Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu o domácím násilí


mlčení bolí
03.10.2015 15:07 | redakce

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) zveřejňuje výsledky dosud nejrozsáhlejšího výzkumu o domácím násilí v České republice. Kvantitativní šetření mezi obyvateli ČR poprvé v historii provází kvalitativní výzkum u samotných aktérů domácího násilí a profesionálů, kteří se s touto problematikou setkávají ve své praxi.

Domácí násilí je specifické tím, že je pachatel známý, útočí na své nejbližší, a „místo činu“ dobrovolně neopouští. Skutečnost, že se odehrává v privátním prostoru, přispívá k obtížnému odhalování a potírání tohoto nebezpečného fenoménu: „Klíčovým prvkem identifikace domácího násilí jsou postoje samotných aktérů, jejich pocity, připravenost k jednání i míra tolerance. Pokládali jsme za důležité zmapovat i to, jak k této problematice přistupují pracovníci intervenčních center, PČR, justice, OSPOD, zdravotníci a sociální pracovníci. Závěry podrobné analýzy ostravské společnosti SocioFactor chceme využít především k rozpoutání mezioborové diskuze a ke zlepšení koordinace i zefektivnění postupů všech zainteresovaných institucí a organizací,“ vysvětluje předsedkyně APIC Mgr. Martina Vojtíšková.

mlčení bolí

Podle výsledků kvantitativní části výzkumu společnosti SocioFactor se 92,8 % z 1435 respondentů přiklání k názoru, že domácí násilí vyžaduje zásah okolí, ale pro nadpoloviční většinu obyvatel ČR je stále ještě obtížné jej rozpoznat.

„Kvalitativním průzkumem mezi experty a klienty intervenčních center získáme další cenné údaje. Závěry celého výzkumu chceme shrnout do nové teorie, která bude alternativou k zaběhlému vnímání domácího násilí jako patologického jevu,“ upřesňuje Mgr. Vojtíšková, a dodává, že data poslouží APIC k přípravě výukových materiálů pro experty a k vydání populárně naučné knihy o domácím násilí v ČR. Podle jejích slov hraje klíčovou roli veřejné mínění, které může tento nebezpečný jev posilovat či dokonce umožňovat, nebo mu naopak bránit. Veřejnost se s výsledky unikátního výzkumu seznámí v další vlně kampaně MLČENÍ BOLÍ, kterou podporuje řada známých osobností.

mlčení bolí

Přehled výzkumů domácího násilí V ČR

Informace o domácím násilí se v ČR objevila poprvé v rámci šetření agentury UNIVERSALIS, které se pod názvem „Bezpečnostní rizika 1999“ orientovalo na viktimizaci a problematiku trestných činů.

První samostatný výzkum zaměřený na „Povědomí české společnosti o domácím násilí“ realizoval v roce 2001 STEM pro Bílý kruh bezpečí, o. s. Výsledky šetření ukázaly, že DN zažilo 16 % z 1724 respondentů. Dvě třetiny dotázaných tehdy věřily, že slušní lidé se domácího násilí nedopouštějí. Tři pětiny lidí byly přesvědčeny, že oběťmi se stávají slabé a bojácné ženy. Pouhá pětina respondentů uvedla, že o problematice DN něco ví.

mlčení bolí

Přetrvávající mýty, stále vysoká míra tolerance tohoto fenoménu i nezájem a bagatelizace jeho projevů laickou i odbornou veřejností přispěly k všeobecně rozšířenému tolerování domácího násilí. Oběti pokládaly tělesné i citové tresty dokonce za právo partnera, svou situaci považovaly za normální, a ocitaly se ve větší izolaci. Nebylo možné zjistit, zda stávající opatření a kompetence jednotlivých institucí problém domácího násilí skutečně řeší.

Když v roce 2006 provedl STEM další reprezentativní šetření (1690 respondentů), veřejnost už byla o něco více informována a přijala kladně i nová zákonná opatření na ochranu obětí. Od té doby však žádný reprezentativní celostátní sociologický výzkum nereflektoval, zda a k jakým posunům ve vnímání domácího násilí došlo. Od vzniku intervenčních center a zavedení institutu vykázání násilníka z domu byl tedy další průzkum proveden až letos.

V roce 2015 probíhá unikátní výzkum, který provádí společnost SocioFactor s.r.o. pro Asociaci pracovníků intervenčních center ČR. Poprvé v historii ČR mapuje problematiku domácího násilí v celém rozsahu a šíři. Výstupy z kvantitativní a kvalitativní části výzkumu tak ve výsledku utvoří komplexní celek – propojení pohledu veřejnosti, obětí a expertů (lidí, kteří se dennodenně věnují pomoci obětem).

mlčení bolí
mlčení bolí
mlčení bolí

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní

26.05.2020 | Jak produktivně spolupracovat, když nejste spolu? To je otázka, kterou teď řeší mnoho vedoucích ...


Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha

08.04.2020 | Současná situace mnoha lidem převrací život, řada z nich doma hledá, čím by se zaměstnali, ...


Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty
Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty

06.04.2020 | Kolaborativní robot dokáže spolehlivě a bezpečně sterilizovat místnosti, ve kterých se nachází ...


Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.
Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.

06.04.2020 | Panika z koronaviru se dotkla téměř všech aspektů našich každodenních životů - od změny pracovního ...


Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou
Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou

06.04.2020 | České firmy jsou dnes silně konfrontovány se situací, na níž neměly čas se připravit. Homeoffice ...