Klára B. Follová – producentka


Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
11.12.2013 11:30 | Petra Kuncová

Původní české seriály jsou na našich televizích stále populárnější. Jako koncoví konzumenti však často ani nepřemýšlíme nad tím, jací lidé za jejich vznikem vlastně stojí. Dnes můžete nahlédnout do profese producentky. Klára B. Follová se ovšem nezaměřuje jen na seriálovou produkci, její záběr je mnohem širší, a přestože se jedná o velmi náročnou práci, zvládá ji skvěle, a to především díky své pečlivosti, lásce k oboru, nadšení a obrovskému zápalu pro věc.

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

V jaké fázi svého života jste se rozhodla stát producentkou?

Někdy v průběhu studia na gymnáziu, kdy jsem se rozhodla, že se přihlásím na FAMU.

 

A kde jste se tedy vůbec poprvé s tímto povoláním setkala?

Opět na gymnáziu, kdy jsem se začala hlouběji zajímat o filmařskou práci. V té době jsem také poprvé přičichla k dění kolem filmu. Začala jsem totiž pracovat na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

 

Vystudovala jste Katedru produkce FAMU a mediální studila na UK. V té době už jste si tedy byla jistá, že se chcete zaměřit přímo na produkci?

Po gymnáziu jsem se dostala na FAMU a fakulta sociálních věd byla v té době mojí druhou volbou, pokud by to nevyšlo s FAMU. Mediální studia jsem vystudovala při práci jako takový bonus až po skončení FAMU.

 

Neuvažovala jste někdy o jiném oboru z mediální branže?

Mám zkušenosti z novinářské a producentské oblasti. O jiném oboru zatím neuvažuji. Ale kdo ví, třeba jednou...

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

Co vám studium pro vaši profesi dalo? Myslíte, že je v tomto případě nezbytné?

Myslím, že jak producentem, tak novinářem se člověk může stát i bez příslušné školy. Jen to asi bude mít poněkud složitější.

 

Co bylo vaším prvním realizovaným projektem? A jak na tento projekt vzpomínáte?

Mým prvním angažmá v produkci byla již zmiňovaná práce na filmovém festivalu v Karlových Varech, když mi bylo patnáct. První článek mi vyšel v časopise Premiere, když mi bylo osmnáct. Byl o filmu Tanec v temnotách od Larse von Triera.

 

Zaměřujete se na výkonnou produkci a na kreativní produkci, v čem se tyto obory odlišují?

Zjednodušeně řečeno – výkonný producent má na starosti realizaci, zatímco kreativní producent tvůrčí obsah.

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

Který typ produkce je vám bližší?

To nedokážu říci. Nejraději propojuji obojí.

 

S jakými projekty se nejčastěji setkáváte?

Aktuálně se věnuji zejména televizním seriálům.

 

Co vás přesvědčí, abyste se na nějakém projektu začala podílet?

O tom rozhoduje řada faktorů. Například téma projektu, budoucí spolupracovníci, jeho realizovatelnost, ale samozřejmě také moje aktuální vytíženost.

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

Musíte projekty vyhledávat sama, nebo jste přímo oslovována?

Někdy stojím u zrodu projektu jako například v případě pražského kulturního centra MeetFactory, které jsem spoluzakládala. Někdy zrod projektu iniciuji sama jako v případě připravovaného dokumentárního filmu TRANSit, jehož jsem producentkou. Někdy se k projektu dostanu ve fázi, kdy už je rozjetý, jako v případě seriálu Gympl s (r)učením omezeným.

 

Máte zkušenost i s mezinárodní produkcí. V čem je odlišná od té české?

Bohužel zejména ve finančních možnostech.

 

V čem přesně spočívá práce producenta?

Producent je vždy hlavou konkrétního projektu – zodpovídá za financování, kvalitu projektu, jeho zrealizování, ať už jde o film, seriál, nebo třeba reklamu.

 

Kolik lidí se celkově podílí na produkci? Třeba konkrétně seriálu Gympl?

Úzký produkční tým Gymplu včetně mě tvoří deset lidí. Celý štáb včetně hlavních herců potom kolem pětasedmdesáti lidí.

 

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Na mojí práci je krom jiného zábavné také to, že každý den je jiný. Těžko se tedy popisuje ten běžný.

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

V čem spočívá spolupráce producenta se scénáristy?

Budu-li mluvit o televizi, kreativní producent je mimo jiné šéfem tvůrčího týmu, to znamená, že zodpovídá za výsledný scénář. Výkonný producent pak zodpovídá zejména za realizaci. Jde o práci v tandemu.

 

Nakolik můžete zasahovat do finální podoby filmu či seriálu?

Výsledná podoba filmu nebo seriálu podléhá schválení producenta.

 

V čem se liší seriálová a filmová produkce?

Nejzásadnější rozdíl je v tom, že nezávislý filmový producent si zajišťuje financování projektu sám, zatímco v rámci televize pracuje producent se svěřenými penězi.

 

Co je na práci producenta nejtěžší?

Možná to, že musí být neustále a za každých okolností připraven improvizovat a hledat řešení. V této práci je totiž vždycky ve hře obrovské množství proměnných.

 

A co by dobrý producent nikdy neudělal?

Nepodváděl by.

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

Jaké povahové vlastnosti by měl kvalitní producent mít?

Kuráž, vytrvalost, pečlivost, zodpovědnost, mentální odolnost, flexibilitu.

 

V čem je vaše největší zodpovědnost u projektu?

V rámci televizní práce, které se aktuálně věnuji nejvíc, zejména v zajištění co nejlepšího poměru ceny a výkonu. To znamená vyrobit co nejlepší produkt za co nejméně peněz. Jak prosté…

 

V jaké fázi se může producent začít považovat za úspěšného?

Měřítka úspěšnosti jsou vždycky velice subjektivní. A v tomto oboru to platí ještě víc než v jiných.

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

Jakou pozici mají v tomto oboru ženy?

Myslím, že v médiích je pozice žen lepší než v jiných oborech. Třeba v televizi Nova je více žen producentek než mužů producentů.

 

Který projekt pro vás byl ve vaší kariéře nejzásadnější a který jste si nejvíce užila?

Spoustu zkušeností jsem získala za svého působení v televizi Nova a hodně jsem si užila práci na seriálu Gympl, kde se sešla opravdu skvělá parta lidí.

 

Jak vypadá v produkci stav, kdy jste vy sama opravdu spokojená?

Všechno hladce funguje, na place je pohoda a já se můžu těšit na výjimečně dobrý výsledek.

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

Co nejzásadnějšího jste se v rámci své kariéry producentky naučila?

Těžko říci, co konkrétně bylo nejzásadnější. Přece jen jde o dost komplexní obor. Podle mého názoru je ale kromě praktických znalostí podstatná například odvaha – prostě se nekrčit u zdi a stát si za svým názorem.

 

Dokážete ještě sledovat filmy či seriály jako běžný divák?

Samozřejmě se ráda nechám pohltit filmem nebo seriálem, který mě opravdu zaujme. Svou profesi vnímám zejména ve chvíli, kdy sleduji film nebo seriál, který se mi nelíbí – pak mám tendenci určovat chyby, které vedly výsledku, který je podle mě nepovedený.

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

Co byste poradila lidem, kteří by se této profesi chtěli věnovat?

Pilně pracovat, mít vlastní názor a vydržet.

 

Pracujete raději ve velkém týmu, nebo individuálně? V jakém smyslu se to liší?

Při práci v týmu se člověk setkává s řadou různých názorů a nápadů, což je příjemné a inspirativní. Takže asi v týmu.

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

Máte nějaké motto, kterým se řídíte?

Charles Bukowski: „Svět patří těm, co se neposerou.“

 

Kdybyste mohla dát nějakou kariérní radu svému mladšímu já, co by to bylo?

Neboj, všechno bude.

 

Kde čerpáte jako producentka inspiraci?

Z filmů, knížek, seriálů, u svých přátel, u svého manžela...

 

Jedná se o psychicky náročné povolání. Jak relaxujete?

Nejraději kdekoliv v přírodě, kam nedosáhne signál mobilního telefonu.

 

Dokážete se tedy od práce zcela oprostit?

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně intenzivní a vyčerpávající práci, je to občas nezbytné. Telefon nevypínám nikdy, ale jsem šťastná, když občas vyrazím právě třeba někam do lesa, kde není signál. (smích)

 

Co pro vás vůbec práce producentky znamená?

Práci i koníčka zároveň.

 

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

 

Věnujete se i novinářské práci, co vám dává toto povolání?

Poslední dobou se věnuji spíše producentské práci. Psala bych ráda, ale na to bych už potřebovala svůj vlastní klon. (smích)

 

Chcete se tedy psaní nějak intenzivněji věnovat v budoucnu?

Uvidíme. Třeba na to ještě někdy dojde.

 

Máte nějaký profesní sen či přání?

Mým snem je stanout jednou v čele některé z velkých mediálních firem.

 

Děkuji za rozhovor.

Text: Petra Kuncová

Foto: Lenka Hatašová www.lenkahatasova.com  

Make-up a vlasy: Pavel Filandr www.pavelfilandr.cz

Oblečení: Ivana Follová www.ivanafollova.cz

Vytvořeno ve spolupráci s restaurací Campanulla www.campanulla.cz

Korektura textu: Alžběta Strnadová

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

Foto: Lenka Hatašová

Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová
Klára Follová, foto: Lenka Hatašová

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Veronika Petrová – koučka, moderátorka, herečka, mentorka a zakladatelka projektu ŠŤASTNÁ MYSL
Veronika Petrová – koučka, moderátorka, herečka, mentorka a zakladatelka projektu ŠŤASTNÁ MYSL

26.09.2023 | Narodila se v Praze a vystudovala obor dramatické umění a moderování na VOŠ herecké v Praze. Její ...


Barbora Šporclová Kodetová, DiS. – herečka, moderátorka
Barbora Šporclová Kodetová, DiS. – herečka, moderátorka

13.01.2023 | Je dcerou herce Jiřího Kodeta a Soni Kodetové, prapravnučkou legendárního plzeňského herce Vendelína ...


Karel Jirák - divadelní, filmový a televizní herec
Karel Jirák - divadelní, filmový a televizní herec

18.04.2022 | V českém showbyznysovém rybníčku je poměrně málo mladých, výrazných tváří, které divák ...


Anna Jiřina Daňhelová – herečka, zpěvačka
Anna Jiřina Daňhelová – herečka, zpěvačka

08.04.2022 | Herečka Anna Jiřina Karla Anežka Daňhelová má za sebou ve svých dvaceti osmi letech řadu zkušeností ...


Mgr.Tereza Malá Rychnovská – výkonná ředitelka České televizní a filmové akademie
Mgr.Tereza Malá Rychnovská – výkonná ředitelka České televizní a filmové akademie

17.11.2021 | Od roku 2013 působí jako výkonná ředitelka České televizní a filmové akademie. Organizuje udílení ...