Malé a střední podniky očekávají mohutný příděl EU dotací, administrativní zátěž přetrvává


Karel Havlíček, foto: Lenka Hatašová
25.09.2014 13:40 | Michaela Lejsková

Z evropských fondů přiteče v období 2014-2020 téměř 24 mld. EUR. Dvě třetiny firem plánuje o dotace požádat. Přibližně čtvrtina těch, které v minulém období dotaci získaly, o ni však neplánuje požádat znovu. Hlavními důvody jsou komplikovaná administrativa, nadměrná kontrola a častá změna podmínek během realizace. 

Praha, 25.9.2014.  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Komerční bankou představuje obsáhlý průzkum, jenž se v detailu zabývá dotační problematikou z pohledu firem i obcí. Průzkum realizovala agentura IPSOS. Dotazováno bylo 500 subjektů (400 firem a 100 obcí), které v minulém programovacím období získaly dotaci. 

V letech 2014-2020 bude ČR čerpat podobný objem dotací jako v předcházejícím období 2007-2013, tedy necelých 24 mld. EUR. Značný zájem firem o získání dotací na svůj rozvoj trvá, ale často jsou slyšet i stížnosti. Jako nejslabší stránky systému jsou vnímány administrativní náročnost, roztříštěnost zdrojů informací, nadměrná kontrola a časté průběžné změny podmínek ze strany poskytovatelů dotací.

Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR uvádí: Palčivým problémem je následná kontrola uzavřených dotačních projektů po několika letech ze strany finančních úřadů, které mají zcela odlišný názor na provedení projektu než poskytovatel dotace v době jeho realizace a nekompromisně trestají firmy vracením dotací vč. penále. Toto se může odrazit v opadajícím zájmu malých a středních podniků o dotace, a to nechceme.“ 

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: „ Firmy, které využívaly nebo využívají dotační prostředky, začíná strašit hrozba vrácení dávných dotací. Jednalo-li se o cílený podvod, potom je vše v pořádku, ale horší je to, že se často jedná o velmi diskutabilní, navíc likvidační sankce. Kontroly většinou provádějí úředníci, kteří s odbornou problematikou nemají nic společného, přesto rozhodují, často intuitivně, o osudu firem. Spolehlivě tím odrazujeme od dalšího čerpání, riziko sankcí po několika letech nebude ochoten nikdo podstoupit.“

Karel Havlíček, foto: Lenka Hatašová

Karel Havlíček, foto: Lenka Hatašová

 

Odborné poradenství řeší složitou administrativu 

Stále však platí, že dotace budou pro české firmy představovat obrovskou finanční injekci. Velké firmy mají dostatečné vnitřní kapacity na mapování příležitostí i zpracování samotných žádostí. Oproti tomu pro většinu  malých a středních podniků  i obcí je spolupráce s poradenskými firmami nepostradatelná. Nově ale vyhledávají pomoc i u svých bank, které je dokážou obsloužit nejen úvěrově, ale i ve smyslu dotačního poradenství.

Iveta Ocásková, ředitelka korporátního bankovnictví KB říká: „V období 2014-2020 bude zachován princip vyplácení dotací „ex post“. Tedy nejprve bude muset příjemce projekt zrealizovat a teprve poté mu bude dotace vyplacena.  Z tohoto důvodu v minulém programovacím období 25% všech příjemců dotací využilo k financování podpořených projektů bankovní úvěr. Do budoucna stejně uvažuje téměř polovina subjektů. Jsem  ráda, že v této oblasti patříme mezi lídry na trhu a to i díky odbornému poradenství našich specialistů v regionech už od roku 2007.Jelikož průzkum nepochybně prokázal, že poradenství bank si MSP i obce váží,   připravujeme podstatné rozšíření našich služeb tak, abychom našim klientům ještě více pomohli prodrat se dotační administrativou. Věřím, že smysluplné využití dotačních zdrojů pomůže posunout naše podnikatele k vyšší konkurenceschopnosti, a to nejen na našem malém lokálním trhu. Je známo, že dotace nejsou samospasitelné. Ale při spojení s dobrým nápadem, správným obchodním přístupem, efektivní výrobní technologií a  neutuchajícím tahem na branku jsou určitě vítanou injekcí. 

Průzkum jednoznačně ukazuje, že spolupráce s externím poradcem je při zpracování žádosti běžná. Firmy se však žádosti o dotace samy píšou častěji než obce. Tento fakt souvisí s mnohdy velmi specifickými žádostmi firem, kdy se jedná o oblasti, které vyžadují elementární odbornost a součinnost ze strany žadatele je pro úspěch žádosti nezbytná. Zpoplatnění se liší, obce častěji platí pouze fixní poplatek než tzv. „success fee“, poplatek v případě úspěšného schválení žádosti. Větší obce byly oproti malým mnohem samostatnější ve zpracovávání dotací, polovina si žádost zpracovala sama. Menší využití externího poradenství plyne zcela jistě ze získaných zkušeností z minulého programovacího období a větší administrativní kapacity. 

Dále obce žádaly o dotace dvakrát častěji než podniky. Platí zároveň, že čím větší subjekt, tím vyšší částky žádá. Obce i podniky nejvíce žádaly o dotaci v rozmezí od jednoho do pěti milionů Kč. Nejčastěji žádaná částka u firem byla 3,8 milionu korun, u obcí 3 miliony korun. Obce očekávají, že jim dotace pokryje 80 % nákladů celého projektu, firmy jsou skromnější. 

Radek Basár, zástupce ředitele pro marketing a komunikaci k tomu dodává:Komerční banka jako vedoucí banka na MSP trhu je rovněž zprostředkovatelem zvýhodněných úvěrů a záruk ze zdrojů evropských finančních institucích jako jsou Evropská Investiční banka či Evropský investiční fond. Objem načerpaných prostředků byl loni v KB nejvyšší na českém trhu. KB navíc pro Státní fond rozvoje bydlení administruje, v rámci Projektu rozvoje znevýhodněných městských zón - Program JESSICA,  jeden z mála fungujících finančních nástrojů v Česku. Přes Program JESSICA poskytujeme zvýhodněné úvěry na rekonstrukce a modernizace bytových domů a zajištění moderního sociálního bydlení. Chceme být dlouhodobým a stabilním partnerem firem, který je schopen financovat rozvojové projekty s dotací z EU a navíc jim ještě zajistit další výhody díky našim inovativním zvýhodněným produktům. 

 

Zatímco v minulosti úvěr od banky využila cca čtvrtina obcí i firem, do budoucna nad tím přemýšlí téměř polovina. Tento trend svědčí o zkušenostech firem s opožděnými platbami od poskytovatelů dotací, kdy firmy tuto situaci řeší vyšším čerpáním úvěrů na realizaci projektů.. 

Zdroj: AMSP ČR

 

Karel Havlíček, foto: Lenka Hatašová

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Modicon odstartoval dějiny automatizace a dodnes udává krok v průmyslových provozech
Modicon odstartoval dějiny automatizace a dodnes udává krok v průmyslových provozech

21.05.2019 | Před více než padesáti lety snila skupina inženýrů z Bedfordu ve státě Massachusetts o tom, ...


Ocenění SAP Partner Excellence Award pro Accenture
Ocenění SAP Partner Excellence Award pro Accenture

09.05.2019 | Společnost Accenture získala šest ocenění SAP Partner Excellence 2019, která se udělují nejlepším ...


Proč jsou úzkosti a strachy v práci jsou signálem přetížení
Proč jsou úzkosti a strachy v práci jsou signálem přetížení

06.05.2019 | Málokdo o nich mluví, ale mnoho lidí je prožívá. Profesní strachy a úzkosti jsou důležitým ...


Novým generálním ředitelem společnosti DHL Express pro Českou republiku se stává Luděk Drnec
Novým generálním ředitelem společnosti DHL Express pro Českou republiku se stává Luděk Drnec

15.04.2019 | Společnost DHL Express, poskytovatel expresních logistických služeb, oznámila jméno nového generálního ...


Střídání profesí začíná být trendem. Jak najít tu pravou?
Střídání profesí začíná být trendem. Jak najít tu pravou?

11.04.2019 | Nejenom mladí tápou a hledají své „ideální“ profesní uplatnění. Nespokojenost v práci ...