Josef Kučera - osobní strážce prezidenta České republiky


Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová
11.12.2014 09:05 | Dita Brančíková

Když se řekne bodyguard, většina lidí si vybaví buď horu svalů s neutrálním výrazem obličeje skrytým za černými brýlemi, nebo Kevina Costnera v roli osobního strážce Whitney Houston. Tuto profesi ale dělají i úplně normální muži, pro které to je splnění snu. Jako třeba Josef Kučera. Mladý muž, kterého byste v davu asi těžko přehlédli, má „v popisu práce“ chránit prezidenta naší republiky…

Josef Kučera, foto: Tino Kratochvíl

foto: Tino Kratochvíl

 

V čem se liší Josef Kučera od Kevina Costnera ze slavného filmu Bodyguard?

Kevin Costner byl ve filmu určitě o něco málo starší než já. A taky na rozdíl od scénáře filmového příběhu je moje role méně romantická. (smích)

 

Měl jste už od dětství takovéto plány? Toužil jste už jako malý kluk po tom, chránit jednou s nasazením vlastního života prezidenta České republiky?

Pamatuju si, že už jako kluk jsem chtěl být policistou. Představa pistole na boku lákala asi hodně kluků. Rozhodně jsem ale jako dítě nepředpokládal, že budu chránit prezidenta České republiky. Tím jsem si splnil svůj „sen“ až v dospělosti.

Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

  

Máte v rodině příslušníky policie, nebo jste rodinnou tradici založil až vy?

V mé rodině byli a jsou skvělí kuchaři. Od otce jsem z tohoto umění, na které nedám dopustit, pochytil hodně, ale příslušník policie jsem v rodině první. Po mně doplnil řady policie také můj bratranec. A nesmím zapomenout ani na svého pětiletého syna; stále mi opakuje, že chce být taky policista jako já. Uvidíme, jestli bude tahle profese tradicí, nebo se vrátí ke kuchařskému řemeslu.

 

Když trochu odbočím, umíte vařit? (úsměv)

Vaření mě baví a snažím se, aby to bylo dobré, taky zdravé a byla to zároveň pastva pro oči. Ale jestli umím vařit, to se musíte zeptat lidí, které jsem už někdy pohostil. Zatím jsem se dny následující po mé večeři každému dovolal. (úsměv)

 

Jaké vzdělání musí mít takový bodyguard, co jste studoval?

Studoval jsem Veřejnoprávní akademii, kde byl můj obor složený z předmětů jako kriminalistika, veřejný pořádek, ale i sebeobrana, ze které jsem maturoval. Pak jsem pokračoval ve studiích na Policejní akademii v Praze, na které jsem absolvoval bakalářský studijní obor Policejní činnosti. Za zdárné dokončení studia vděčím především tomu, že to byl nezbytný předpoklad ke splnění mého snu stát se policistou.

Josef Kučera, foto: Tino Kratochvíl

foto: Tino Kratochvíl 

 

Než jste se stal členem Útvaru pro ochranu prezidenta, pracoval jste ale jako policista jinde…

Po základní odborné přípravě policisty jsem sloužil u Pohotovostní motorizované jednotky v Praze. Na tohle období rád vzpomínám. Bylo plné zajímavých zážitků, při kterých šlo i o život, ale taky situací, kdy bylo velmi těžké zachovat kamennou tvář a neusmát se. Po téměř pěti letech jsem přestoupil na oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování, vedeného npor. Bc. Pavlem Justem. Považuji ho za muže na správném místě, policistu tělem i duší. Především jemu vděčím za jeho vzorový přístup k práci a svým lidem a také za to, co jsem se na tomto oddělení naučil. V rámci mé práce u policie bych též rád zmínil mé pětileté působení u antikonfliktního týmu v Praze. Nejen, že jsem se při této službě naučil asertivně komunikovat s lidmi a pracovat s davem lidí, ale byly to služby, na které jsem se moc těšil, protože jsem je vykonával s ostatními členy antikonfliktního týmu, které považuji za velmi dobré kamarády a které vždycky moc rád vidím.

 

Pro většinu lidí je nepředstavitelné, co všechno může policista během služby zažít… Máte z tohoto období nějaký zajímavý, zásadní zážitek?

Zásadních zážitků bylo ve službě opravdu nesčetně. Ať už to bylo pronásledování ujíždějících vozidel, zákroky při domácím násilí, při pranicích fotbalových fanoušků. Složitě se vyrovnáváte i s odchodem kolegy na jiné služební místo, parťáka, se kterým člověk jezdil roky ve dne v noci jako hlídka v autě. Ale i tyto zkušenosti mají pro vás význam. Z těch špatných si můžete vzít poučení a vzpomínka na ty dobré vás i po dvaceti letech pobaví.

 

Proč jste se rozhodl změnit práci, co ovlivnilo vaše rozhodnutí stát se osobním strážcem?

Po jistém zvratu v osobním životě jsem se rozhodl změnit i své pracovní působiště a poznat něco, co jsem chtěl dělat vlastně už delší dobu, jen se dosud nenaskytla příležitost. Najednou tady byla a já jsem na nic nečekal a začal se připravovat na fyzicky a psychicky velmi náročné výběrové řízení na osobního ochránce u Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky.


Co všechno tento útvar zajišťuje?

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky zajišťuje osobní, epizodickou a bezpečnostní ochranu a přepravu prezidenta, jeho manželky a dalších chráněných osob. Zajišťuje také sídla prezidentů a objekty, kde pan prezident pobývá, ale také hygienicko-toxikologickou, pyrotechnickou a speciální technickou ochranu. Útvar se tedy neskládá pouze z nás, osobních ochránců, ale ze spousty dalších profesionálů, kteří s námi tvoří celek maximální ochrany hlavy státu, jeho rodiny a dalších chráněných osob.

Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

 

Musel jste absolvovat nějaké zvláštní testy?

Při výběrovém řízení jsem procházel jak fyzicky náročnými testy, tak různými psychologickými testy, prověřovaly se i moje dosavadní schopnosti a dovednosti, aby se zjistily moje předpoklady pro tuto práci. Pro mě to byla velká zkouška, při níž jsem poznal své meze a občas si sáhl i na dno. Na druhou stranu jsem to vítal jako možnost získat přehled o tom, kde musím na sobě zapracovat, v čem se zdokonalit, abych vyhověl požadavkům nezbytným pro výkon této práce.

 

Jaké speciální dovednosti a vlastnosti se vyžadují od policisty, který chrání hlavu státu?

Jde o rozsáhlý souhrn nejen vlastností, ale i schopností a dovedností, které v celku utvářejí profil kvalitního ochránce a na kterých je nutné stále pracovat a zdokonalovat se. Opravdu nejde jen o to mít velké svaly a být výborný střelec, ale je potřeba se například přizpůsobit prostředí, kterým je chráněná osoba obklopena a umět se v něm orientovat a přirozeně vystupovat.

Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

 

Přepokládám, že takový ochránce musí být všestranný profesionál. Není to někdy vyčerpávající, být stále ve střehu?

Je účelem zmíněného výcviku a školení, abychom dokázali rychle vyhodnotit a optimálně řešit situace, které se mohou vyskytnout. Ano, práce ochránce je náročná a často velmi vyčerpávající. Je při ní nezbytné přemýšlet několik kroků dopředu a v každém okamžiku sledovat jediný cíl, kterým je maximální bezpečnost chráněné osoby.

 

V rámci svého zaměstnání se primárně věnujete ochraně třetích osob, jaké jsou nejčastější problémy s tím spojené? 

V rámci naší služby neřešíme problémy, ale plníme úkoly. Pokud možno co neefektivněji tak, aby byly optimálně skloubeny požadavky a přání chráněné osoby a zároveň byla maximálně zajištěna její bezpečnost.

 

Co musíte nejčastěji řešit při chránění osob, pro které pracujete? Pro laika to může vypadat jako „vyklízení“ cesty a sledování okolí…

Určitě musíme mít, jak píšete, „ vyklizenou“ cestu, abychom se s panem prezidentem dostali, kam potřebujeme, je nutné mít neustálý přehled o pohybu lidí, okolo kterých procházíme, nebo kteří se nacházejí v okolí pana prezidenta… Ale je to opravdu jen špička ledovce naší práce. Musíme bezpečně převézt pana prezidenta na určené místo, vědět, kam s panem prezidentem vcházíme a co nás tam čeká, že jídlo, které mu je podávané, je zkontrolováno atd. Je to široká škála povinností, které musí být nekompromisně splněny.

Josef Kučera, foto: Tino Kratochvíl

foto: Tino Kratochvíl

 

Kdo kontroluje jídlo pro pana prezidenta? To musíte otestovat vy?

Útvar zajišťuje hygienicko-toxikologickou ochranu. Tedy veškeré nápoje a jídlo podléhají přísné kontrole našich odborníků. Jsme rádi, že nemusíme být ochutnávači. V dřívějších dobách, kdy se rozmohl nešvar s úmyslným podáváním jedů, by neměla tato práce dlouhého trvání. (úsměv) 

 

Takže krátkodobý pracovní poměr? (úsměv) Musíte také ovládat sebeobranu. Využil jste ji někdy v osobním životě, nebo v předchozích zaměstnáních? 

V osobním životě jsem sebeobranu používat nemusel, nebo si to aspoň nepamatuju. Spousta nedorozumění se dá vyřešit slovně. Správný ochránce by měl mít chladnou hlavu a použít prvky ze sebeobrany jen když je to opravdu zapotřebí. Na předchozích útvarech, u pohotovostní motorizované jednotky nebo u kriminální policie občas vyžadoval služební zákrok užití sebeobrany. Na Útvaru pro ochranu prezidenta ČR trénujeme boj zblízka, sebeobranu a další taktické prvky pravidelně tak, abychom byli schopni sebeobranu užít v případě potřeby, která může nastat kdykoliv.

Josef Kučera, foto: Tino Kratochvíl

foto: Tino Kratochvíl

Předpokládám, že vlastníte zbrojní průkaz a nosíte tu vysněnou pistoli na boku. Použil jste ji někdy během své práce v terénu?

U předchozích útvarů jsem použil při služebním zákroku jako legální donucovací prostředek hrozbu namířenou střelnou zbraní. Naštěstí nebylo potřeba zmáčknout spoušť a zbraň použít. Osoba, proti které směřovala výzva s výstrahou použití zbraně, se vždy rozhodla mé výzvy uposlechnout. Na současném útvaru procházíme jak legislativní, tak náročnou střeleckou přípravou, abychom byli připraveni zbraň použít, pokud to bude situace nezbytně vyžadovat.

 

Vaše práce určitě zajímá nejednoho mladého kluka; co byste doporučil těm, kteří mají opravdový zájem stát se ochránci prezidenta? 

Určitě by měli mít chuť udržovat se ve fyzické kondici, být trpěliví, učenliví a mít v sobě schopnost sebezdokonalování v této profesi. Taky by měli být komunikativní, sebejistí ve svém vystupování a hlavně, a to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších rad do života: Měli by si umět zvolit práci, která je baví a do jisté míry je i jejich koníčkem.

 

Mluvíte o své práci opravdu zajímavě, a tak mě zajímá, jak v této profesi vidíte možné uplatnění žen? Nebyly by v sevření kolem hlavy státu méně nápadné než svalnatí chlapíci?

Vzhledem k tomu, že v případě útoku chráníme pana prezidenta s nasazením vlastního těla jako štítu, neviděl bych uplatnění žen zrovna na této pozici jako vhodné. Nicméně nevylučuji uplatnění žen ani nepodceňuji jejich schopnosti, které se dají uplatnit při ochraně bezpečnosti osob.

 

Cestujete s panem prezidentem i do zahraničí?

Ano, pana prezidenta doprovázíme i při jeho cestách do zahraničí. Při zahraniční návštěvě je přítomna i tamní ochranná služba, která se podílí společně na ochraně bezpečnosti prezidenta České republiky.

Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

 

Musíte mít bezesporu skvělou fyzickou kondici. Co děláte pro to, abyste se udržel ve formě?

Chodím běhat, cvičím v posilovně nebo na TRX. Dobrý ochránce by měl mít nejen sílu, ale měl by být i obratný a umět rychle zareagovat. Všechny tyto předpoklady pomáhá rozvíjet a udržovat právě sport. Rychlé reakce si navíc, kromě sportu, cvičím i se synem Tomáškem, když spolu chodíme pravidelně do bazénu. Při synově temperamentu je rychlost a obratnost podmínkou a nezbytností.

 

Čas trávený se synem pro vás ale musí být i odpočinkem. Jak jinak ještě relaxujete od vaší velmi psychicky náročné práce?

Jdu si zacvičit anebo se večer vidím s kamarády či rodinou u skleničky vína. Ale relaxuji taky na dětském hřišti hraním se synem, protože mě dobíjí svou dobrou náladou a radostí. A na poslední místo v rámci relaxace bych neodsouval ani saunu. (úsměv)

Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

 

Mluvíte hodně o cvičení, musíte svému povolání podřizovat i stravovací návyky? „Trápíte se“ zdravou výživou? Tím spíš, když vás v rodině výborných kuchařů nepochybně lákají na vyhlášené české speciality.

Abych pravdu řekl, jím převážně zdravější a hlavně hodnotnější jídlo pro tělo, i když mi někdy chutná míň. Občas si samozřejmě to výživově téměř „bezhodnotné a nezdravé“ jídlo dopřeji taky. Spíš se ale snažím jíst zdravě nejen kvůli každoročním fyzickým prověrkám, ale taky proto, abych se pokud možno vyhnul zdravotním obtížím ve stáří. Přece jen budu tělo ještě pár let potřebovat, tak proč si ho dobrovolně ničit. A zdravá strava je taky jedním z hlavních faktorů ovlivňujících fyzickou kondici.

 

Jak na vaši profesi reaguje rodina? Jistě je pyšná, ale nemají o vás strach?

Občas projeví nějakou obavu, když se dlouho neozývám. Ale na to mám vždycky jasnou odpověď: „Neboj, určitě dá někdo vědět, co se mnou je.“

 

Jak vlastně vypadá pracovní den osobního strážce – od chvíle, kdy se probudí až po dobu, kdy jde spát?

Ráno po probuzení si jde vyčistit zuby, potom… (smích)… samozřejmě velmi záleží na programu, jaký má chráněná osoba. Rozhodně se nepodceňuje příprava celého dne z bezpečnostního hlediska v návaznosti na programu chráněné osoby. Doprovázíme pana prezidenta a převážíme ho na určená místa. Po celou dobu jsme s ním v blízkém kontaktu ať již na Pražském hradě, nebo na jiném místě, a služba pro nás nekončí ani dopravením pana prezidenta domů. Jak jsem říkal, služba je nepřetržitá a pakliže to okolnosti vyžadují, pokračuje se v přípravách na další den či dny.

Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

 

Je u osobního strážce nějaká věková hranice?

Na Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky jsou při výběrovém řízení na osobního ochránce prováděny psychologické testy a pohovor s psychologem, který dle svých kritérií vyhodnocuje odpovědi – a samozřejmě že psychická vyzrálost je jistě jedním z nutných kritérií pro přijetí. Tedy, není zde určena věková hranice, ale náročnost této profese vyžaduje asertivní a psychicky vyrovnané muže. K horní věkové hranici mohu konstatovat: Pokud osobní ochránce splňuje náročné fyzické prověrky a nepolevuje ze svých povinností, bavíme se tu o odvedené práci, která je na vysoce profesionální úrovni.

 

Jste ve své práci evidentně spokojený, jak se ale vidíte za takových 20 let? Chcete u tohoto náročného povolání zůstat?

Po pracovní stránce vidím sám sebe jako ochránce plného zkušeností, které bude předávat dál svým mladším nástupcům. A po osobní stránce jako spokojeného muže, který pomalu ale jistě bude stárnout bok po boku s vysněnou milující ženou a užívat si života.

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

 

Text: Dita Brančíková

Foto: Lenka Hatašová www.lenkahatasova.com

Vytvořeno ve spolupráci s Policií ČR 

Útvarem pro ochranu prezidenta ČR

Korektura textu: Vladana Hallová

Produkce: Michaela Lejsková

Publisher: Profesní magazín Best of www.ibestof.cz

Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová

foto: Lenka Hatašová

Josef Kučera, foto: Tino Kratochvíl
Josef Kučera, foto: Tino Kratochvíl
Josef Kučera, foto: Tino Kratochvíl
Josef Kučera, foto: Tino Kratochvíl
Josef Kučera, foto: Tino Kratochvíl
Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová
Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová
Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová
Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová
Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová
Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová
Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová
Josef Kučera, foto: Lenka Hatašová

KomentářeKategorie
Příbuzné články
František Zachoval, MgA. – výtvarník, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové
František Zachoval, MgA. – výtvarník, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové

24.04.2024 | Je absolventem pražské Akademie výtvarných umění a pochází ze Šumperka. Mezi roky 2006–2014 ...


PhDr. Mgr. Jan Zapletal – nemocniční kaplan, trvalý jáhen v Nemocnici TGM v Hodoníně
PhDr. Mgr. Jan Zapletal – nemocniční kaplan, trvalý jáhen v Nemocnici TGM v Hodoníně

10.04.2024 | Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, kde roku 2016 obhájil na Cyrilometodějské teologické ...


František Kinský – starosta v Kostelci nad Orlicí, podnikatel a správce rodového zámku
František Kinský – starosta v Kostelci nad Orlicí, podnikatel a správce rodového zámku

10.02.2022 | František Kinský, celým svým jménem Maria František Jan Emanuel Sylvester Alfons hrabě Kinský ...


Josef Pokorný- tajemník Svazu dovozců automobilů
Josef Pokorný- tajemník Svazu dovozců automobilů

04.03.2020 | Josef Pokorný je jednou z nejviditelnějších postav tuzemského automobilového sektoru. Již pět ...


JUDr. Soňa Illner Pajerová – advokátka
JUDr. Soňa Illner Pajerová – advokátka

05.11.2019 | Soňa Illner Pajerová patří mezi výrazné a významné pražské advokátky. Vystudovala Právnickou ...