Všeobecné sestry si drží třetí příčku v žebříčku prestižních povolání


zdravotní sestra
02.05.2016 22:51 | redakce

Jsou nejen důležitou oporou nemocných, ale rovněž nejbližším spolupracovníkem lékaře. Přijímají pacienty, sledují jejich zdravotní stav, ovládají nejrůznější přístroje, dávkují léky, asistují při vyšetřeních či vizitách. Sestry musí zvládat mnoho úkolů, umět pohotově reagovat na vzniklé situace a k tomu by měly být trpělivé a empatické. Povolání všeobecné sestry je bezpochyby velmi záslužné. V posledních letech se pravidelně umisťuje v průzkumech na třetím místě z hlediska prestiže a společenského uznání1. Jak ale sestry ohodnocuje realita? Průměrným platem, fyzickou a psychickou náročností, přesčasy a stresem kvůli nedostatku pracovních sil.

Lékaři, vědci, všeobecné sestry, učitelé na vysokých a základních školách. To je pět nejprestižnějších povolání podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z února 20161. Mezi vybranými 26 profesemi si uvedená pětice drží v žebříčku své pevné místo a je dlouhodobě pozitivně vnímána v očích české veřejnosti. Profese všeobecných sester zaujímá v posledních třech letech stabilně třetí pozici a dosáhla průměrného hodnocení 73,9 bodu ze sta možných. Mezi lety 1990 a 2013 se popularita sester zvýšila o 9 procentních bodů.

Prestiž versus finance

Jsme rádi, že naše povolání vnímá veřejnost velmi pozitivně. Doufáme, že se vysoká prestiž začne projevovat i v našich pracovních podmínkách. Současná situace není ideální a měla by být co nejrychleji řešena. Společenské uznání rozhodně nekoresponduje s finančním ohodnocením, firemními benefity nebo délkou pracovní doby,“ uvádí Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester (ČAS).

Podíváme-li se na uvedenou nejprestižnější pětici a porovnáme-li průměrné hrubé měsíční výdělky zjištěné Informačním systémem o průměrném výdělku (ISPV)2, všeobecné sestry z ní vychází spolu s učiteli ze základních škol nejhůře. Zatímco lékař specialista dostává průměrně 44 102 korun, výzkumný a vývojový vědecký pracovník např. ve fyzikálních oborech 42 242 Kč, pedagog na vysoké nebo vyšší odborné škole 36 715 korun, všeobecná sestra se specializací dostává jen 28 348 Kč a učitel odborných předmětů jen 23 424 korun.

Sestry chybí, nové nepřichází

Řada sester kvůli lepším penězům odchází do zahraničí, mnohé z nich vlivem náročnosti profese úplně opouští obor a nové nepřicházejí. Podle ČAS chybí v českém zdravotnictví stovky sester. Vzhledem k podmínkám se není možné divit, že práce v českém prostředí moc nepřitahuje. „Je potřeba urychleně řešit současný nedostatek všeobecných sester a zdravotnických asistentů ve zdravotnictví, a to včetně jejich kompetencí, jinak je velmi pravděpodobné, že brzy dojde k razantnímu omezení zdravotní péče,“ říká Jana Fejfarová z Úseku ošetřovatelské péče a kvality pražského IKEMu a členka prezidia České asociace sester (ČAS).

Zdroje:

1 Průzkum realizovaný Centrem pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR v únoru 2016 na vzorku 1080 dotazovaných ve věku od 15 let, metodou osobního rozhovoru tazatele s respondentem – kombinace rozhovorů PAPI a CAPI. Dostupné online na: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7519/f3/eu160309.pdf

 

2 Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), rok 2015. Dostupné online na: http://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Aktualni.aspx

 

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční  ohodnocení.

 

 

 

 

 

 

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní

26.05.2020 | Jak produktivně spolupracovat, když nejste spolu? To je otázka, kterou teď řeší mnoho vedoucích ...


Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha

08.04.2020 | Současná situace mnoha lidem převrací život, řada z nich doma hledá, čím by se zaměstnali, ...


Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty
Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty

06.04.2020 | Kolaborativní robot dokáže spolehlivě a bezpečně sterilizovat místnosti, ve kterých se nachází ...


Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.
Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.

06.04.2020 | Panika z koronaviru se dotkla téměř všech aspektů našich každodenních životů - od změny pracovního ...


Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou
Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou

06.04.2020 | České firmy jsou dnes silně konfrontovány se situací, na níž neměly čas se připravit. Homeoffice ...