Zdravotnické organizace zavádějí nové technologie


doktoři
28.08.2019 01:00 | redakce

Aby byly zdravotnické organizace schopné poskytovat účinnou a vhodnou péči, musí zvládnout nově vznikající digitální technologie, jak vyplývá z nové zprávy Accenture. Podle Accenture Digital Health Technology Vision (výroční zpráva Accenture o technologických trendech ve zdravotnictví) si téměř všichni (94 %) z 221 dotazovaných vedoucích pracovníků z oblasti zdravotnictví myslí, že nově vznikající technologie za poslední tři roky urychlily tempo inovací.

Investice do technologií se sice zvýšily, ale zdravotnické organizace musejí dělat mnohem více, aby splnily zvyšující se očekávání pacientů i zaměstnanců týkající se zdravotnické péče. Jde o to kdy, kde a jaké zkušenosti s péčí budou mít. Například tři čtvrtiny (77 %) vedoucích pracovníků uvedly, že jejich zaměstnanci jsou momentálně digitálně zralejší než jejich organizace, a výsledkem je to, že zaměstnanci musejí „čekat“, až je jejich firma „dohoní“.

Zpráva tvrdí, že kombinace nově vznikajících technologií, které jsou souhrnně nazývány zkratkou DARQ – technologie distribuovaných účetních knih, umělá inteligence (AI), rozšířená realita (XR) a kvantové výpočty – budou budoucím digitálním základem zdravotní péče. Více než dvě třetiny (68 %) vedoucích pracovníků si myslí, že v příštích třech letech bude mít DARQ transformační nebo výrazný vliv na jejich organizace a většina z nich (89 %) v současné době experimentuje s více než jednou technologií DARQ.

“Nástup technologií a jejich akcelerace je opravdu bezprecedentní bez ohledu na odvětví, o kterém se bavíme. Zvlášť ve zdravotnictví to však s sebou přináší zcela nové výzvy, na které většiny pracovních týmů nejsou připraveny. Počínaje vzděláváním a možnostmi během studia se pozornost soustřeďuje především na samotnou lékařskou péči a diagnostiku pacientů fyzicky přítomných, nikoliv na digitalizaci záznamů vlastních i třetích stran, procesní řízení, využívání dat či modely vzdálené diagnostiky a podpory, nemluvě o rozšířené realitě a umělé inteligenci. Zde nastává především změna koncepční, která má mnoho společného s vývojem ve spotřebitelském průmyslu – v centru pozornosti je zákazník (chcete-li občan či pacient), jeho chování, návyky a interakce s okolím, které představují příležitosti pro zlepšení jeho každodenních zážitků a zkvalitnění toho nejcennějšího artiklu – jeho zdraví. Tou zcela nejvíc disruptivní změnou však je nutnost pro nový model řízení bezpečnosti, spolehlivosti a zejména odpovědnosti této nastupující umělé inteligence, která začíná určovat způsob léčby, dávky léků nebo dokonce provádět operace. Jinak řečeno: Hippokratovu přísahu je potřeba převést do jazyka srozumitelného strojům, programům a obchodním zájmům jejich producentů,“ míní Adam Leščišin, Senior Manager Technology, Accenture.

Zpráva Accenture Digital Health Technology Vision navazuje na výroční zprávu o technologiích předvídající klíčové trendy, které budou pravděpodobně disrupcí byznysu v následujících třech letech. Některé výsledky dotazování vedoucích pracovníků z oblasti zdravotnictví:

  • Co se týče technologií DARQ, téměř polovina (41 %) dotazovaných si myslí, že na jejich organizaci bude mít v příštích třech letech největší vliv umělá inteligence (AI).
  • 38 % zdravotnických organizací již zavedlo rozšířenou realitu (XR) v jednom nebo více odděleních, což je nejvíce ze všech technologií DARQ, a vytvářejí tak nové zkušenosti pro lékaře i klienty.
  • 87 % vedoucích představitelů organizací ve zdravotnictví uvedlo, že přizpůsobení požadavkům zákazníků, tvorba služeb na míru a dodávky v reálném čase jsou další velkou vlnou konkurenčních výhod.
  • 82 % souhlasí s tím, že revolucí ve zdravotnictví bude síť 5G, která nabídne nové způsoby poskytování produktů a služeb.
  • 86 % si myslí, že digitální demografie spotřebitelů je stále účinnějším nástrojem k pochopení zákazníků.
  • 68 % souhlasí s tím, že během příštích tří let bude mít každý zaměstnanec přístup k podpoře od robotů.

„Podobně jako v jiných aspektech každodenního života budou lidé očekávat stále větší používání technologií i ve zdravotnictví,“ řekl Kaveh Safavi, výkonný ředitel sekce zdravotní praxe Accenture. „V současné době máme před sebou ještě dlouhou cestu k dosažení individualizovaných vztahů založených na zkušenostech, které moderní pacienti požadují. Ale jedno je jasné - už nejde o to, zda budou tyto potřeby splněny, ale kdy. Investice do technologií DARQ bude pro vývoj zdravotnických služeb zásadní.“

 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb.  Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 482 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha

08.04.2020 | Současná situace mnoha lidem převrací život, řada z nich doma hledá, čím by se zaměstnali, ...


Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty
Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty

06.04.2020 | Kolaborativní robot dokáže spolehlivě a bezpečně sterilizovat místnosti, ve kterých se nachází ...


Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.
Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.

06.04.2020 | Panika z koronaviru se dotkla téměř všech aspektů našich každodenních životů - od změny pracovního ...


Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou
Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou

06.04.2020 | České firmy jsou dnes silně konfrontovány se situací, na níž neměly čas se připravit. Homeoffice ...


Představujeme platformu, na které si lidé z byznys prostředí mohou radit při současné krizi
Představujeme platformu, na které si lidé z byznys prostředí mohou radit při současné krizi

06.04.2020 | Studentům Vysoké školy ekonomické v Praze se ve spolupráci s dalšími odborníky podařilo během ...