Jak se města mohou účinně připravit na dopady klimatických změn


Czech Globe
17.05.2015 17:20 | redakce

Vědci z Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) koordinují rozsáhlý projekt přípravy adaptačních strategií na zmírnění dopadů klimatických změn pro města. V návaznosti na probíhající Evropskou konferenci o adaptacích na klimatické změny v Kodani usilují o to, aby se problematika klimatických rizik stala běžnou součástí plánování ve městech.

V lednu 2015 Centrum výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) zahájilo spolupráci s univerzitami, zástupci z neziskových organizací a vybraných měst na mezinárodním projektu UrbanAdapt. Projekt s podporou Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů se zaměřuje na přípravu adaptačních strategií a začlenění ekosystémově založených přístupů do strategických a plánovacích procesů města. Cílem projektu je rozvoj účinných adaptačních řešení v pilotních městech Praze, Brně a Plzni.

„Celkovým cílem projektu je začít řešit problematiku adaptací na klimatické změny ve městech a tím usměrnit rozhodování tak, aby bralo v potaz možná rizika a umožnilo otevřené cesty pro udržitelná adaptivní opatření,“ upřesňuje zadání hlavní řešitel projektu a vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny, David Vačkář z CzechGlobe. V současnosti totiž nejsou adaptační opatření součástí strategických plánů většiny měst a města tak nemají dostatečný nástroj k přípravě na probíhající či předpokládané proměny přírodního prostředí.

Přínosy projektu budou podle hlavního řešitele spočívat nejenom v přijetí adaptačních strategií.

„Chceme přispět rovněž k celistvějšímu pohledu na správu ve městech ve světle měnícího se prostředí“, specifikuje další cíl. „Je potřeba si uvědomit, že svět se bude měnit a města na tyto změny musejí reagovat v předstihu, jinak může být ohrožena budoucí kvalita života ve městech. Ta mohou vypadat úplně jinak než dnes, jak ukazují příklady vývoje z evropských měst, která jsou na čele adaptační politiky,“ přibližuje celkovou vizi projektu ředitel CzechGlobe, prof. Michal V. Marek. Například v Kodani, kde se koná zmiňovaná evropská adaptační konference, platí od roku 2010 pravidlo, že každá budova se sklonem střechy menším než 30 stupňů musí mít zelenou střechu. Město předpokládá růst těchto zelených ploch zhruba o 5 tisíc čtverečních metrů ročně, což by mělo přispět ke zlepšení mnoha vlastností prostředí a uhlíkové neutralitě do roku 2025.

Czech Globe

 

Dosavadní výstupy projektu:

V rámci projektu nyní dokončujeme důkladné zhodnocení nejenom možných rizik a dopadů klimatických změn, ale rovněž se zaměřujeme v součinnosti s městy na jejich zranitelnost a adaptační kapacitu,“ říká odborná koordinátorka projektu Eliška Krkoška Lorencová z CzechGlobe. V týdnu 20. – 24. dubna 2015 se konalo první kolo participačních seminářů projektu UrbanAdapt v pilotních městech.

Cílem seminářů bylo sezvat důležité aktéry pro rozhodování k jednomu stolu a zahájit hlubší debatu o adaptačních řešeních a opatřeních,“ řekla k účelu organizátorka semináře v Brně a spoluřešitelka projektu Marie Fikoczková z Nadace Partnerství. „Projekt UrbanAdapt, na kterém se podílíme, přispěje k začlenění těchto opatření do městského strategického plánování,“ doplňuje Petr Štěpánek z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V rámci seminářů byla v  městech identifikována hlavní témata související zejména s nárůstem extrémních teplot, povodňovým rizikem, nedostatečným zasakováním srážkové vody, ale i kvalitou zeleně ve městech.

„Například v Plzni vidíme největší potenciál v opatřeních, jejichž cílem je reagovat na dopady změny klimatu spojené s nárůstem extrémních teplot a rozvojem tepelného ostrova města. Dalším výrazným tématem je péče o kvalitní městkou zeleň, vytvoření drobných přírodě blízkých protipovodňových opatření a zlepšení zasakování srážkové vody, zachycování srážkové vody a její opětovné využití a v neposlední řadě zajištění dalšího zdroje pitné vody pro město“ vyjmenovává možná řešení Pavlína Valentová, z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Projekt UrbanAdapt trvá do dubna 2016 a bude zakončen velkou mezinárodní konferencí, kde budou prezentovány jak zkušenosti a výsledky samotného projektu, tak zahraniční příklady včetně přítomnosti islandského partnera, Institutu pro udržitelný rozvoj Islandské univerzity v Reykjavíku. „Projekt by měl ukázat, že prostředí ve městech lze za využití přístupů rozumné a participativní správy setrvale zlepšovat a že lze reagovat na nové výzvy, které změna klimatu přináší.“, uzavírá hlavní řešitel David Vačkář.

Doplňující informace 

Projekt UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 

webové stránky projektu:

http://urbanadapt.cz/

webové stránky Evropská konferenci o adaptacích na klimatické změny:

http://www.ecca2015.eu/

KomentářeKategorie
Příbuzné články
V novém tajemném klipu kapely Melodica si zahrála i Miss Czech Republic Kopíncová
V novém tajemném klipu kapely Melodica si zahrála i Miss Czech Republic Kopíncová

15.01.2021 | Po velkém výpravném klipu s Lucií Vondráčkovou, Davidem Gránským a Mirkem Šimůnkem „Válka“, ...


Ve kterých oborech a profesích nemají lidé perspektivní vyhlídky?
Ve kterých oborech a profesích nemají lidé perspektivní vyhlídky?

12.01.2021 | Koronavirová krize řádně zacvičila pracovním trhem. Některé obory na ni doplatily více než ...


Cukrářskému mágovi pokřtili knížku Bílá, Kopta, Bebarová, Křížková i Konvalinková
Cukrářskému mágovi pokřtili knížku Bílá, Kopta, Bebarová, Křížková i Konvalinková

10.12.2020 | Cukrářský mág Josef Maršálek, který pracoval i pro Buckinghamský palác nebo nejslavnější ...


Petra Černocká jako ambasadorka Vlčích máků v obrazech
Petra Černocká jako ambasadorka Vlčích máků v obrazech

11.11.2020 | Celkem 25 umělců se zapojilo do unikátního projektu Vlčí máky v obrazech a v rekordně krátké ...


Heidi Janků je bez práce, nenaříká, ale pomáhá!
Heidi Janků je bez práce, nenaříká, ale pomáhá!

05.11.2020 | Heidi Janků je jednou ze zpěvaček, která kvůli restritktivním opatřením v souvislosti se současnou ...