Tomáš Hanák vyhlásil výsledky 8. ročníku Ocenění českých podnikatelek


Ocenění českých podnikatelek 2015
09.11.2015 08:36 | redakce

Na slavnostním galavečeru byly oceněny vítězky 8. ročníku celorepublikového projektu Ocenění Českých Podnikatelek. Nejúspěšnější české podnikatelky získaly ocenění ve třech kategoriích podle velikosti firmy a také tři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. OCP bylo založeno v roce 2008 a jeho cílem je podpora českých žen, podnikatelek.

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

 

„Počet přihlášených žen roste každým rokem a to je pro mě důkazem, že se naplňuje jedno z důležitých poslání projektu – budovat hrdé Česko! Přejeme si nalézt a představit české ženy podnikatelky, které naplnily své sny a touhy v pracovním životě a jsou ochotny se o ně podělit a inspirovat další. Každá z oceněných žen měla jiný motiv začít podnikat a má jiný životní příběh, ale mají společnou vnitřní sílu, která bude nyní inspirovat a povzbuzovat ostatní. Společnou vlastností je vytrvalost, nadšení, zodpovědnost a odhodlání,“ říká zakladatelka projektu, Helena Kohoutová.

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

Na základě ratingu a skóringu odborného garanta projektu, kterým je CRIF – Czech Credit Bureau, bylo letos vybráno 17 929 obchodních společností vlastněných ženami. Do semifinále pak odborný garant nominoval a doporučil 649 českých podnikatelek s obratem od 10 miliónů Kč ročně do cca 4 miliard Kč ročně. Z tohoto počtu vzešlo 86 finalistek, které porotci osobně kontaktovali, protože v projektu se kromě ekonomických výsledků hodnotí také osobní a podnikatelský příběh. V kategorii Malá firma se letos kvalifikovalo 55 finalistek, v kategorii Střední firma je to 21 finalistek a konečně v kategorii Velká firma postoupilo 10 finalistek.

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

 

Pravidelně aktualizované statistiky o vývoji ve firmách zpracované z aplikace Cribis ukazují, že za období 2005 - 2015 vzrostl z 9% na 14% podíl obchodních společností výhradně ve vlastnictví žen. Z tohoto trendu je zřejmé, že ženy jsou stále lépe připraveny na sebe vzít i rozhodující odpovědnost za řízení firem. Tento trend hodnotím pozitivně a věřím, že bude pokračovat i v budoucnosti. Není přitom náhodou, že nejvíce, konkrétně více než třetina žen, aktuálně podniká v obchodu. Z praxe totiž dobře vím, že ženy jsou příjemné, ale zároveň vytrvalé a důsledné ve vyjednávání, což jsou jistě vhodné vlastnosti k tomu, aby byly v této oblasti podnikání úspěšnésděluje k aktuálnímu ročníku soutěže místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

 

Auditor projektu, poradenská firma NSG Morison, rovněž každoročně připravuje analýzu chování českých podnikatelek. Petr Šíma, zakládající partner této poradenské firmy, komentuje: „Přestože sledované firmy vlastněné ženami již překonaly finanční krizi, obraty a nasmlouvané zakázky mají stoupající tendenci, budoucí vyhlídky na zachování firmy jsou stále alarmující. 70 % firem po 15-20 letém podnikání nemá jasného nástupce. Ženy, na rozdíl od mužů, méně lpí v podnikání na maximálním výkonu, co se zisku týče a více upřednostňují i lidskou stránku podnikání, což je výhoda, avšak pro variantu případného prodeje firmy nedosahují zajímavého EBITU, který by přilákal případného investora.“

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

 

Celoroční záštitu celému projektu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. „O udělení záštity jsem nepochyboval ani vteřinu. Vždyť máme tolik schopných manažerek, majitelek firem, které dokázaly vybudovat a řídit své firmy a k tomu plnit i své náročné rodinné povinnosti. Jejich práce a nasazení jsou úctyhodné,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

Nad slavnostním galavečerem poskytla záštitu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Dovolte, abych ocenila vaše aktivity, které podporují české ženy, podnikatelky. Mohu Vás ujistit, že podporuji projekt, který oceňuje transparentní firmy s dobrými ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou zodpovědnost drženou v rukou českých žen,“ uvedla ministryně ve svém vyjádření.

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

 

Na galavečeru bylo vyhlášeno 12 vítězek v kategoriích malá, střední a velká firma, Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka, Cena za inovativní řešení pod patronací Allianz a Výjimečný růst firmy pod patronací Microsoft:

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

Vítězky 8. ročníku projektu:

 

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

MALÁ SPOLEČNOST

1. Home Care Promedica, s.r.o.                     Lucie Viterová

2. AVIAN-M.Z. s.r.o.                                   Petra Lauberová

3. Prokontrol s.r.o.                                     Karolina Pokorná

 

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

1. NC WEGA spol. s r.o.                              Ivana Černohorská

2. Advantage Consulting s.r.o.                      Olga Hyklová

3. ROMEX s.r.o.                                        Jana Kotková

 

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

VELKÁ SPOLEČNOST

1. SIKO KOUPELNY a.s.                               Jaroslava Valová

2. DAMA spol. s r.o.                                   Iveta Kotenová

3. Aliaz - Ocelové konstrukce s.r.o.                Eva Pešková

  

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Stroom Dub o.p.s.                                      Pavla Čechová Švepešová

 

Jsem velmi ráda, že jsme v letošním ročníku ocenili podnikatelku výjimečnou nejen z hlediska ekonomických výsledků jejích firem, ale především ženu, která se věnuje velmi prospěšným sociálním projektům a svým osobním nasazením pozitivně ovlivňuje život ve svém regionu,“ říká Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB.

 

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft

ELRON CZ s.r.o.                                        Eva Vejšická

9 z 10 společností Fortune 500 z roku 1955 již nyní neexistuje. Důvod je prostý. Tyto společnosti neinovovaly dostatečně rychle. Jenže i inovace se mění – dříve byly skokové a nárazové, například v IT bylo běžné inovovat jednou za 3-5 let. Každá inovace znamenala vysokou investici, což některé společnosti odrazovalo, ale ty, které tyto náklady byly ochotny zaplatit, získaly obrovskou konkurenční výhodu. Toto se nyní změnilo – cloudové technologie dávají i menším společnostem možnosti, které dříve byly dostupné pouze pro velké podniky. Především ale nabízejí inovaci jako službu – cloudová řešení se postupně vylepšují, takže neustále máte ty nejnovější funkce jako první na trhu. A to bez velkých pořizovacích nákladů, což představuje ideální řešení pro malé a střední podniky,“ doplňuje Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy, Microsoft ČR.

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015 

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz

TEREZIA COMPANY s.r.o.                          Terézia Svátová

„Allianz pojišťovna dlouhodobě podporuje inovační prostředí a inovace obecně. Chápeme proto, jak obtížné je vrhat se do neznáma a sázet na nevyzkoušené postupy. Za hlavní faktory, z vlastní zkušenosti, považujeme odvahu, vizi, energii a sílu dotáhnout nové věci až ke zdárnému konci. Je důležité, aby firma zdravě prosperovala a uměla se inovativně vyrovnat i s nepříznivým vývojem situace na trhu. Naše letošní vítězka, paní Terézia Svátová, se společností TEREZIA COMPANY s.r.o., velmi inovativně podtrhuje ve svém podnikání zdraví a jeho nezbytnou podporu i v době, kdy se zdraví být cítíme a to za pomoci přírodních preparátů. Výrobky této společnosti i já sama dlouhodobě využívám a těší mne další řady výrobků, které společnost TEREZIA COMPANY s.r.o., uvádí na trh a je v tom velmi úspěšná,“ shrnuje regionální ředitelka společnosti Šárka Dolanská.

  

Hodnotící kritéria:

Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2011-2013, minimální roční  obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2013) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

Rozdělení soutěžních kategorií:

V první kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10–30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30–80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

 Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

Dále se hodnotí 3 zvláštní ocenění:

 „CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti.

„CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft“ hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází.

 „CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz“. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

 

Více o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

O zakladateli:

Agentura Helas

Agentura Helas je zakladatelem prestižní soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP a zakladatelem projektů, kterými jsou dámský klub COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, společenský klub HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB a webový portál PonikatelkaOnline.cz. Dále je organizátorem soutěže Exportní cena DHL UNICREDIT a ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu. Je výhradním provozovatelem historických sálů v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba v centru Prahy. Osmnáct let je agentura specialistou v oboru „event management“, pořádá společenské, odborné, kulturní a sportovní akce.

www.helas.org - www.helas-ladies-club.cz - www.hnec.cz - www.PodnikatelkaOnline.cz - www.stiky.cz - www.exportnicena.cz

 

O generálním partnerovi:

ČSOB

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Na českém trhu působí skupina ČSOB zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a ČMSS. Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele. Do produktového portfolia skupiny ČSOB patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. V rámci konceptu bankopojištění nabízí také produkty sesterské ČSOB Pojišťovny.

 www.csob.cz

 

O odborném garantovi:

O CRIF – Czech Credit Bureau

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s poskytuje svým klientům webovou aplikaci Cribis, která je spolehlivým datovým zdrojem obsahujícím informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 hlavních, přehledně unifikovaných a komplexních informačních zdrojů. Aplikace Cribis každému uživateli umožňuje především řídit jeho rizika v obchodních vztazích. Z aplikace Cribis čerpá vybraná data portál www.informaceofirmach.cz určený podnikatelům pro bezplatné prověřování základních informací o jejich obchodních partnerech. Společnost také přináší svým klientům komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu, jak komerčních, tak nekomerčních společností nebo také municipalit.

CRIF – Czech Credit Bureau je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. byla založena již v roce 2000. Jediným akcionářem společnosti je její mateřská společnost se sídlem v Itálii. Na Slovensku působí prostřednictvím své sesterské společnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

www.crif.cz

www.informaceofirmach.cz

 

O auditorovi:

NSG MORISON

NSG Morison je česká nezávislá poradenská společnost, která bude působit na českém trhu brzy již čtvrt století. Od roku 1993 poskytuje služby firmám všech velikostí (od velkých, středních až po rodinné firmy) a to v  oblastech daní, účetnictví, práva, strategického podnikového managementu, auditu, finančního poradenství, či HR služeb. NSG Morison zaměstnává přes 50 odborníků.

V roce 1999 vstoupila do prestižní celosvětové asociace poradenských společností Morison International, kde je dodnes jediným českým zástupcem. Spojením bohatých znalostí z domácího trhu  a zkušenostmi zahraničních kolegů firem v rámci asociace Morison International umožňujeme nabídnout klientům komplexní přístup k jejich potřebám a požadavkům a zároveň jim nabídnout individuální řešení.. NSG Morison založil současný řídící partner Martin Novotný, společně s partnerem oddělení podnikových financí  Petrem Šímou.

Pro více informací: www.nsgmorison.cz  nebo radka.pracharova@nsgmorison.cz

 

O hlavním partnerovi:

Allianz pojišťovna

Je součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz Group. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny a uzavřela téměř 9 milionů pojistných smluv. Začínala s nabídkou životního pojištění a postupně přidala pojištění majetku. Od roku 2000 nabízí Allianz také povinné ručení. Dnes má svou šíří i nabídkou služeb v autopojištění jeden z nejlepších produktů na trhu. I ostatní typy majetkových a životních pojištění dokáží plně uspokojit jak privátní, tak firemní zákazníky. Značka Allianz, která letos slaví 125. narozeniny, patří mezi stovku nejsilnějších značek naší planety a každoročně své postavení vylepšuje.

Buďte vítáni v Allianz - www.allianz.cz

O hlavním partnerovi:

Microsoft v České republice

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb, zařízení a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Odpovědnost vůči zemi, v níž působíme, vždy byla součástí naší strategie. Podporujeme oblasti, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost ČR a v nichž může mít naše zapojení významný dopad. V ČR se zaměřujeme na rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a související modernizaci školství a výuky, podporu inovací a podnikání (start-upů), posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí technologií, a využívání IT pro zapojení znevýhodněných lidí do práce a zefektivnění práce neziskových organizací. Rozvoj podnikání podporuje i obchodní model Microsoftu - spolupracujeme s více než 3000 partnerskými firmami, většinou malými a středními podniky, které pro své zákazníky vyvíjejí řešení postavená na našich technologiích. Dohromady zaměstnávají na 40 000 lidí, což je významný příspěvek k podpoře zaměstnanosti a rozvoji inovací v ČR.  V Česku působíme od roku 1992 a máme zhruba 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype).

www.microsoft.com

 

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015

Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015
Ocenění českých podnikatelek 2015

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní

26.05.2020 | Jak produktivně spolupracovat, když nejste spolu? To je otázka, kterou teď řeší mnoho vedoucích ...


Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha

08.04.2020 | Současná situace mnoha lidem převrací život, řada z nich doma hledá, čím by se zaměstnali, ...


Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty
Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty

06.04.2020 | Kolaborativní robot dokáže spolehlivě a bezpečně sterilizovat místnosti, ve kterých se nachází ...


Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.
Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.

06.04.2020 | Panika z koronaviru se dotkla téměř všech aspektů našich každodenních životů - od změny pracovního ...


Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou
Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou

06.04.2020 | České firmy jsou dnes silně konfrontovány se situací, na níž neměly čas se připravit. Homeoffice ...