RNDr. Petr Duchoň - poslanec evropského parlamentu do roku 2009


Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
07.01.2011 19:43 | Michaela Lejsková

 

 

 

"Slova hýbají, příklady táhnou, říkali již staří Římané, a je to pravda."  RNDr. Petr Duchoň

 

 

 

 

 

Není to náhoda, že vám v rubrice Business představujeme bývalého poslance Evropského parlamentu RNDr. Petra Duchoně. Právě prostředí podnikání je dráhou, kterou se rozhodl vydat. Jaké jsou vize tohoto reprezentativního politika, vášnivého sportovce a dnes už také milujícího dědečka? Co ze svých zkušeností a znalostí by si přál předat naší společnosti? Pojďte s námi posedět u otázek a odpovědí, jež vám dají nahlédnout do nitra muže, pro kterého jsou činy více než slova a rodina je základním pilířem.

Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Foto: Petr Šebl

 

Pět let jste působil v Bruselu jako europoslanec, letos v červenci vám mandát europoslance vypršel. Jaké jsou vaše plány? Zůstanete dál v politice?

Po pěti letech cestování, zejména do Bruselu a Štrasburku, jsem se vrátil do Brna. Nyní se rozhoduji, čemu se budu věnovat nadále. V politice jsem strávil více než patnáct let. Je jasné, že ke svému původnímu povolání – fyzice, se po tak dlouhé době vrátit nemohu. Proto jsem se stal živnostníkem v oboru poradenství. Zvažuji i další možnosti, z nichž některé by znamenaly další politické angažmá.

 

V jaké oblasti jste se rozhodl podnikat?

Snažím se nabízet své služby v oborech, které souvisejí s mou praxí v EP, tj. doprava, energetika, euroatlantické vztahy a také komunikace.

Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Foto: Petr Šebl

 

Na co kladete v podnikání důraz?

Podnikání lze ve sportovní terminologii přirovnat k víceboji. Není vám nic platné, jste-li dobří v jedné disciplíně a přitom zanedbáváte ty ostatní. Proto kladu v podnikání důraz na celkovou solidnost.

 

Které tři věci byste ve vašem podnikání označil za klíčové?

Za podstatné považuji dodržení jednou daného slova. Tato zásada vede člověka k tomu, aby se slovy zacházel s náležitou opatrností. Je totiž velmi snadné vyslovit závazek. Daleko těžší je jeho splnění. Dalším důležitým faktorem v podnikání je systematické budování dobrého jména. Ukazuje se, že dobré jméno bývá nezanedbatelnou částí majetku firmy. Proto se z dlouhodobého hlediska vyplácí jej chránit a také do něj investovat. Za třetí klíčovou věc bych označil zásadu malý zisk a velký obrat. Maximalizovat zisk za každou cenu nepovažuji za rozumné.

 

Jak vnímáte současné období recese?

Je to těžká doba. Říkám to nerad, ale obávám se, že bude ještě hůř. Recese dolehne plnou silou teprve příští rok. Neznamená to však, že bychom měli ztrácet hlavu. Pesimismus je tím nejhorším receptem na současné problémy. V Bostonu jsem se před lety podivoval tomu, když městská rada nechala polepit reklamní plochy sloganem: „Optimismus je tvoje zbraň!“ Dnes uznávám, že v tom sloganu je velký kus pravdy.

Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Foto: Petr Šebl

 

Jaká je vlastně v Jihomoravském kraji podpora malého a středního podnikání?

Sousloví – podpora podnikání ze strany veřejné správy – je vždy trochu podezřelé. Za prvé, jedná-li se o finanční podporu, je třeba mít na paměti, že veřejná správa disponuje penězi, které byly nejprve z podnikatelské sféry staženy ve formě daní a poplatků. Vzápětí je část těchto peněz veřejnou správou spotřebována na vlastní provoz. Teprve to, co zbude, může být veřejnou správou vydáno na podporu podnikání. Největším úskalím veřejné správy je určit, co podporovat a co ne. Často to dopadá tak, že jsou veřejné prostředky vynaloženy naprosto neefektivně. O tom svědčí celá řada zpráv ať už Evropského účetního dvora, nebo Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky. Pokud je mi známo, Jihomoravský kraj si v oblasti podpory malého a středního podnikání vede, ve srovnání s jinými kraji, velmi dobře.

 

Víte o nějakých akcích, nejen projektech, kde se podnikatel může dozvědět o podpoře a možnostech malého a středního podnikání v Jihomoravském kraji?

V tomto směru doporučuji jako odrazový můstek portál Jihomoravského kraje: www.kr-jihomoravsky.cz.

 

Mohou se studenti brněnských fakult těšit na vaše přenášky?

Rád bych učil na vysoké škole. V tomto semestru jsem měl dvě přednášky. Není vyloučeno, že v příštím semestru budu přednášet pravidelně.

Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Foto: Petr Šebl

V České republice existuje Vládní výbor pro slaďování rodinného a profesního života. Jak se toto daří realizovat v praxi vám?

Já sám za sebe mám pocit, že se mi daří skloubit profesní i rodinný život velmi dobře. Nejsem si však jist, zda by to má paní hodnotila stejně.

 

Jakou roli ve vašem podnikání zastává vaše žena? Je pro vás zároveň i jakýmsi konzultantem? A dáte na její názor?

Ano, moje paní se mnou konzultuje všechny kroky, dokonce ještě dříve, než mě napadnou. Částečně je to dáno tím, že je středoškolská profesorka, a proto je zvyklá uplatňovat svoji autoritu v každé situaci.

 

Jak myslíte, že si stojí ženy v podnikání ve srovnání s muži?

Jsem přesvědčen o tom, že u nás si ženy v podnikání stojí – ve srovnání se světem – velmi dobře a bude se to ještě zlepšovat. Usuzuji tak z toho, že mezi studenty vysokých škol stále narůstá procento žen a již dnes je významně vyšší, než procento mužů. Moderní společnost usnadňuje plnění rodičovských povinností, a tak mám dojem, že se budeme se ženami v řídících funkcích setkávat stále častěji.

 

Co vy a image? Na čem si zakládáte?

Nemám žádný vzor. Otázkou, jakou chci mít image, jsem se nikdy nezabýval. Jestli image mám, pak jen čistě náhodou, protože mi ji někdo přišpendlil. Několikrát jsem totiž zaslechl, že k mé image patří chodit s taškou. Jenomže já s ní chodím, protože ji potřebuji. Mám v ní věci, které se mi nevejdou do kapes. Rozhodně ji nenosím kvůli image. Na image nemám ani v tašce místo. A na čem si zakládám? Mám rád čisto, zejména v autě. A zakládám si na svých lyžích. To je asi tak všechno, na čem si zakládám.

 

Obecně by muži na tak vysokých pozicích, které jste zastával, měli být současně příkladem a inspirací společnosti. Na jakém příkladu společnosti si zakládáte sám u sebe a co se snažíte veřejnosti jaksi vštěpit, vlít do žil?

Slova hýbají, příklady táhnou, říkali již staří Římané, a je to pravda. Jestli jsem svými slovy něčím pohnul, anebo svým příkladem někoho nebo něco popotáhnul, musí posoudit jiní. Ambici vštípit něco společnosti jsem však nikdy neměl. Vštěpovat něco společnosti by mi připadalo poněkud neskromné, a to již vůbec nehovořím o vlévání do žil.

Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Foto: Petr Šebl

 

Obleky si vybíráte sám, nebo je v tomto směru vaším rádcem manželka?

Obleky mi vybírá manželka. Neradí mi, hned rozhoduje, protože sama nejlépe ví, co se mi líbí a z čeho budu mít, až to časem pochopím, největší radost.

 

Je o vás známo, že jste nadšený sportovec. Zúčastníte se výhledově, ať již aktivně či pasivně, nějaké sportovní události?

Nejbližší sportovní událost, které se zúčastním jako hráč, (basketbalový zápas studentů proti absolventům gymnázia Vídeňská) se bude konat 17. prosince v 10.00 hodin v hale Moravské Slavie. Mimochodem, zmíněnou halu jsem pomáhal brigádnicky stavět.

 

Povíte nám, jak si užíváte svoji roli dědečka?

Být dědečkem mě baví. Máme dvouletou Aničku. Je neuvěřitelně chytrá. Nedávno jsem jí ukazoval a také komentoval obrázkovou knížku s fotografiemi z pralesa. Tvrdil jsem jí, že na jedné z fotografií je prasátko. Malá Anička – poučena vyprávěním svých rodičů – se s mým výkladem nespokojila. Nechtěla mi však dát najevo, že se mýlím, a tak mě jen jemně opravila. „To je asi kapybara, dědo,“ řekla. Měla pravdu. Nebylo to prasátko, ale skutečně kapybara. Fakt, že dvouleté dítě použije správně slovo asi a kapybara mě fascinuje. To jsem já ve dvou letech rozhodně nedokázal. Vidím to jako další důkaz toho, že 21. století bude patřit ženám.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Text a produkce: Michaela Lejsková

Foto: Petr Šebl

Oblečení: CEREMONI Brno

Doplňky: Bisaku Brno

Poděkování: rektorát VUT Brno

Publisher: Profashion 11/2009

 

RNDr. Petr Duchoň, narozen 6. září 1956 v Brně.

Podnikatel, český politik a bývalý poslanec Evropského parlamentu (za ODS). Vystudoval fyziku na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvoval postgraduální studium vakuové techniky na ČVUT v Praze a studijní pobyt na Ruprecht-Karls-Universität v německém Heidelbergu. V letech 1981–1990 pracoval jako výzkumný pracovník v Tesle Brno. V první polovině 90. let působil jako vědecký pracovník v Ústavu přístrojové techniky. Politickou kariéru začal roku 1992 jako místostarosta městské části Brno-Bystrc. V letech 1998–2004 zastával post primátora města Brna. V roce 2004 byl za ODS zvolen do Evropského parlamentu. Je ženatý, má syna Petra a dceru Janu.

Focení proběhlo ve zrenovované a zmodernizované budově rektorátu VUT. Budova byla nově otevřena 8. listopadu 1999 při příležitosti 100. výročí založení této školy (1899). Citlivá a rozsáhlá rekonstrukce budovy a nejbližšího okolí nenarušila její historickou a uměleckou hodnotu. Průčelí stavby je zařazeno do evidence státního seznamu kulturních památek, neboť fasáda představuje jednu z nejvýznamnějších brněnských novobarokních architektur. Autorem schodiště, na kterém focení probíhalo, je vynikající česká architektka Eva Jiřičná.

 

 

Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Foto: Petr Šebl
Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Petr Duchoň, foto: Petr Šebl
Petr Duchoň, foto: Petr Šebl


Tagy: business, cestování, ekonomika, energetika, finančnictví, mezinárodní obchod, mezinárodní vztahy, podnikání, veřejná správa

KomentářeKategorie
Příbuzné články
František Zachoval, MgA. – výtvarník, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové
František Zachoval, MgA. – výtvarník, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové

24.04.2024 | Je absolventem pražské Akademie výtvarných umění a pochází ze Šumperka. Mezi roky 2006–2014 ...


PhDr. Mgr. Jan Zapletal – nemocniční kaplan, trvalý jáhen v Nemocnici TGM v Hodoníně
PhDr. Mgr. Jan Zapletal – nemocniční kaplan, trvalý jáhen v Nemocnici TGM v Hodoníně

10.04.2024 | Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, kde roku 2016 obhájil na Cyrilometodějské teologické ...


František Kinský – starosta v Kostelci nad Orlicí, podnikatel a správce rodového zámku
František Kinský – starosta v Kostelci nad Orlicí, podnikatel a správce rodového zámku

10.02.2022 | František Kinský, celým svým jménem Maria František Jan Emanuel Sylvester Alfons hrabě Kinský ...


Josef Pokorný- tajemník Svazu dovozců automobilů
Josef Pokorný- tajemník Svazu dovozců automobilů

04.03.2020 | Josef Pokorný je jednou z nejviditelnějších postav tuzemského automobilového sektoru. Již pět ...


JUDr. Soňa Illner Pajerová – advokátka
JUDr. Soňa Illner Pajerová – advokátka

05.11.2019 | Soňa Illner Pajerová patří mezi výrazné a významné pražské advokátky. Vystudovala Právnickou ...