Udržitelné zemědělství a agroekologie jsou aktuálně v kurzu


zemědělství
20.09.2023 09:51 | redakce

Stále více zemědělců se dnes zaměřuje na udržitelné zemědělství a snižování zátěže zemědělských aktivit pro životní prostředí. Pěstitelé využívající postupů udržitelného zemědělství používají ekologické metody k podpoře zdraví půdy, minimalizaci spotřeby zdrojů a snížení úrovně znečištění.

 

„Napříč sektorem sledujeme rostoucí počet aktivit, které jsou v souladu s principy ekologického zemědělství. Některé jsou důsledkem nařízení Evropské unie či národních řídících orgánů, ale některé však vycházejí od samotných zemědělců, kteří chápou jejich důležitost.  Tyto aktivity podporují udržení trvalého půdního pokryvu, minimalizaci narušení půdy a podporu diverzifikace rostlinných druhů. Zemědělci a farmáři se stále více zaměřují na procesy, které jsou v souladu s takto udržitelným zemědělstvím,“ říká Viktor Zálešák ze společnosti Agromex.

 

Pravidla pro zemědělce

Zemědělci musí splňovat některá pravidla, která přispívají ke zlepšení stavu naší krajiny, půdy a životního prostředí. Mezi základní podmínky patří dodržování povinných požadavků na hospodaření a dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Jde o postupy protierozní ochrany, omezení hnojení v blízkosti vodních toků, pravidla pro používání pesticidů či ochranu krajinných prvků. Jedním z důležitých opatření ke zlepšení stavu krajiny je omezení maximální výměry jedné plodiny na třicet hektarů, které platí od roku 2021 na veškerou ornou půdu v České republice. A zde pomalu vidíme výsledky. Krajina se v některých lokalitách viditelně mění – namísto obrovských lánů jsou obdělávána menší pole, vznikají pásy, příroda se těší větší biodiverzitě.

 

Snižování úrovně znečištění

Snižování úrovně znečištění je další důležitou součástí procesů udržitelného zemědělství, na které dává důraz stále více zemědělců. Agroekologické přístupy pomáhají ozdravit půdu, zvýšit pohlcování uhlíku, zlepšit kvalitu vody a toky živin a bojovat se škůdci a chorobami. Zdravější půdy pak mají vysoké infiltrační schopnosti vody, které výrazně snižují povrchový odtok a tím i erozi půdy. To zlepšuje kvalitu povrchové vody, snižuje znečištění půdní erozí a zvyšuje zdroje podzemní vody. V mnoha oblastech bylo po několika letech takového hospodaření pozorováno, že přírodní prameny, které před mnoha lety vyschly, opět začaly vytékat.

 

Udržitelné technologie a progresivní pracovní postupy

„Udržitelnému zemědělství pomáhají také technologie. Moderní zemědělské stroje, které používají pokročilý hardware a software, dokáží osít, ošetřit či sklidit pole výrazně rychleji a efektivněji než stroje starších typů. A také sloučit chytře více pracovních operací. A díky tomu mohou ušetřit zemědělci nemalé množství pohonných hmot. Do ovzduší nevypustí také tolik výfukových plynů, nové stroje navíc již splňují přísné emisní limity. Stejně tak je u těchto strojů počítačově hlídán provoz, neunikají různé oleje či další škodlivé kapaliny. Další technologie pak pomáhají například snižovat a optimalizovat množství závlahy či hnojiv,“ říká Viktor Zálešák ze společnosti Agromex.

 

Funkčním řeším jsou také systémové a univerzální postupy využitelné pro více plodin. Jedná se o slučování pracovních operací, tedy kombinace zpracování půdy, setí, ochrany rostlin, hnojení a práce s bakteriemi. Do tohoto systému zapadají technologie setí různých plodin, kdy secí stroj zvládne během jednoho přejezdu více pracovních operací. Na trhu se začínají prosazovat také řešení, která pomáhají účinněji řídit například aplikace hnojiv, postřiků a osiv. Jedná se buď o zbrusu novou zemědělskou techniku, samostatná řešení vylepšující stávající stroje až po moderní autonomní stroje. 

 

V blízké budoucnosti by mohly pomoci i technologie, které dokáží hubit plevel bezchemickou cestou. Jedná se o pokročilá řešení na bázi umělé inteligence, kde by část zemědělského stroje moha dokázat ničit plevel během ošetřování plodin a půdy či samostatný robot. Existuje třeba i robot, jehož základem je kamera s vynikajícím rozlišením, systém umělé inteligence se strojovým učením na rozpoznávání rostlin a výkonný laser. Robot se umí pohybovat sám po poli, rozpoznat plevel a ten pomocí laseru účinně likvidovat.

 

 

Agroekologie

Agroekologie představuje holistický přístup, který podporuje udržitelnou zemědělskou produkci a zároveň dbá na důslednou péči o životní prostředí. Je postavena na spolupráci s přírodou a ekosystémovými službami a na zvyšování odolnosti a rozmanitosti zemědělských podniků. Agroekologie má dopad na celou řadu zemědělských postupů – od využívaných plemen a odrůd přes postupy hospodaření s půdou a strategie diverzifikace plodin až po integraci do hodnotových řetězců.

Je patrné, že agroekologie může zabránit snižování kvality orné půdy, zároveň pomáhat regeneraci půdy degradované a dlouhodobě tak podporovat kvalitní zemědělství.

 

 

KomentářeKategorie
Příbuzné články
4 Tenoři měli úspěšný koncert v Carnegie Hall
4 Tenoři měli úspěšný koncert v Carnegie Hall

28.05.2024 | Vokální formace 4 Tenoři ve čtvrtek 23. května 2024 úspěšně debutovala na jedné z nejprestižnějších ...


Ministr Síkela uvedl Jana Michala do funkce generálního ředitele agentury CzechInvest
Ministr Síkela uvedl Jana Michala do funkce generálního ředitele agentury CzechInvest

10.04.2024 | Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela dnes v prostorách agentury CzechInvest slavnostně uvedl do ...


Jak sbírat umění? To vysvětlí nová výstava v hradecké galerii
Jak sbírat umění? To vysvětlí nová výstava v hradecké galerii

10.04.2024 | Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) otevírá výstavu Jak sbírat umění: příběh ...


Zámek Loučeň oslaví 20.výročí vstupu České republiky do EU
Zámek Loučeň oslaví 20.výročí vstupu České republiky do EU

10.04.2024 | Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004.  Na Zámku Loučeň je to důvod k připomenutí, ...


EFKO myslí na budoucnost, představuje nový záměr
EFKO myslí na budoucnost, představuje nový záměr

05.04.2024 | Český výrobce her a hraček z Nového Veselí, společnost EFKO-karton, s. r. o., v těchto dnech ...