Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu o domácím násilí


mlčení bolí
03.10.2015 15:07 | redakce

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) zveřejňuje výsledky dosud nejrozsáhlejšího výzkumu o domácím násilí v České republice. Kvantitativní šetření mezi obyvateli ČR poprvé v historii provází kvalitativní výzkum u samotných aktérů domácího násilí a profesionálů, kteří se s touto problematikou setkávají ve své praxi.

Domácí násilí je specifické tím, že je pachatel známý, útočí na své nejbližší, a „místo činu“ dobrovolně neopouští. Skutečnost, že se odehrává v privátním prostoru, přispívá k obtížnému odhalování a potírání tohoto nebezpečného fenoménu: „Klíčovým prvkem identifikace domácího násilí jsou postoje samotných aktérů, jejich pocity, připravenost k jednání i míra tolerance. Pokládali jsme za důležité zmapovat i to, jak k této problematice přistupují pracovníci intervenčních center, PČR, justice, OSPOD, zdravotníci a sociální pracovníci. Závěry podrobné analýzy ostravské společnosti SocioFactor chceme využít především k rozpoutání mezioborové diskuze a ke zlepšení koordinace i zefektivnění postupů všech zainteresovaných institucí a organizací,“ vysvětluje předsedkyně APIC Mgr. Martina Vojtíšková.

mlčení bolí

Podle výsledků kvantitativní části výzkumu společnosti SocioFactor se 92,8 % z 1435 respondentů přiklání k názoru, že domácí násilí vyžaduje zásah okolí, ale pro nadpoloviční většinu obyvatel ČR je stále ještě obtížné jej rozpoznat.

„Kvalitativním průzkumem mezi experty a klienty intervenčních center získáme další cenné údaje. Závěry celého výzkumu chceme shrnout do nové teorie, která bude alternativou k zaběhlému vnímání domácího násilí jako patologického jevu,“ upřesňuje Mgr. Vojtíšková, a dodává, že data poslouží APIC k přípravě výukových materiálů pro experty a k vydání populárně naučné knihy o domácím násilí v ČR. Podle jejích slov hraje klíčovou roli veřejné mínění, které může tento nebezpečný jev posilovat či dokonce umožňovat, nebo mu naopak bránit. Veřejnost se s výsledky unikátního výzkumu seznámí v další vlně kampaně MLČENÍ BOLÍ, kterou podporuje řada známých osobností.

mlčení bolí

Přehled výzkumů domácího násilí V ČR

Informace o domácím násilí se v ČR objevila poprvé v rámci šetření agentury UNIVERSALIS, které se pod názvem „Bezpečnostní rizika 1999“ orientovalo na viktimizaci a problematiku trestných činů.

První samostatný výzkum zaměřený na „Povědomí české společnosti o domácím násilí“ realizoval v roce 2001 STEM pro Bílý kruh bezpečí, o. s. Výsledky šetření ukázaly, že DN zažilo 16 % z 1724 respondentů. Dvě třetiny dotázaných tehdy věřily, že slušní lidé se domácího násilí nedopouštějí. Tři pětiny lidí byly přesvědčeny, že oběťmi se stávají slabé a bojácné ženy. Pouhá pětina respondentů uvedla, že o problematice DN něco ví.

mlčení bolí

Přetrvávající mýty, stále vysoká míra tolerance tohoto fenoménu i nezájem a bagatelizace jeho projevů laickou i odbornou veřejností přispěly k všeobecně rozšířenému tolerování domácího násilí. Oběti pokládaly tělesné i citové tresty dokonce za právo partnera, svou situaci považovaly za normální, a ocitaly se ve větší izolaci. Nebylo možné zjistit, zda stávající opatření a kompetence jednotlivých institucí problém domácího násilí skutečně řeší.

Když v roce 2006 provedl STEM další reprezentativní šetření (1690 respondentů), veřejnost už byla o něco více informována a přijala kladně i nová zákonná opatření na ochranu obětí. Od té doby však žádný reprezentativní celostátní sociologický výzkum nereflektoval, zda a k jakým posunům ve vnímání domácího násilí došlo. Od vzniku intervenčních center a zavedení institutu vykázání násilníka z domu byl tedy další průzkum proveden až letos.

V roce 2015 probíhá unikátní výzkum, který provádí společnost SocioFactor s.r.o. pro Asociaci pracovníků intervenčních center ČR. Poprvé v historii ČR mapuje problematiku domácího násilí v celém rozsahu a šíři. Výstupy z kvantitativní a kvalitativní části výzkumu tak ve výsledku utvoří komplexní celek – propojení pohledu veřejnosti, obětí a expertů (lidí, kteří se dennodenně věnují pomoci obětem).

mlčení bolí
mlčení bolí
mlčení bolí

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Petra Černocká jako ambasadorka Vlčích máků v obrazech
Petra Černocká jako ambasadorka Vlčích máků v obrazech

11.11.2020 | Celkem 25 umělců se zapojilo do unikátního projektu Vlčí máky v obrazech a v rekordně krátké ...


Heidi Janků je bez práce, nenaříká, ale pomáhá!
Heidi Janků je bez práce, nenaříká, ale pomáhá!

05.11.2020 | Heidi Janků je jednou ze zpěvaček, která kvůli restritktivním opatřením v souvislosti se současnou ...


Herečka Eva Hrušková vydala Motivační diář 2021 plný úspěšných žen!
Herečka Eva Hrušková vydala Motivační diář 2021 plný úspěšných žen!

04.11.2020 | Představte si, že vám osud dovolí prožít za jediný rok všechna nesplněná přání. Stát se ...


Přihlaste svou technologii do soutěže Digital Promotion 4.0
Přihlaste svou technologii do soutěže Digital Promotion 4.0

30.10.2020 | Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest ve spolupráci s agenturou CzechTrade a s podporou ...


Nový klip Lenky Nové je křehkou náplastí na dnešní dny
Nový klip Lenky Nové je křehkou náplastí na dnešní dny

30.10.2020 | I přes velmi těžké podmínky, které doléhají také na celý kulturní svět, se Lenka Nová rozhodla ...