně své postavení vylepšuje. Buďte vítáni v Allianz - www.allianz.cz

 

O hlavním partnerovi:

Microsoft v České republice

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb, zařízení a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Odpovědnost vůči zemi, v níž působíme, vždy byla součástí naší strategie. Podporujeme oblasti, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost ČR a v nichž může mít naše zapojení významný dopad. V ČR se zaměřujeme na rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a související modernizaci školství a výuky, podporu inovací a podnikání (start-upů), posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí technologií, a využívání IT pro zapojení znevýhodněných lidí do práce a zefektivnění práce neziskových organizací. Rozvoj podnikání podporuje i obchodní model Microsoftu - spolupracujeme s více než 3000 partnerskými firmami, většinou malými a středními podniky, které pro své zákazníky vyvíjejí řešení postavená na našich technologiích. Dohromady zaměstnávají na 40 000 lidí, což je významný příspěvek k podpoře zaměstnanosti a rozvoji inovací v ČR.  V Česku působíme od roku 1992 a máme zhruba 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype). www.microsoft.com

OCP
OCP
OCP
OCP
OCP
OCP
OCP
OCP
OCP
OCP
OCP
OCP
OCP
OCP

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní

26.05.2020 | Jak produktivně spolupracovat, když nejste spolu? To je otázka, kterou teď řeší mnoho vedoucích ...


Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha

08.04.2020 | Současná situace mnoha lidem převrací život, řada z nich doma hledá, čím by se zaměstnali, ...


Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty
Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty

06.04.2020 | Kolaborativní robot dokáže spolehlivě a bezpečně sterilizovat místnosti, ve kterých se nachází ...


Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.
Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.

06.04.2020 | Panika z koronaviru se dotkla téměř všech aspektů našich každodenních životů - od změny pracovního ...


Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou
Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou

06.04.2020 | České firmy jsou dnes silně konfrontovány se situací, na níž neměly čas se připravit. Homeoffice ...